afbeelding afbeelding

Bezoek aan de dierenvoedselbank

17-01-2022 | Conny Steketee
Vandaag is de dierenvoedselbank officieel ge­opend. Conny Steketee was er bij. Ze doet verslag van deze feestelijke gebeurtenis. De dieren­voedsel­bank is een mooi maat­schap­pelijk initiatief.

Werkbezoek

Door corona werd mijn eerste werkbezoek uitgesteld. Begaan met dieren, mocht ik namelijk de dieren­voedsel­bank bezoeken. Allerhartelijkst ben ik ontvangen door Nancy en Angela.

Angela is sinds kort gestart in Bergen op Zoom met dit initiatief, dat een gebied tot Roosendaal, Putte en Tholen bestrijkt. Ze kent de kneepjes van het vak, want ze benut de kennis die ze al eerder opgedaan heeft in Breda.

Voor huisdier zorgen

Deze stichting is in oktober 2021 opengegaan, omdat er klaar­blijke­lijk zoveel vraag naar was. Eenieder die kan aantonen dat hij/zij onvoldoende middelen heeft om voor zijn huisdier te zorgen, kan hier terecht. Denk bijvoorbeeld aan bijstands­gerechtigden, bejaarden met een klein pensioen, of mensen die van een minimum­loon moeten bestaan en niet makkelijk een huisdier kunnen onder­houden.

Gouden hart

De initiatiefneemster is een vrouw met een gouden hart. Want als ze financieel niet toe komt, dan legt ze uit haar eigen portemonnee bij. Ze wil zelfs kijken of er een oplossing is voor een dakloze met een hond. Eens in de twee weken geeft ze pakketten weg, die je zelf in persoon op moet komen halen. Ze registreert of je komt - en als je niet komt, zonder afmelding, dan neemt ze contact met je op. Zo houdt zij ook nog de vinger aan de pols bij de mensen die van haar dieren­voedsel­bank gebruik maken.

Reëel zijn

Ze geeft ook duidelijk haar grenzen aan. Dat mensen een huisdier hebben en bij haar aankloppen, betekent voor haar dat je klaar­blijke­lijk een probleem hebt. En dat je daardoor ook zo reëel moet zijn om geen huisdier erbij te gaan nemen. Hoe nobel dit streven ook is.

Op mijn vraag legde ze uit, dat veelal in Nederland geboren mensen hier gebruik van maken, maar ook mensen die hier ooit zijn komen wonen de weg weten te vinden naar de dieren­voedsel­bank. Daar ben ik blij om. Ook ben ik verrast als ze uitlegt, dat ze noodpakketten maken, voor dieren die uit huis worden geplaatst na bijvoorbeeld een melding bij "Red een dier" (telefoonnummer 144).

Noodpakketten

Ook in geval van een ziekenhuisopname, als een dier moet achterblijven, is er noodopvang nodig. Omdat er geen dieren­asiel meer is in Bergen op Zoom dient de politie c.q. handhaving hiervoor te zorgen. De dieren­voedsel­bank heeft een onder­steunen­de rol, door nood­pakketten aan te bieden, zodat de eerste opvang geborgd is. Ook krijgen zij wel eens direct deze aanvragen voor opvang binnen. Zo blijkt hieruit ook, dat er een groot tekort is, aan noodopvang voor huis­dieren in nood.

Maatje bij zich kunnen houden

Mogelijk dat als we de dieren­voedsel­bank een warm hart toedragen, we ervoor kunnen zorgen dat de mensen hun maatje bij zich kunnen houden. Want we mogen niet uit het oog verliezen, dat een huisdier niet alleen liefde en warmte geeft, en eenzaamheid een stukje kan verlichten, maar ook dat het zorgen voor een huisdier je (letterlijk en figuurlijk) op de been houdt.

Opvangadres

Met mijn telefoon in de hand, om mijn man voor te stellen om een opvang­adres te worden, verlaat ik het oude en vertrouwde politiegebouw aan de Wassenaarstraat. De slingers en ballonnen blijven nog even hangen, want burgemeester Petter komt later ook kennismaken.

Al met al was het een interessante middag en een heel mooi initiatief.

Conny Steketee, 17 januari 2022

Het adres van de dieren­voedsel­bank is Wassenaar­straat 61 Bergen op Zoom.
afbeelding

De zorg voor elkaar

Degelijke sociale voorzieningen, waar je een beroep op kunt doen wanneer dat nodig is. Lees verder
afbeelding

Eerst aanpak jarenlange overlast omgeving Plein 13

Lokaal Realisme is kritisch op de plannen voor een azc. We zijn niet op voorhand tegen, maar betwijfelen of de gemeente wel in staat is om dat goed uit te kunnen voeren. Al jaren is er in de buurt veel overlast door de opvang van daklozen en drugsverslaafden. We willen dat dáár eerst een oplossing voor komt. Lees verder
afbeelding

Beëdiging burgerlid Daniël Rothuizen

In de raadsvergadering van 1 juni 2023 is Daniël Rothuizen beëdigd als burgerlid. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!