afbeelding afbeelding

Clusteren van culturele instellingen

07-07-2024 | Julien Voets
Kijk eens goed naar de huisvesting van de culturele instellingen, zoals CKB, Markiezenhof en archeologisch depot. Want door te clusteren kun je de binnenstad versterken en efficiënter omgaan met gemeentelijke gebouwen. Dat pleidooi hield onze fractievoorzitter Julien Voets in de afgelopen raadsvergadering.

Lokaal Realisme vindt dat we eens goed moeten kijken naar de gebouwen die nu allemaal in gebruik zijn voor de gemeentelijke culturele instellingen. Denk aan de muziekschool aan de Burgemeester Stulemeijerlaan, de invulling van het Markiezenhof, maar ook aan de bibliotheek in het pand aan de Kortemeestraat en het archeologisch depot aan de Wassenaarstraat.

Binnenstad versterken

We denken dat dat beter kan. Door te clusteren kun je de binnenstad versterken. Nu zit het archeologisch depot weggestopt in het voormalige politiebureau aan de Wassenaarstraat. Daarmee is het in allerlei opzichten niet goed toegankelijk. Ook komen de archeologische voorwerpen niet optimaal tot hun recht: daar wil je juist gebruik van maken in onze historische binnenstad. Bijvoorbeeld in het Markiezenhof.

Woningen door middel van inbreiding

Het mes kan aan twee kanten snijden. Want als je daarmee het oude politiebureau kunt vrijspelen, ontstaat daar ruimte voor woningbouw tussen de binnenstad en het stationsgebied. Dan kun je iets doen aan het woningtekort door middel van ‘inbreiding’, dus zonder dat je waardevol binnenstedelijk groen hoeft op te offeren.

Hoge onderhoudskosten voorkomen

Maar denk ook aan de muziekschool. Die is nu gevestigd aan de Burgemeester Stulemeijerlaan in een pand met de komende jaren hoge onderhoudskosten in het verschiet. Regeren is vooruitzien. Dus wil Lokaal Realisme dat de gemeente gaat nadenken wat verstandig is.

Bibliotheek en VVV

Onlangs werd het idee geopperd om de bibliotheek en de VVV te verplaatsen naar Anno52 (voormalige V&D gebouw). Dat kan heel interessant zijn, maar denk dan wel breder na over de huisvesting, is het pleidooi van Lokaal Realisme.

Oude politiebureau

Als je met een herschikking en clustering het oude politiebureau en de gebouw van de muziekschool kunt vrijspelen dan geeft dat allerlei kansen. In de eerste plaats voor versterking van de binnenstad, maar als je dat handig doet, is daarmee ook een kostenbesparing mogelijk. Zo kunnen we voorkomen dat de gemeente de belastingen onnodig moet verhogen.

Lokaal Realisme wil de culturele instellingen clusteren. Daarmee versterken we de binnenstad en gaan we efficiënter om met gemeentelijk vastgoed.

afbeelding

Financiën op orde

Het gemeentelijke huishoudboekje op orde brengen. Minder ambtenaren. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Lees verder
afbeelding

Column: financiële verbetering zet door

De jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 5,3 miljoen euro. Daarvan zorgt 3 miljoen voor aansterking van het eigen vermogen. De financiële verbetering zet door, zo legt onze wethouder Joost Pals uit in deze nieuwe column. Lees verder
afbeelding

Onze inwoners mogen dienen

‘Orde op zaken stellen’ is óók aandacht hebben voor een betere dienstverlening. Onze wethouder Joost Pals is daarmee bezig. Geen gemakkelijke klus, maar wel belangrijk. VVD-raadslid Tommy van der Veer onderstreepte het belang om inwoners centraal te stellen op ludieke wijze in de raadsvergadering. Beiden delen ze de motivatie om de dienstverlening te verbeteren. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!