afbeelding afbeelding

Column: geen monumenten verpatsen

30-01-2022 | Joost Pals
Het college wil nog steeds gemeente­lijke monumenten verpatsen. Bij­voorbeeld Hof van Ram, de synagoge en de molen van Borgvliet. Joost Pals legt uit waarom dat on­verstandig is. Een uit­spraak van de Hoge Raad geeft nog een extra argu­ment om niet over te gaan tot ver­koop.

Vorige week ging het in de gemeenteraad opnieuw over de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Dit keer Hof van Ram, een monumentaal pand. Het college wil verkopen, maar wat betekent dat dan voor de gebruiker: de Heemkundekring.

Boekhoudkundige truc

In een eerdere column schreef ik al over de onzin van het verkopen van panden om daarmee de schuld­quote omlaag te krijgen. Vooral een boek­houd­kundige truc, want niet alleen de schuld­quote gaat dan omlaag, maar ook de bezittingen nemen af. Broekzak vestzak.

Wat anders is het als je panden verkoopt om strategische redenen. Want een gemeente is er niet om bij­voorbeeld allerlei kantoor­gebouwen en woningen in eigendom te hebben. Dus verkoop van het oude politie­bureau: vooral doen als dat financieel economisch tot een beter resultaat leidt.

Stadhuis verpatsen

Op enig moment wilde het college zelfs het stadhuis aan de Grote Markt verpatsen. Om het daar­na terug te huren. Absurd natuurlijk. Ook cijfer­matig, want de verkoop­opbrengst zal nooit in de buurt komen van wat je kwijt raakt. Het college betoogde dat de gemeente dan geen onder­houds­kosten meer had. Evengoed onzin, want een nieuwe eigenaar zou dat echt wel door­belasten. Diens schoor­steen moet immers ook roken.

Gelukkig is de grootste gekkig­heid al uit die plannen gehaald. Boven­dien heeft de gemeente­raad af­gedwongen dat het college monumentale panden niet zo maar mag ver­kopen. Daar­voor is eerst in­stemming van de raad voor nodig.

Hof van Ram

Zo ligt het nu ook met Hof van Ram. Een monumentaal pand in gebruik door de Heem­kunde­kring. Zij zijn in­tussen geld bij elkaar aan het sprokkelen om het pand te kunnen aan­kopen. Voor een symbolisch bedrag. Dat laatste geeft wel wat haken en ogen. Want dan wordt zelfs de (kortzichtige) financiële doel­stelling van het college niet bereikt. Het pand heeft immers een boek­waarde. Bij ver­koop moet je die van de op­brengst afhalen. Als de ver­koop symbolisch is, zal het resultaat nihil of zelfs negatief zijn.

Uitspraak van de Hoge Raad

Er speelt sinds kort nog wat anders. Een uitspraak van de Hoge Raad. Die behandelde een zaak met de gemeente Montfer­land. Het ging over de her­ontwikkeling van het dorps­centrum van Didam, een plaats in Montfer­land. Daar­voor werd grond verkocht aan een project­ontwikkelaar, terwijl een andere onder­nemer ook graag in aanmerking was gekomen. Maar de gemeente handelde exclusief met de project­ontwikkelaar.

Dáár heeft de Hoge Raad een stokje voor gestoken. Kort gezegd: een gemeente heeft zich aan het gelijkheids­beginsel te houden. Met andere woorden, gelijke kansen voor anderen om ook in aan­merking te komen. Open­heid over bij­voorbeeld de selectie­procedure en het tijds­pad horen daar bij.

Openheid is nodig

Terug naar de gemeente Bergen op Zoom. Hoewel die uitspraak over een dorps­centrum gaat en er voor een andere situatie wellicht nog een uit­zondering geldt, kan het best wel wat be­tekenen. Want een gemeente kan dus niet "zo maar" een pand ver­kopen aan één gegadigde. Zelfs niet als het de huidige gebruiker is. Hoe sympathiek ook.

Die uitspraak is wel­beschouwd maar goed ook. Het dwingt een gemeente immers tot open­heid bij dergelijke transacties. Laat dat nou niet het sterkste punt zijn van de gemeente Bergen op Zoom, om het maar zachtjes uit te drukken. Open­heid van zaken is dringend nodig voor een beter gemeente­bestuur.

Verkoop monumenten is kortzichtig

En Hof van Ram? Of bijvoorbeeld de synagoge? De molen van Borgvliet? De uit­spraak van de Hoge Raad is een extra argument om de verkoop­drift van het college te her­overwegen. Waarom zou je als gemeente die monumenten willen verpatsen? Met welke gedachte zou je dat willen doen? Financieel is het kortzichtig. Strategisch leidt het tot niets. Alleen de schuld­quote gaat op papier om­laag.

Hoe dan wel?

Staak de verkoop van monumenten en geef als gemeente een duidelijk signaal dat je het monumentaal erfgoed belangrijker vindt dan een boek­houd­kundige truc. Verschaf duidelijkheid aan clubs zoals de Heem­kunde­kring dat ze gewoon gebruik kunnen blijven maken van hun stek. Stop met het ver­branden van ambtelijke uren (dus euro's) aan dit heilloze pad. Start met het op orde brengen van de structurele exploitatie.

Joost Pals, 30 januari 2022

Lokaal Realisme wil de financiën structureel op orde brengen. Orde op zaken: niet meer uit­geven dan er binnen­komt. Monumenten verpatsen is geen oplossing.

afbeelding

Column: no cure you pay

In deze column vertelt wethouder Joost Pals over de bedrijven die "gratis" bezwaar maken tegen de ozb. Zogenaamd "no cure no pay". Lees verder
afbeelding

Column: de financiële weg omhoog

In recent onderzoek van accountantsbureau BDO scoort Bergen op Zoom een rapportcijfer zeven. Positief nieuws! Wethouder Joost Pals licht toe waarom het beter gaat. Maar ook waar nog risico’s zitten. Lees verder
afbeelding

Column Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om de financiële luchtkastelen van de gemeente door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter­natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!