afbeelding afbeelding

Binnenstad: hoe nu verder? Lokaal Realisme dringt aan op alternatieven

09-12-2021
Helaas stopt de bizone. Maar de schade dreigt mogelijk nog groter te worden. Zonder onder­nemers­vereniging zullen activiteiten ver­dwijnen. Daarmee neemt de aan­trekkelijkheid van de binnenstad af. Lokaal Realisme wil dit voorkomen. We dienen een motie in om de gemeente samen met Sterck naar alter­natieven te laten zoeken. Om zo enorme schade voor de binnenstad te voor­komen.

Bizone: helaas net niet gehaald

Eerder deze week bleek dat het initiatief voor de bizone (het onder­nemers­fonds) slechts tien stemmen tekort kwam. Weliswaar was een ruime meerderheid van 61% vóór, maar de regels vereisen een meerderheid van 66,6%.

Verdwijnen van activiteiten in de binnenstad

Vanwege deze uitkomst overweegt ondernemers­vereniging Sterck om zichzelf op te heffen. Daar­mee zou de schade voor de binnenstad nog groter worden. Tal van activiteiten zullen hierdoor verdwijnen, wat een verarming oplevert voor de binnenstad. Een zeer onwenselijke situatie voor de lokale economie en ook voor de aan­trekkelijkheid van Bergen op Zoom als stad om te wonen en leven.

Initiatief van Lokaal Realisme om dit te voorkomen

Lokaal Realisme wil dit voorkomen. We dienen in de raadsvergadering van 16 december een motie in. Daarin roepen we het college om op samen met ondernemers­vereniging Sterck naar alter­natieven te zoeken.

Aantrekkelijke binnenstad is in ieders belang

De prijs van "niets doen" zal immers enorm zijn. Ook voor de langere termijn. Het is in het belang van iedereen in de gemeente Bergen op Zoom dat er een aantrekkelijke binnenstad is.

Lokaal Realisme wil een aantrekkelijke binnenstad met activiteiten en reuring. We willen dat de gemeente samen met Sterck naar alternatieven gaat zoeken.

afbeelding

Een sterke economie

Ruimte om te ondernemen. Vergroten van de werkgelegenheid. Optimale kansen voor het MKB. Lees verder
afbeelding

Zorgen over PFAS in het Zoommeer

Rijkswaterstaat heeft Sabic eerder opgedragen om maatregelen te nemen om PFAS lozing op Volkerak-Zoommeer en Theodorushaven te voorkomen. Lokaal Realisme houdt vinger aan de pols en vraagt het college naar de actuele stand van zaken. Lees verder
afbeelding

Waarom we tegen 4,5 miljoen voor bouwkoten stemden

Afgelopen donderdag trok een raadsmeerderheid 4,5 miljoen uit voor de bouwkoten. Lokaal Realisme stemde tegen. Natuurlijk gunnen we iedereen een fijne Vastenavend, maar de financiële positie van de gemeente is nog te kwetsbaar. De schuld is omlaag van 250 miljoen naar 180 miljoen. Een flinke verbetering, dat is het zeker, maar we zijn er nog niet. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!