afbeelding afbeelding

Column: oorzaak van het extreem grote cultuurbudget

22-08-2021 | Joost Pals

De gemeente Bergen op Zoom geeft ruim dubbel zoveel uit aan cultuur als vergelijkbare gemeen­ten. Hoe komt dat? Niet door kunst­werken, maar wat veroorzaakt het dan wel: waar zit het lek? Raadslid Joost Pals zet de cijfers in deze column op een rijtje.


Ruim dubbel zoveel

In eerdere columns wees ik al op het extreem grote cultuurbudget van de gemeente Bergen op Zoom. Jaarlijks geeft Bergen op Zoom 9 miljoen euro uit aan cultuur. Bij vergelijkbare gemeenten is dat ongeveer 4 miljoen. Wat veroorzaakt het grote verschil? Laten we een stap dieper gaan en zoeken naar de oorzaken.

De juiste cijfers

Daarvoor is het in de eerste plaats nodig om de juiste cijfers te pakken te krijgen. De "gewone" begroting is niet fijnmazig genoeg: budgetten worden op grote hopen gegooid. Cultuur is daarin slechts een onderdeeltje van "Vrijetijds­economie", samen met bijvoorbeeld sport en toerisme. Het benodigde detail is te vinden in de zogenoemde "beheers­begroting". Daar wordt uitgesplitst wat de kosten zijn voor het Markiezenhof, voor archeologie et cetera. En dan zijn wel een aantal interessante patronen te ontdekken.

60% van het budget naar CKB, Maagd en Markiezenhof

Van die 9 miljoen bij ons gaat circa 5,5 miljoen naar de drie grote culturele instituten: CKB (1,9 miljoen), de Maagd (1,5 miljoen) en het Markiezenhof (ruim 2 miljoen). Dat is 60% van het totale cultuurbudget.

Daarnaast gaat er elk jaar een miljoen naar "cultuurstimulering", nog een miljoen naar de archiefdienst, een half miljoen naar monumenten, nog een half miljoen naar poppodium Gebouw-T, zo'n 2,5 ton naar amateurkunst en bijna 2 ton naar archeologie. Bij elkaar opgeteld kom je weer op 9 miljoen totaal.

Conclusie 1. Het gros van het cultuurbudget gaat niet naar kunstwerken, ook niet naar amateur­kunst en -cultuur. Nee, het zijn de gemeente­lijke culturele instituties waar het geld aan op gaat. 

Meer dan 90% door ambtelijke personeelskosten

Het is interessant om verder in te zoomen op het CKB, de Maagd en het Markiezenhof. Dan blijkt dat meer dan 90% van de 5,5 miljoen die daar naartoe gaat - dus circa 5 miljoen euro - bestaat uit personeels­kosten. Niets ten nadele van de mensen die het betreft, want individueel zullen ze echt op een eervolle manier invulling geven aan hun werk. Maar het is een ambitieniveau dat de armlastige gemeente Bergen op Zoom totaal niet kan trekken.

Conclusie 2. Het zijn de ambtelijke loonkosten bij CKB, de Maagd en het Markiezenhof die het extreem hoge cultuur­budget verklaren.

CKB, Maagd en Markiezenhof enorm uitgedijd

Eind vorig jaar bleek uit onderzoek dat een bezuiniging van 1,4 miljoen op de personeels­kosten van het Markiezenhof en de Maagd haalbaar is. Achter de komma valt er over dat onder­zoek te discussiëren, maar dat die besparings­ruimte er is, is volstrekt evident. In de loop der jaren zijn deze gemeentelijke culturele instituties enorm uitgedijd. Als konijnen.

Sterker, ook dit zakencollege deed daar aan mee door het cultuur­budget eerst met nóg eens 6 ton op te plussen. Om vervolgens die 1,4 miljoen te bezuinigen. In mijn ogen bezuinig je per saldo dan maar 8 ton, maar vooruit. Bovendien verloopt de realisatie van het college in een tergend langzaam tempo.

Ambtelijke loonkosten

Conclusie 3. Het cultuuraanbod gaat door deze bezuinigingen niet verschralen. Geen barbaarse toestanden. Het zijn feitelijk ook geen bezuinig­ingen op cultuur, maar op ambtelijke loonkosten die buiten alle proporties zijn geraakt.

Joost Pals, 22 augustus 2021

Lokaal Realisme wil een degelijk financieel beleid. Het extreem grote cultuurbudget is onhoudbaar en moet op orde worden gebracht, door minder ambtelijke loonkosten bij het CKB, de Maagd en het Markiezenhof.

afbeelding

Column: digitale veiligheid verbeteren

In deze column schrijft wethouder Joost Pals over digitale veiligheid. Risico’s op dat vlak gaan om veel meer dan alleen ICT. Zo kan ransomware de complete bedrijfsvoering lamleggen. Belangrijk is dat een organisatie goed getraind is. Lees verder
afbeelding

Column: Financiële discipline blijft nodig

In deze column vertelt wethouder Joost Pals hoe het ervoor staat met de gemeentelijke financiën. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet: financiële discipline blijft nodig. Lees verder
afbeelding

Column Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om de financiële luchtkastelen van de gemeente door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter­natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!