afbeelding afbeelding

Column: meer zakelijkheid

24-04-2022 | Joost Pals
Afgelopen week bleek er flink meer geld nodig voor het "Huis van de wijk". Het gevolg van de aanpak van het vertrekkende "zaken­college". Daar ligt een taak voor de nieuwe lichting om dat beter te doen, zo betoogt Joost Pals in deze column.

Omgekeerde wereld

Terwijl de wethouders stuk voor stuk het toneel verlaten en de formatie gaande is, stonden er afgelopen week ook al weer een paar inhoudelijke raads­voorstellen op de agenda.

Eén daarvan was een reparatie­besluit voor het "Huis van de wijk" in Gageldonk. Vorig jaar kwam het college met een voor­stel om 880.000 euro uit te trekken hiervoor. Lokaal Realisme was kritisch over dat voor­stel, want de risico's en de beoogde resultaten zouden pas later in kaart worden gebracht. De omgekeerde wereld, zo stelden we toen al.

Reparatiebesluit

De gevolgen van de aanpak van het "zaken­college" kwamen deze maand aan het licht. Er was een reparatie­besluit nodig, omdat de 880.000 euro niet volstaat. Deels omdat de bouw­kosten waren gestegen. En vooruit, dát valt nog te be­schouwen als een externe factor in een tur­bu­lente wereld, met buiten­gewone inflatie.

Maar het bleek ook dat een risico met BTW compensatie over het hoofd was ge­zien. Afhanke­lijk van de uit­komst kan dat gaan om een bedrag van 150.000 euro.

Verder bleken de vloer­oppervlak­tes te krap bemeten. Het zou niet gaan om 650 vierkante meter, maar om 855 m2. Dus 30 procent meer en dan nemen de kosten natuurlijk ook toe. Vorig jaar werd in het voorstel duidelijk gesproken over "maximaal" 880.000 euro. Maar nu werd dat door de wethouder plots af­gedaan als slechts "ge­dach­ten".

Gemeenschapsgeld

Een rare gang van zaken. Niemand ont­kent dat het "Huis van de wijk" inhoudelijk een positief initiatief is. Maat­schap­pelijk zeker ge­wenst. Maar dit is niet hoe je met gemeenschaps­geld hoort om te gaan: "het is sympathiek, dus we kijken wel hoe het loopt". Nee, dat kan niet. Sterker, het is óók voor de inhoude­lijke doelen zonde dat op deze manier de aan­dacht gaat naar het ont­breken van een goed onder­bouwd plan.

Nieuwe lichting

De wethouders taaien af. Nog twee weken en dan is de burge­meester in z'n eentje het college van B&W. Dus het heeft weinig zin meer om met deze wet­houders nog de dis­cussie te voeren over een zakelijke, bedrijfs­matige aanpak. Daar zal de nieu­we lichting wethouders echt werk van moe­ten gaan maken.

Lokaal Realisme verwacht bij een initiatief een degelijk plan. Met gemeenschaps­geld hoor je op een zakelijke en onder­bouwde manier om te gaan.

afbeelding

Column Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om financiële luchtkastelen door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter¬≠natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren. Lees verder
afbeelding

Column: financiën gaan goede kant op

Ook accountantskantoor BDO ziet dat het de goede kant op gaat met de gemeentelijke financiën in Bergen op Zoom. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
afbeelding

Column: de begroting voor 2024

Een sluitende begroting. Werken aan financieel herstel. En toch ook meer budget voor veiligheid. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!