afbeelding afbeelding

Column: bezuinigen met de juiste rangorde

14-07-2020 | Joost Pals

Raadslid Joost Pals schrijft in een column bij Kijkop­BergenopZoom over het financiële wel en wee van de gemeente Bergen op Zoom. Deze keer licht hij toe hoe de gemeente kan bezuinigen vanuit een rangschikking.


Column

Financiën kunnen dan niet altijd een sexy onderwerp zijn, de afgelopen weken is er in de gemeenteraad scherp en uitgebreid gedebatteerd over de bezuinigingsmaatregelen. Logisch, want het gaat over verdelingsvraagstukken. De kern van de politiek.

Nu ging het over bijsturing om het jaar 2020 niet helemaal uit de hand te laten lopen. De volgende horde is de begroting 2021 die in oktober/november besproken wordt. Dan gaat het om de uitwerking van het focusakkoord.

Dat akkoord geeft op hoofdlijnen al een verdeling van de bezuinigingen per thema. Zo'n 5 miljoen op het sociaal domein. 5 miljoen op economie, cultuur en sport. En dan nog eens bij elkaar 5 miljoen op de andere onderwerpen. Van die bij elkaar bijna 15 miljoen komt een flink deel terecht bij bezuinigingen op personeel.

Wat goed zou zijn, is het maken van rangorde. Waar bezuinig je het eerste op. Wat is het laatste wat ter discussie komt te staan. En wat zit daar tussenin. Vergelijk het met de Piramide van Maslow, een rangschikking van de universele behoefte van de mens.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente al flink bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte. Dat was een maatregel die genomen werd na het debacle met Bergse Haven. De resultaten kunnen we allemaal zien. Het is minder opgeruimd. Het groen is versoberd. Het gras staat hoger. Niet prettig, je zou het liever anders willen, maar niet de meest pijnlijke maatregel. Overigens, zwerfvuil begint natuurlijk bij de aso's die het op straat gooien.

Het andere eind van het spectrum qua rangorde betreft de sociale voorzieningen. Natuurlijk, het is nuttig om altijd te kijken of die doelen met meer efficiency en effectiviteit bereikt kunnen worden. Maar het is belangrijk om de eigen kracht van mensen te blijven vergroten, met een goed vangnet voor wie dat nodig is. Om als volwaardig individu mee te kunnen doen aan de samenleving. De PvdA deed afgelopen week een goed voorstel dat die principes benadrukt. Niet alle fracties steunden dit voorstel. Mijn eigen fractie wel. Sociaal beleid moet niet gaan over links of rechts.

Iets anders is het "verduurzamen" van sporthal Tuinwijk. Dus niet het reguliere onderhoud, maar het gebouw energiezuiniger maken. Nuttig, absoluut, maar als je het geld niet hebt en keuzes moet maken, is dit wel iets om te heroverwegen. Dat is ook gebeurd.

Omgekeerd zou het niet goed zijn om het financiële tekort te verhelpen door de belastingen fors te verhogen. Want dáár is de financiële problematiek niet ontstaan. De schuldenlast is er niet gekomen, omdat de lokale belastingen zo laag zijn in Bergen op Zoom. Integendeel. Weliswaar is Bergen op Zoom niet meer de duurste gemeente van Brabant, maar hoog zijn de belastingen nog altijd wel.

De tekorten zijn vooral ontstaan aan de uitgavenkant. Door op de grote voet te leven. Eén van de eerste maatregelen om te nemen is dan ook om te bezuinigen op de personele lasten. Bergen op Zoom heeft een dure interne organisatie. Dat blijkt uit allerlei onderzoeken. Evenals de omvangrijke overhead door een groot aantal leidinggevenden. Daarop bezuinigen is niet leuk voor de ambtenaren die het raakt en je moet het ook zeker zorgvuldig doen, maar vanuit een rangorde zoals de Piramide van Maslow staat dit wel vooraan.

(Deze column is eerder geplaatst op www.kijkopbergenopzoom.nl)

afbeelding

Column: digitale veiligheid verbeteren

In deze column schrijft wethouder Joost Pals over digitale veiligheid. Risico’s op dat vlak gaan om veel meer dan alleen ICT. Zo kan ransomware de complete bedrijfsvoering lamleggen. Belangrijk is dat een organisatie goed getraind is. Lees verder
afbeelding

Column: Financiële discipline blijft nodig

In deze column vertelt wethouder Joost Pals hoe het ervoor staat met de gemeentelijke financiën. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet: financiële discipline blijft nodig. Lees verder
afbeelding

Column Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om de financiële luchtkastelen van de gemeente door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter­natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!