afbeelding afbeelding

Column: de bouwkoten

15-01-2022 | Joost Pals
Wat te doen met de bouw­koten? Raadslid Joost Pals schrijft in deze column over de dilemma’s en mogelijke op­lossingen. Wat vind jij er alle­maal van? En wellicht heb je nog een goed idee?

Bouwclubs

De komende weken debatteert de gemeente­raad over de huis­vesting van de Bergse bouwclubs. Afgelopen donderdag was er als eerste een infor­matieve bijeenkomst. Namens de bouwers kwam de stichting Vastenavend inspreken.

Slepend dossier

Het onderwerp van de bouwkoten is een slepend dossier geworden. Al jaren wordt erover ge­sproken, zonder resultaat. Iedereen erkent het belang van Vastenavend, de wagens en de optocht. Maar ja, hóe gaat de armlastige ge­meente Bergen op Zoom dat betalen? Het dansen om die hete brij duurt maar voort.

Verkiezingen en beloftes

Binnenkort zijn er verkiezingen. Dus zie je poli­tieke partijen verkiezings­koorts gaan vertonen. "Kijk ons eens de bouwclubs steunen", terwijl ze allemaal weten dat ze die beloftes niet kunnen waar­maken. Als de verkiezingen zijn geweest, sleept het dossier verder voort. De teleur­stelling wordt alleen maar groter. Het vertrouwen in de politiek nog minder.

Nedalco affaire

Het college doet alsof er een overschot is op de begroting. Maar dat is slechts façade. Er zitten flink wat lijken in de kast. Achterstallig onderhoud. Maar ook de voor­genomen bezuinigingen van het kabinet Rutte IV op de jeugdzorg.

Nu kun je (terecht) de nodige kritiek hebben op dit zakencollege, maar de echte oorzaak blijft natuurlijk de Nedalco affaire. Het falen van burge­meester Peter van der Velden (PvdA) en de wethouders Cees van der Weegen (GBWP) en Giel Janssen (VVD). Dat leidde tot een rekening van zo'n 100 miljoen euro.

Meer dan 5 miljoen

De plannen voor de bouwkoten die nu voorliggen hebben een prijskaartje van meer dan 5 miljoen. Dat geeft, afhankelijk van het scenario, jaarlasten van zo'n 250.000 euro tot 400.000 euro. Waar haal je die vandaan? Want voor een hoop onder­werpen heeft Bergen op Zoom nú al weinig budget. Denk aan een schone en veilige leef­omgeving. Fors onder het landelijk gemiddelde. De gevolgen zijn voor iedereen zichtbaar.

Ten koste van de jeugdzorg?

Bij het sociaal domein zit deze gemeente ongeveer op het landelijk gemiddelde, maar het zou toch onvoorstelbaar zijn om de bouwkoten te bekostigen door te bezuinigen op de WMO of de jeugdzorg. De belastingen dan omhoog? Dan is het hek van de dam. Bovendien zijn de ge­meen­telijke belastingen al torenhoog. Niet ver­stan­dig.

Eerlijke verdeling

Andere verenigingen en stichtingen hebben al te maken gehad met keiharde bezuinigingen. Dat kon niet anders, maar het geeft nog een éxtra ver­ant­woordelijkheid om heel kritisch te kijken naar een eerlijke verdeling van de beschik­bare financiële middelen.

Hoe dan wel?

Ik zie twee mogelijkheden hoe het misschien toch wel kan. De eerste is minder ambtenarensalarissen. Zeker bij het cultuurbedrijf en in managementfuncties zit nog flinke ruimte. Ja, daar is al een bezuiniging ingeboekt, maar zelfs als die is gerealiseerd kent Bergen op Zoom nog hoge personele lasten.

Met die ruimte valt serieus iets te doen. Te­gelijker­tijd is die opbrengst eigenlijk al nodig om sowieso de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Om schoolgebouwen te onderhouden. Om ein­de­lijk de buurten en wijken schoner en veiliger te laten zijn.

Crowdfunding

De andere mogelijkheid is crowdfunding of spon­so­ring. De armlastige gemeente is een kale kip. Maar er is méér dan de gemeente. De bouwers kunnen rekenen op sympathie vanuit de samen­leving. Inwoners, maar zeker ook onder­nemers die met kleine en grote bedragen willen spon­soren.

Dan denk ik ook aan de toren bij Fort de Roovere en de vele planken waarop sponsoren staan ge­noemd. De stichting Vastenavend gaf aan dat daar al veel aan wordt gedaan. Bijvoorbeeld met de collecte van de ICB. Dat daar ook grenzen aan zitten. En dat begrijp ik. Toch zou crowdfunding - al dan niet gedeeltelijk - een manier kúnnen zijn om uit de impasse te geraken.

Dilemma's

Ik denk dat niemand de bouwclubs iets misgunt. Maar het zijn dilemma's, want er is op alle onder­werpen al zo fors bezuinigd. Wáár moet - en kan - er dan nog meer vanaf gehaald worden? Bij het cultuurbedrijf en management zie ik nog ruimte. Of dan toch inzetten op crowdfunding. Heeft u nog een lumineus idee? Ik hoor het graag!

Joost Pals, 15 januari 2022

Lokaal Realisme wil een eerlijke verdeling van de financiële middelen. We doen geen platte beloftes die we niet kunnen nakomen.

afbeelding

Column: ruimtelijke plannen

In deze column gaat onze wethouder Joost Pals in op ruimtelijke ordening. Heldere communicatie is van groot belang bij ruimtelijke initiatieven. Op een manier waarbij je zo goed mogelijk recht kunt doen aan uiteenlopende belangen. Daar is nog wel ruimte voor verbetering. Lees verder
afbeelding

Column: Onzekere inkomsten

Gemeenten dreigen in 2026 flink gekort te worden door de rijksoverheid. Er wordt al gesproken over een financieel ravijn. In deze column legt Joost Pals legt uit waarom dat ook voor de komende begroting gevolgen kan hebben. Lees verder
afbeelding

Column Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om de financiële luchtkastelen van de gemeente door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter­natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!