afbeelding afbeelding

Column: aan de slag

04-06-2022 | Joost Pals
In deze column schrijft Joost Pals over zijn eerste week als wethouder. Kennis­maken, inlezen op dossiers en aan de slag in de commissie­vergadering.

Afgelopen week was voor mij een bijzondere. Aan de slag als wethouder. Het begon met een eerste kennis­making van de nieuwe wethouders met een flink aantal medewerkers van de gemeentelijke organisatie. In hoog tempo gingen we door alle verdiepingen van het stads­kantoor. Veel gezichten gezien en (korte) gesprekken gevoerd.

De dag erop was de eerste college­vergadering. Vooral formaliteiten, zoals het vast­stellen van de portefeuilles. Voor mij betekent het dat ik aan de slag kan met financiën (je verwacht het niet hè?), personeel en organisatie, bedrijfs­voering, dienst­verlening en ruimtelijke ordening. Onderwerpen die mij stuk voor stuk bijzonder interesseren.

Kennismaken en inlezen

Verder stond de week vooral in het teken van kennis­maken en het inlezen op dossiers. Daar­naast werd een aantal presentaties gegeven.

Ook mooi om te doen: de commissie­vergaderingen. Als raadslid gesneden koek, maar nu dus vanuit een andere rol. Ik had vier uiteen­lopende onder­werpen. Het bestemmings­plan voor de ontwikkeling Mazairac. Het fietspad door het Halsters Laag. De financiële verordening. Een brief van de PvdA over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Op de laatste twee onder­werpen ga ik nader in.

Financiële verordening

De financiële verordening is een formeel stuk. De raad stelt daarin belangrijke "spelregels" vast hoe er binnen de gemeente omgegaan moet worden met financiële vraagstukken. In de audit­commissie was daar al meerdere keren over gesproken. Zodoende stonden de neuzen afgelopen week al groten­deels dezelfde kant op.

Noemenswaardig is dat we met de nieuwe financiële verordening gaan werken met zo­genoemde "taakvelden". Dat is een landelijke methode voor de indeling van de budgetten. Voordeel is dat bench­marken met andere gemeenten hierdoor makkelijker wordt. Daar was ik als raadslid al groot voor­stander van en dat gaan we nu dus ook echt doen.

Loonkloof

Personeel en organisatie (P&O) is ook onderdeel van mijn porte­feuille. Dus namens het college kon ik reageren op de brief van de PvdA over belonings­verschillen tussen mannen en vrouwen: de loonkloof. Het vorige college had schriftelijk ge­antwoord dat hier géén signalen van zijn bij onze gemeente. Toch is het iets wat in Nederland anno 2022 helaas nog bestaat. Dus belang­rijk om aandacht voor te hebben.

Vanzelfsprekend was de commissie unaniem dat dit niet mag gebeuren. Ik onder­schrijf dat natuurlijk ook, want het is regelrecht een vorm van discrimi­natie als mannen en vrouwen on­gelijk betaald worden voor hetzelfde werk. On­accep­tabel.

In het debat met de commissie kwam een aantal goede suggesties naar voren. Bijvoorbeeld om de bekendheid van de vertrouwens­persoon verder te vergroten. In mijn gesprekken met de afdeling P&O zal ik dit onderwerp ook aankaarten en hier alert op zijn.

Al met al een boeiende week. Het bovenstaande is daarvan een beknopte selectie. Benieuwd wat de komende week brengt.

Joost Pals, 4 juni 2022

afbeelding

Column: no cure you pay

In deze column vertelt wethouder Joost Pals over de bedrijven die "gratis" bezwaar maken tegen de ozb. Zogenaamd "no cure no pay". Lees verder
afbeelding

Column: de financiële weg omhoog

In recent onderzoek van accountantsbureau BDO scoort Bergen op Zoom een rapportcijfer zeven. Positief nieuws! Wethouder Joost Pals licht toe waarom het beter gaat. Maar ook waar nog risico’s zitten. Lees verder
afbeelding

Column Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om de financiële luchtkastelen van de gemeente door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter­natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!