afbeelding afbeelding

Beter onderhoud voor een schone leefomgeving

11-11-2021 | Joost Pals
Zwerfvuil en verrommeling. De gemeente laat het op z'n beloop. Lokaal Realisme kwam in de raads­vergadering met een voorstel om dat tij te keren: beter onder­houd voor een schone leef­omgeving. Helaas stemde een meerder­heid tegen.

Iedereen kan zien dat het onderhoud van de openbare ruimte onder­maats is in deze gemeente. Lokaal Realisme wil 2 ton extra beschikbaar stellen voor het groen­onderhoud. Daarmee zitten we nog steeds onder het niveau wat je voor een gemeente met deze omvang zou verwachten, maar valt in ieder geval een trend in gang te zetten dat het weer de goede kant op gaat.

Beter kwaliteitsniveau

Het groen­onderhoud bij de recreatie­gebieden willen van het lage kwaliteits­niveau C naar het betere niveau B brengen. En het resterende deel willen we ten goede laten komen aan het daad­werkelijk realiseren van niveau B bij de woon­gebieden.

De gemeentelijke organisatie doet net alsóf dat kwaliteits­niveau wordt gehaald, maar dat is een illusie. Een soort "kleren van de keizer". Mensen die bij de gemeente melding maken van gebrekkig onderhoud, krijgen "de bezuinigingen" als argu­ment te horen vanuit de gemeentelijke organi­satie.

Onze grootste zorg is nog wel dat mensen die hun steentje bijdragen om mee te helpen om hun buurt of wijk schoon te houden dreigen af te haken. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Financiële dekking

Natuurlijk zorgde Lokaal Realisme ook voor financiële dekking om dit voorstel te kunnen bekostigen. We vinden het immers ook belang­rijk om de financiën op orde te brengen. We willen dat de be­sparingen op de ambtenaren­salarissen bij het gemeente­lijke cultuurbedrijf in het af­gesproken tempo worden uitgevoerd. Het college treuzelt en blijft die noodzakelijke besparing voor zich uitschuiven.

Stemming over het voorstel

Voor: Lokaal Realisme, Lijst Linssen, Samen0164 en 50plus.

Tegen: GBWP, CDA, D66, VVD, BSD, PvdA, Groen Links en SP.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Zorgen over PFAS in het Zoommeer

Rijkswaterstaat heeft Sabic eerder opgedragen om maatregelen te nemen om PFAS lozing op Volkerak-Zoommeer en Theodorushaven te voorkomen. Lokaal Realisme houdt vinger aan de pols en vraagt het college naar de actuele stand van zaken. Lees verder
afbeelding

Waarom we tegen 4,5 miljoen voor bouwkoten stemden

Afgelopen donderdag trok een raadsmeerderheid 4,5 miljoen uit voor de bouwkoten. Lokaal Realisme stemde tegen. Natuurlijk gunnen we iedereen een fijne Vastenavend, maar de financiële positie van de gemeente is nog te kwetsbaar. De schuld is omlaag van 250 miljoen naar 180 miljoen. Een flinke verbetering, dat is het zeker, maar we zijn er nog niet. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!