afbeelding afbeelding

Actief openbaar maken van documenten

03-02-2021 | Joost Pals

De nieuwe Wet open overheid (Woo) biedt kansen voor een open en transparante cultuur. Raadslid Joost Pals onderschrijft het actief openbaar maken van documenten. Hij stelt voor om bijvoorbeeld college­voorstellen te publiceren op de gemeentelijke website.


Betreft: Actief openbaar maken van documenten

Geacht College,

Vorige week behandelde de Tweede Kamer het wetsvoorstel inzake de Wet open overheid (Woo). Het wetsvoorstel is met ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer en zal vervolgens in behandeling genomen gaan worden door de Eerste Kamer.

Kort gezegd vervangt de Woo de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is een actief openbaar makende overheid een centraal thema van de Woo. Naast de praktische betekenis is vooral een positief effect op een open en transparante cultuur van de overheid evident.

In ons lokale Focusakkoord is het verbeteren van de bestuurs- en organisatiecultuur één van de drie pijlers. Onze fractie ziet in de Woo hiervoor een aanknopingspunt.

Naast belangrijke "zachte" aspecten van een verbeterde cultuur, zoals omgangsvormen en dienstbaar gedrag, zijn ook meer "harde" zaken zoals de bereikbaarheid van informatie voor eenieder genoemd. Andere punten gaan over het delen van informatie en een transparante bedrijfsvoering.

Een voorbeeld dat we willen noemen is het actief publiceren van collegevoorstellen. In tegenstelling tot raadsvoorstellen worden deze niet actief beschikbaar gesteld op de gemeentelijke website. Nu is een relevant verschil dat de gemeenteraad in beginsel in openbaarheid vergadert en het college niet. Dat heeft ook betekenis voor de status van de vergaderstukken.

Echter, zou een tussenvorm ook kunnen zijn dat de openbare verantwoording van collegevergaderingen zich niet beperkt tot een besluitenlijst, zoals nu, maar dat ook de onderliggende collegevoorstellen waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden actief worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:

Welke kansen ziet u in het wetsvoorstel Wet open overheid?

Ziet u, met ons, in de Wet open overheid een aanknopingspunt voor de concretisering van de "cultuur" pijler van het Focusakkoord?

Hoe kijkt u aan tegen de suggestie om collegevoorstellen actief op de gemeentelijke website te publiceren?

Met vriendelijke groet,

Joost Pals
Raadslid

afbeelding

Eerlijke en dienstbare gemeente

Meer dienstbaarheid vanuit de gemeente. Afspraken nakomen. De gemeente moet doen wat ze belooft. Lees verder
afbeelding

Column: digitale veiligheid verbeteren

In deze column schrijft wethouder Joost Pals over digitale veiligheid. Risico‚Äôs op dat vlak gaan om veel meer dan alleen ICT. Zo kan ransomware de complete bedrijfsvoering lamleggen. Belangrijk is dat een organisatie goed getraind is. Lees verder
afbeelding

Zorgen over Aldi Halsterseweg

Vorige week werden we verrast met de mededeling dat supermarktketen Aldi interesse heeft getoond in een pand aan de onlangs opnieuw ingerichte Halsterseweg. Uiteraard is Lokaal Realisme voor een vrije economie, maar we hebben zorgen over een supermarkt op deze locatie. In het bijzonder over de verkeerveiligheid. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!