afbeelding afbeelding

Brandweer moet er snel kunnen zijn

26-05-2024 | Maarten van 't Hof
In de commissie werd afgelopen donderdag gesproken over hoe snel de brandweer in West-Brabant na een melding ter plekke kan zijn. Een kolfje naar zijn hand van ons burgerlid Maarten van ‘t Hof, oud leidinggevende bij de brandweer.

Lees hieronder de bijdrage die Maarten gaf in de commissie Algemeen van 23 mei 2024.

Betoog

Dit plan heeft ondergetekende tot in detail gelezen. Als oud leidinggevende aan een brandweerkorps ligt dit onderwerp mij zeer nabij. Een belangrijk punt dat ik wil maken is dat ook de brandweervrijwilligers zeer professioneel zijn. Dit naar aanleiding van een collega die zojuist onderscheid maakte tussen beroeps en vrijwillige brandweer.

Goed onderbouwd plan

Het plan dat nu voorligt is een duidelijk en goed onderbouwd plan. Onze gemeente mag tevreden zijn over de uitkomst. 
Daarom zien we ook geen aanleiding om een zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio.

Wel een paar gemeentelijk gerichte kanttekeningen. Vooral het hoofdstuk weginfrastructuur (30km zones) en de opkomstsnelheid van vrijwilligers en vervolgens de kazerne-object tijd is toch wel reden tot zorg. Daarin krijgt de gemeente de opdracht om bij alle verkeersplannen de gevolgen voor de veiligheid met betrekking tot brand- en ongevallenbestrijding expliciet mee te nemen.

Aandacht voor hulpdiensten

Soms wordt te makkelijk beslist om een weg tot bijvoorbeeld 30km zone te maken. Om begrijpelijke redenen, maar bij de besluitvorming, ook voor ons als raad, mogen de hulpdiensten niet vergeten worden. Dit belang dient zeker meegenomen te worden in de afweging bij keuzes over de inrichting van de weginfrastructuur.
Verder is er een buurt in Bergen op Zoom die buiten de referentietijd valt. Dit vraagt aandacht om te voorkomen dat het buiten de bandbreedte van de opkomsttijd gaat vallen. Zijn hier soms verkeersmaatregelen nodig? Intern onderzoek lijkt me belangrijk.

Toekomst voor brandweervrijwilligers

Tenslotte hebben wij zorg over de toekomst van met name de Halsterse post als vrijwilligers anders behandeld moeten worden door EU-richtlijnen. Verzoek aan het college is om snel met prognose naar de raad te komen wat dit betekenen kan voor opkomsttijden en of pro-actief maatregelen nodig zijn.

Lokaal Realisme onderschrijft het grote belang van vrijwilligers bij de brandweer. Hun inzet moeten we koesteren.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Column: financiële verbetering zet door

De jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 5,3 miljoen euro. Daarvan zorgt 3 miljoen voor aansterking van het eigen vermogen. De financiële verbetering zet door, zo legt onze wethouder Joost Pals uit in deze nieuwe column. Lees verder
afbeelding

Onze inwoners mogen dienen

‘Orde op zaken stellen’ is óók aandacht hebben voor een betere dienstverlening. Onze wethouder Joost Pals is daarmee bezig. Geen gemakkelijke klus, maar wel belangrijk. VVD-raadslid Tommy van der Veer onderstreepte het belang om inwoners centraal te stellen op ludieke wijze in de raadsvergadering. Beiden delen ze de motivatie om de dienstverlening te verbeteren. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!