afbeelding afbeelding

Bescherming van monumenten

22-02-2022 | Maarten van 't Hof
In de commissie Ruimte werd gesproken over de Omgevingswet en het aan­wijzen en schrap­pen van gemeente­lijke monu­men­ten. Maarten van 't Hof kondigde een amen­de­ment aan om niet lukraak de monu­men­tale status te kunnen schrappen.

In een raadsvoorstel over de nieuwe Omgevings­wet wil het college van B&W zelf kunnen beslissen om de monu­men­tale status van gemeente­lijke monu­men­ten te schrap­pen. Lokaal Realisme vindt dit niet ver­standig. Er zijn meerdere voor­beel­den waarbij dis­cussie over de monu­men­tale status juist tot een boel on­rust heeft geleid.

Daarom komt Lokaal Realisme met een amen­de­ment (wijzigings­voorstel) om de bevoegd­heid tot het schrap­pen van gemeente­lijke monu­menten niet te beleggen bij het college. We vinden dat zulke be­sluiten alleen door de gemeente­raad genomen mogen worden. Op die manier zijn inwoners ook beter in de gelegen­heid om zich te laten horen en in te spreken.

In de commissie­vergadering spraken meer­de­re fracties al hun steun uit voor ons ini­tia­tief. Verder droegen zij aan dat ook het aanwijzen van een monument in bepaalde gevallen door de raad gedaan moet worden. We gaan daar de komen­de dagen mee aan de slag, zodat we in de raads­vergadering van donder­dag 10 maart een besluit kunnen nemen.

Lokaal Realisme vindt een goede bescherming van de gemeentelijke monumenten van belang.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Betere gemeentelijke dienstverlening

Op zaterdag 25 maart 2023 gaan onze raadsleden en wethouder in gesprek over het thema "dienstbaarheid". Alle leden en sympathisanten van Lokaal Realisme zijn welkom om daarover mee te denken. Lees verder
afbeelding

Stapeling van maatschappelijke opgaven

De gemeente zoekt een plek voor een azc. Lokaal Realisme stelt vragen hoe Bergen op Zoom dat gaat bolwerken, bovenop alle andere maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Is er voldoende begeleidingscapaciteit om dat allemaal goed te kunnen doen? Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!