afbeelding afbeelding

Column: de begroting voor 2024

30-10-2023 | Joost Pals
Een sluitende begroting. Werken aan financieel herstel. En toch ook meer budget voor veiligheid. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column.

De komende weken spreekt de gemeenteraad over de Begroting 2024 die het college van B&W heeft voorbereid. Dat was een ingewikkelde klus, maar het is ons gelukt om te werken aan verder financieel herstel, maar ook om belangrijke ambities, zoals meer budget voor veiligheid, te verwezenlijken.

Financiën op orde brengen

In het Bestuursakkoord hebben we afgesproken om de financiële positie te herstellen. Door de schuldenlast te verlagen en de solvabiliteit te verhogen. Daar zijn al forse stappen gezet, maar we moeten wel blijven volhouden.

 

B2022

B2023

B2024

Netto schulden249,4 mln208,1 mln188,7 mln
Eigen vermogen23,6 mln60,5 mln62,8 mln
Solvabiliteit6,9%17,5%17,9%

Ook al is de weg omhoog inmiddels ingezet, daarmee is het werk zeker nog niet af. Want enerzijds zijn er nog taakstellingen die we moeten realiseren: op sport, cultuur en in het sociaal domein. Anderzijds zien we aan de horizon de dreigende wolken van het "ravijnjaar 2026": forse bezuinigingen die de huidige regering nog heeft ingeboekt.

Schone en veilige leefomgeving

Er is meer aandacht nodig voor een schone en veilige leefomgeving. Dat punt maakte Lokaal Realisme al in ons verkiezingsprogramma en ik schreef er ook in meerdere columns over. Het budget dat Bergen op Zoom vrijmaakte voor veiligheid was slechts de helft van het landelijk gemiddelde. Zo’n 1,1 miljoen in plaats van 2,2 miljoen. Dat verschil merk je op straat.

In het Bestuursakkoord (coalitieakkoord) dat we in 2022 sloten hebben we daarover afspraken gemaakt. Ook bij andere partijen ontstond het besef dat er dringend iets moest veranderen. Daarom wordt het budget voor veiligheid vanaf 2024 verhoogd met 843.000 euro.

Bouwplannen

Een andere ambitie is het bouwen van woningen. Daar wordt in 2024 ook werk van gemaakt. Op voorspraak van de VVD groeien we met 7.000 woningen in 2040. En vooral de PvdA en GroenLinks benadrukten een verdeling van 30% goedkope woningen, 40% midden en 30% dure woningen. Afspraken die in het Bestuursakkoord zijn opgeschreven en die we nakomen. Immers, daar staat onze handtekening onder en afspraak is afspraak.

Bij de bouwplannen waakt Lokaal Realisme er wel over dat voldoende aandacht gaat naar de kwaliteit van de nieuwe woonbuurten. In het bijzonder dat er voldoende ruimte is voor groen. Bijvoorbeeld door het toepassen van de 3-30-300 regel. Ook horen omwonenden te worden betrokken bij de planvorming. Het gaat natuurlijk nooit lukken om helemaal iedereen op één lijn te krijgen, maar consensus is wel van belang.

Degelijke begroting

Al met al ligt er een degelijke begroting. Met een goede balans tussen enerzijds voorzichtig omgaan met de financiële middelen en anderzijds wel belangrijke ambities op het vlak van veiligheid.

Joost Pals, 30 oktober 2023

Lokaal Realisme is bezig om orde op zaken te stellen. Dat hebben we beloofd bij de verkiezingen - en dat doen we dus ook.

afbeelding

Column Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om financiële luchtkastelen door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter­natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren. Lees verder
afbeelding

Column: financiën gaan goede kant op

Ook accountantskantoor BDO ziet dat het de goede kant op gaat met de gemeentelijke financiën in Bergen op Zoom. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
afbeelding

Column: niet stiekem bezuinigen op ouderenzorg

In Den Haag circuleert een slecht idee om ouderenzorg over te hevelen naar gemeenten. En dan ook nog met een korting van 10%. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!