afbeelding afbeelding

Annemieke Bogers

Annemieke Bogers is kandidaat namens Lokaal Realisme. Annemieke staat op plaats 16 bij de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen van 16 maart 2022.


E-mail: annemiekebogers@lokaalrealisme.nl

Over Annemieke Bogers

Geboren op de Heimolen en vanaf 1976 woon­achtig te Bergen op Zoom. Ik ben getrouwd, moeder van 2 kinderen en oma van 5 klein­kinderen.

Vele jaren ben ik actief geweest als tandarts­assistente. Met vele patiënten heb ik daardoor een band opgebouwd. Dat heb ik als zeer prettig ervaren. Contacten met jong en oud. Ik begeef me graag onder de mensen. De contactuele eigen­schappen hebben er zelfs toe geleid dat ik nog steeds word gevraagd door Focus Events om enkele keren per jaar bekende en minder bekende artiesten backstage te mogen ont­vangen.

Sinds 2019 ben ik gestopt met werken en zie je mij regel­matig te voet of met de fiets naar de stad en omgeving. Daar­door ben ik me veel meer bewust ge­worden van wandel- en fiets­paden. Dat heeft ertoe geleid dat ik nogal wat knel­punten heb geconstateerd en waarvoor ik politieke aan­dacht wil vragen voor betere oriëntatie en uit­voering.

Nederland vergrijst. Deze oudere bevolking kan zich tot late leeftijd zelf­standig te voet ver­plaatsen, mits in de gebouwde om­geving rekening is ge­houden met deze doel­groep. Daar­naast is er al jaren een toe­genomen fiets­gebruik (ook onder ouderen) mede door de e-bike. Ook dat heeft aan­dacht nodig. En natuur­lijk is er van­zelf­sprekend ook nog eens het ge­motor­iseerd ver­keer.

Helaas zijn er voorbeelden bij nieuwe in­richtingen van straten waarbij men is over­gegaan tot minder veilige situaties voor weg­gebruikers. Op een aantal plaatsen zijn trot­toirs ont­staan van 3 stoeptegels breed of zelfs slingerende fiets­paden. Er is zelfs bij de kruising Mozart­laan - Zand­straat een situatie waar­bij je als fietser de pech kunt hebben dat je als je linksaf wilt slaan 3x de kruising moet over­steken vanwege een dubbel fietspad. Ook zijn er in de nabij­heid (Ravel­straat én Buitenvest) fietspaden ge­realiseerd waarbij je als je links­af wilt slaan je achter­wiel volledig het fiets­pad blok­keert. Dit moet en kan anders.

Laat (buurt)bewoners maar vooral ook specifieke weg­gebruikers vooraf mee­denken en kritisch meekijken, want veilig­heid gaat boven alles! Om dit alles in letter­lijk goede banen te leiden vergt van de Gemeente een voort­schrijdend inzicht en een beleid dat hierop voort­durend in­speelt. Lokaal Realisme staat voor het belang van de in­woners.

Annemieke: "Er is meer politieke aandacht nodig voor verkeers­veiligheid. Laat als gemeente de buurt­bewoners en weggebruikers daarover meedenken."

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder