afbeelding afbeelding

Column: financiële verbetering zet door

15-06-2024 | Joost Pals
De jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 5,3 miljoen euro. Daarvan zorgt 3 miljoen voor aansterking van het eigen vermogen. De financiële verbetering zet door, zo legt onze wethouder Joost Pals uit in deze nieuwe column.

Terugkijken op 2023

Bij de jaarstukken kijk je terug op het afgelopen jaar. Hoe het financieel is gegaan en - ook belangrijk - welke doelen en effecten zijn bereikt. Het begon ooit met de Begroting 2023. Die kreeg niet voor niets de titel "Bergen op Zoom in de steigers" mee: eerst een solide fundament om in de jaren daarop te kunnen gaan bouwen.

Financieel resultaat

De jaarrekening 2023 heeft een positief resultaat van 5,3 miljoen euro op een lastentotaal van circa 300 miljoen. Daarvan wordt 1,3 miljoen overgeheveld naar 2024 omdat een aantal activiteiten uitlopen van 2023 naar 2024. Een bedrag van 3 miljoen wordt gestort in de algemene reserve. Daarmee verbetert de financiële positie van de gemeente. Dat is een afspraak uit het Bestuursakkoord.

Dan resteert nog een bedrag van bijna 1 miljoen euro. Daarmee wordt een zogeheten bestemmingsreserve voor de Kademuren gevormd. Later dit jaar volgt de technische uitwerking voor het herstel.

5,3 miljoen 
1,3 miljoen
3,0 miljoen
1,0 miljoen

Financiële positie

Door het positieve resultaat is de financiële positie van de gemeente Bergen op Zoom verder verbeterd in 2023. Nog maar enkele jaren terug was er een schuld van bijna 250 miljoen euro. Inmiddels is de schuld afgenomen tot 176 miljoen euro. Het eigen vermogen is in 2023 gestegen van 58 miljoen naar 75 miljoen euro.

Een andere belangrijke financiële indicator is de solvabiliteit. Een paar jaar terug was die nog slechts 8%. Inmiddels verbeterd tot net boven de 20%. Daarmee is Bergen op Zoom uit de acute gevarenzone. De provincie hanteert 20% namelijk als grenswaarde bij het toezicht. Een solvabiliteit van minder dan 20% wordt gekwalificeerd als "meest risicovol" en daarvan als neutraal.

Voorzichtige lijn voortzetten

Mijn boodschap blijft wel dat het noodzakelijk is om de voorzichtige lijn voort te zetten. Ja, uit de acute gevarenzone, maar het is nog maar nipt boven de kritische grens van de provincie. Een solvabiliteit van 20% betekent dat 80% van je bezittingen eigenlijk "van de bank" is. Bovendien dreigt de rijksoverheid nog steeds met forse bezuinigingen vanaf 2026. Inmiddels ietsje minder heftig dan eerder aangekondigd, maar nog steeds gaat het ook voor ons om een bezuiniging van miljoenen.

Achterstallig onderhoud

Niet alleen de dreiging van het "ravijnjaar", maar ook twee andere onderwerpen behoeven aandacht. Dat is ten eerste het voltooien van de taakstellingen die voortvloeiden uit het Focusakkoord. Een uitgebreid pakket aan maatregelen om Bergen op Zoom weer gezond te krijgen. Een groot deel is al gerealiseerd, nu de laatste loodjes nog.

En daarnaast hebben we nog een weg te gaan met het inhalen van "achterstallig onderhoud". Daar zal de komende periode toenemende focus op moeten komen. Voor een deel is dat al begonnen. Denk aan de voorbereidingen van het herstel van de Kademuren. Maar ook groot onderhoud aan de wegen. Op nogal wat plekken zijn momenteel werkzaamheden. Natuurlijk is de verkeershinder irritant, maar we zullen die inhaalslag toch echt moeten maken om de boel weer op orde te brengen.

Conclusie

Opnieuw een jaarrekening met een positief resultaat. Het lukt om de financiële verbetering door te zetten. Maar om orde op zaken te stellen, is een lange adem nodig. Als we - met discipline - de juiste stappen blijven zetten, dan moet dat lukken. In een volgende column ga ik in op het perspectief dat het Beleidskader voor 2025 biedt. Dan komt - opnieuw - het effect van het naderende ravijnjaar aan bod.

Joost Pals, 15 juni 2024

Het op orde brengen van de gemeentelijke financiën is een speerpunt van Lokaal Realisme. Die woorden zetten we om in daden.

afbeelding

Column Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om financiële luchtkastelen door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter¬≠natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren. Lees verder
afbeelding

Column: Sigaar uit eigen doos

Hoera, het demissionaire kabinet schrapt een stukje van de bezuinigingen op de gemeenten. Maar als je goed kijkt, is het slechts een sigaar uit eigen doos. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
afbeelding

Column: financiën gaan goede kant op

Ook accountantskantoor BDO ziet dat het de goede kant op gaat met de gemeentelijke financiën in Bergen op Zoom. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!