afbeelding afbeelding

Column: waarom meer realisme nodig is

12-03-2022 | Joost Pals
Een gemeente met 250 miljoen euro schuld en veel politieke partijen die opnieuw gouden bergen beloven. Joost Pals wijst in deze column op een aantal van die on­betaal­bare lucht­kastelen. Zal Bergen op Zoom woensdag kiezen voor verandering?

Twee jaar geleden zou de Bergse politiek het anders gaan doen: een Focus­akkoord, de financiën op orde en een gemeente die beter zou gaan functio­neren. Mooie woor­den, maar bij veel partijen wemelt het weer van de on­betaal­bare be­lof­tes in de verkiezings­programma's. Beloftes om de kiezer te paaien, maar wel met een prijs­kaartje dat deze ge­meen­te zich niet kan ver­oor­loven.

Iedere partij z'n eigen keuzes

Natuurlijk maakt elke partij z'n eigen keuzes. Dat hoort bij de democratie. De SP maakt andere keuzes dan het CDA. Da's helder. Maar in de verkiezings­programma's van sommige partijen vielen me een paar dingen op die echt vol­strekt on­realistisch zijn. En dan vraag ik me af waar­om zij onze inwoners een rad voor ogen draaien.

Het duidelijkste voor­beeld van zo'n onbetaal­baar lucht­kasteel is het plan van de VVD om de gemeente­ambtenaren te ver­huizen naar Lievens­berg. Bravis vertrekt op termijn en - los van de discussie dáár­over - als dat gebeurt, dan blijft er een gebouw achter. Een gebouw dat is ingericht als zieken­huis. Een gebouw dat bouw­kundig gedateerd is en waar allerlei groot­schalig onder­houd voor nodig zal zijn.

Onbetaalbare luchtkastelen

Waarom zou je in hemels­naam dat probleem willen over­nemen van Bravis? Zij hebben de keuze gemaakt om naar Roosen­daal te gaan - en het gaat me er echt niet om, dat je ze vanwege dat besluit kinder­lijk gaat tegen­werken, maar om nu Bravis mee te gaan helpen door hún probleem over te nemen, is wel weer het andere uiterste.

Als dat waar wordt, dan herhaalt de geschiedenis zich. Want dit is een plan dat even funest is als de aan­koop van Nedalco. Peper­duur. De gemeente die alleen al z'n eigen onder­handelings­positie onder­uit haalt door iets simpelweg veel te graag te willen. De directie van Bravis zal net zo reageren als die van Cosun (Nedalco) destijds: "o gemeente, dus u wilt iets graag hebben van ons, nou, kom maar op met dat geld". Niet zakelijk. Niet realistisch. Niets geleerd. Op die manier komen de schulden ruim boven de 300 miljoen.

Beloftes: het lijkt wel sinterklaas

Een thema dat je bij veel partijen tegen­komt: allerlei nieuwe dingen beloven - het lijkt wel sinter­klaas - en ver­volgens toch rustig in hun financiële hoofdstuk zeggen dat de schulden om­laag gaan. Zonder onder­bouwing.

Niet om het een of het ander, maar de komende jaren zullen de in­gevoerde be­zuinig­ingen pas écht voel­baar worden. De gemeente heeft verder nog een hoop achter­stallig onder­houd. En in het regeer­akkoord staan forse be­zuinig­ingen in­geboekt voor de gemeenten. Dan kun je natuur­lijk in sprookjes geloven, maar er is geen geld voor: een open Kaai (Samen0164), peper­dure bouw­koten (GBWP en Lijst Linssen) of een tram­verbinding over de Brabantse Wal (Groen­Links).

Eerlijk zijn over de belastingen

Belastingverlaging. Ook bijzonder. Ik zou het graag zien gebeuren, want Bergen op Zoom heeft hoge belasting­tarieven. Maar het eer­lijke verhaal is dat dat de komende vier jaar niet zal lukken. Realistisch is om alleen te indexeren voor de inflatie. Toch belooft de SP een verlaging van de ozb op woningen. Ik heb dat drie keer moeten lezen, want de SP wilde de afgelopen jaren de ozb juist telkens verhogen. Maar het staat echt in hun verkiezings­programma.

Of wat denk je van BVB. Meer uit­geven aan tal van zaken, maar de schulden gaan om­laag en de ozb verlagen naar 30% onder het landelijk ge­middel­de. Leuk. Stoer gezegd. Maar dan hebben we het wel over 6 miljoen euro, alleen al voor die ozb en dan is er geen euro voor alle plannen die ook geld kosten. Nergens staat een degelijke onder­bouwing hoe ze dat denken te be­kostigen. Elke partij maakt eigen keuzes, maar dit is gewoon een vorm van liegen.

Hoe dan wel?

Natuurlijk heeft Lokaal Realisme ook een aantal beloftes in het verkiezings­programma staan. En wij zullen vast ook niet hele­maal zonder fouten zijn, maar we komen - als enige partij - wel met een financiële para­graaf met concrete euro­bedragen.

We richten ons niet op gekke prestige­projecten, maar willen juist meer aan­dacht voor de "gewone" dingen, zoals een schone en veilige leef­omgeving. Iedereen moet zorge­loos over straat kun­nen. De wijken en buurten horen netjes onder­houden te worden.

In mijn columns heb ik uiteengezet waarom het mogelijk (én nodig) is om te be­zuinigen op het aan­tal ambtenaren bij de gemeente. Vooral bij manage­ment en over­head.

Tot slot twee adviezen: ik zou je willen vragen om de verkiezings­programma's van de politieke partij­en voor­al te lezen met in het achter­hoofd de gedachte "en wie gaat dat dan betalen?" En als laatste: wat je politieke keuze ook gaat zijn, maak woens­dag gebruik van je stem­recht.

Joost Pals, 12 maart 2022

Lokaal Realisme richt zich niet op gekke prestige­projecten, maar wil juist meer aandacht voor de "gewone" dingen, zoals een schone en veilige leef­omgeving.

afbeelding

Column Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om financiële luchtkastelen door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter¬≠natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren. Lees verder
afbeelding

Column: financiële verbetering zet door

De jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 5,3 miljoen euro. Daarvan zorgt 3 miljoen voor aansterking van het eigen vermogen. De financiële verbetering zet door, zo legt onze wethouder Joost Pals uit in deze nieuwe column. Lees verder
afbeelding

Column: Sigaar uit eigen doos

Hoera, het demissionaire kabinet schrapt een stukje van de bezuinigingen op de gemeenten. Maar als je goed kijkt, is het slechts een sigaar uit eigen doos. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!