afbeelding afbeelding

Column: bouwplannen

19-06-2022 | Joost Pals
In deze column gaat wethouder Joost Pals in op de bouwplannen. Een positief resultaat van 5,7 miljoen euro, maar welke kansen en bedreigingen zijn er?

Afgelopen week werd de jaarafsluiting grondexploitaties behandeld in de gemeenteraad. Daarin wordt de stand van zaken vastgesteld van de grote bouwplannen die in uitvoering zijn. Dus bijvoorbeeld Scheldevesting, de Markiezaten en het Groene Gordijn.

Woningmarkt

Jaren zat het flink tegen op de woningmarkt. Dat gaf dus bij herhaling tegenvallers. Inmiddels is de situatie anders. De jaarafsluiting laat nu een positief resultaat zien van 5,7 miljoen euro. Er kon meer worden gebouwd - meer opbrengsten - en ook waren er vanuit "werk met werk" meevallers in de kosten.

Voor de goede orde wel een relativering: het gaat meerjarig gezien voornamelijk om het naar vóren kunnen halen van opbrengsten. Er is kort gezegd niet 5,7 miljoen "extra winst" ontstaan, maar het tempo van het bouwen lag hoger, waardoor het resultaat vroeger in de tijd kwam.

Andere situatie

Hoe het ook zij, het is een heel andere situatie dan jaren geleden met het drama met Bergse Haven. Toen moesten enorme verliesvoorzieningen worden getroffen. Met destijds een woningmarkt waarbij nauwelijks woningen werden gerealiseerd.

Dat is nu wel anders. Het bouwen draait op volle toeren. Dusdanig dat de gemeente zelfs rekening moet gaan houden met het betalen van vennootschapsbelasting over de bouwplannen. Dat gaat om wet- en regelgeving waar ik een volgende keer op in zal gaan.

Nieuwe uitdagingen en risico's

Is het alleen maar hosanna? Nee, want er zijn ook nieuwe uitdagingen en risico's. Het is bijvoorbeeld de vraag wat de hele stikstofdiscussie gaat betekenen voor de woningbouw. Het kabinet heeft stikstofplannen gepresenteerd, maar wat dat concreet betekent voor de bouwplannen bij ons is nog niet helder. Of denk aan de stijgende prijzen van materialen. En rente die omhoog gaat.

Los daarvan. Als het tempo volgehouden kan worden en stikstof geen kink in de kabel veroorzaakt, dan zijn de huidige bouwplannen in de komende jaren voltooid. Dat betekent dat er ook nagedacht moet worden over een vervolg. Hoe gaan we zorgen dat er voldoende woningen gebouwd kunnen blijven worden, om de tekorten aan woonruimte te laten afnemen.

Een vraagstuk is dan ook in welke mate de gemeente daar zélf bij betrokken wil (en kan) zijn. Actief grondbeleid voeren, zoals dat heet, of toch vooral overlaten aan de markt? Beide opties kennen voor- en nadelen en verschillen qua risicoprofiel.

Wordt vervolgd.

Joost Pals, 19 juni 2022

afbeelding

Column: no cure you pay

In deze column vertelt wethouder Joost Pals over de bedrijven die "gratis" bezwaar maken tegen de ozb. Zogenaamd "no cure no pay". Lees verder
afbeelding

Column: de financiële weg omhoog

In recent onderzoek van accountantsbureau BDO scoort Bergen op Zoom een rapportcijfer zeven. Positief nieuws! Wethouder Joost Pals licht toe waarom het beter gaat. Maar ook waar nog risico’s zitten. Lees verder
afbeelding

Column Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om de financiële luchtkastelen van de gemeente door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter­natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!