afbeelding afbeelding

Column: de financiële weg omhoog

21-01-2023 | Joost Pals
In recent onderzoek van accountantsbureau BDO scoort Bergen op Zoom een rapportcijfer zeven. Positief nieuws! Wethouder Joost Pals licht toe waarom het beter gaat. Maar ook waar nog risico’s zitten.

In eerdere columns heb ik het gehad over de verplichte financiële indicatoren. De provincie toetst gemeenten daarop. De indicatoren geven een goede indruk wat de financiële stand van zaken is.

Ranglijst

Jaarlijks publiceert accountantsbureau BDO een ranglijst van alle Nederlandse gemeenten. Afgelopen week kwam de benchmark 2023 naar buiten. Voor de goede orde, ze gebruiken daarvoor de cijfers uit de jaarstukken over 2021. Aan de hand van de indicatoren kent BDO punten toe, die worden omgerekend tot een rapportcijfer.

Rapportcijfer: 7

Voor Bergen op Zoom positief nieuws: de vorige keer een mager zesje, nu een cijfer 7. Niet slecht voor een gemeente die uit een diep dal komt. Zoals ik eerder wel zei: weg omhoog is ingezet. We zijn er nog niet, maar we krabbelen al wel weer op.

Schulden omlaag

Het betere cijfer komt vooral door het afbouwen van de schulden. De indicator "schuldquote" vergelijkt de schuld met de inkomsten van de gemeente. Daar zit Bergen op Zoom inmiddels zelfs in de "minst risicovolle" categorie. Dat geldt ook voor de indicatoren "grondexploitatie" en "exploitatieruimte".

Solvabiliteit

Is het dan alleen maar halleluja? Nee, want een echt zorgpunt is nog de solvabiliteit. Bij die indicator gaat het om de schulden in vergelijking met de bezittingen. Anders gezegd: welk deel van je bezittingen is eigenlijk "van de bank". In Bergen op Zoom is 88,5% van de eigendommen betaald met geleend geld. Dat was 2021. Inmiddels is dat afgebouwd naar 82,5% dus ook dat gaat de goede kant op, maar het is nog veel te hoog.

Duurzaam financieel beleid

Een zeven is een mooi cijfer. We scoren daarmee hoger dan bijvoorbeeld Breda (zes). Ranglijsten zijn natuurlijk geen doel op zich, maar met een duurzaam financieel beleid moet het over een aantal jaar mogelijk zijn om, bijvoorbeeld net als Roosendaal, op een 8 uit te komen.

Achterstallig onderhoud

Tegelijkertijd mogen we niet vergeten dat de broekriem flink moest worden aangehaald in de afgelopen jaren. Het meest zichtbare gevolg zijn de zandzakken aan de Kaai. Dus bij het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen ligt nog een inhaalslag, met flinke financiële consequenties.

Voorzichtig

We hoeven ons echt niet meer de put in te praten. Dat blijkt ook uit de rapportage van BDO. We krabbelen op, anderzijds blijft financiële voorzichtigheid dus wel geboden. Discipline, daar komt het op aan.

Joost Pals, 21 januari 2023

Lokaal Realisme staat voor orde op zaken. Financiële discipline is daar een belangrijk onderdeel van.

afbeelding

Column: no cure you pay

In deze column vertelt wethouder Joost Pals over de bedrijven die "gratis" bezwaar maken tegen de ozb. Zogenaamd "no cure no pay". Lees verder
afbeelding

Column: digitale veiligheid verbeteren

In deze column schrijft wethouder Joost Pals over digitale veiligheid. Risico’s op dat vlak gaan om veel meer dan alleen ICT. Zo kan ransomware de complete bedrijfsvoering lamleggen. Belangrijk is dat een organisatie goed getraind is. Lees verder
afbeelding

Column Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om de financiële luchtkastelen van de gemeente door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter­natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!