afbeelding afbeelding

Coronasteun voor cultuur hoort te gaan naar culturele sector

18-12-2021
De gemeente ontvangt rijkscompensatie die is bedoeld voor de culturele sector. Lokaal Realisme vindt dat dit daadwerkelijk ten goede hoort te komen aan de culturele verenig­ingen en ook zzp-ers. Helaas steunde een meerder­heid van de gemeente­raad de plannen van het college, die dat verhinderen.

Na de eerdere affaire toen het college van B&W de coronasteun wilde gebruiken voor de eigen gemeente­lijke organisatie, sprak de gemeente­raad op 16 december 2021 over een aangepast voorstel.

Hoewel de culturele verenig­ingen in het nieuwe voorstel nu iets beter in beeld zijn, zaten er nog twee grote weeffouten in het voorstel. Lokaal Realisme diende een motie in om dit te herstellen.

Weeffout 1: verenigingen niet straffen

De rijkscompensatie is bedoeld om schade als gevolg van corona of de coronamaatregelen te compenseren.

Het college straft verenigingen die in de afgelopen jaren een degelijk financieel beleid hebben gevoerd. Zij zouden namelijk eerst hun spaargeld moeten opmaken en daarmee niet in aanmerking komen voor de rijkscompensatie­middelen. Dat is oneerlijk en ook niet in lijn met de bedoeling van deze compensatie­middelen.

Weeffout 2: zzp-ers buiten beeld

De tweede weeffout is dat zzp-ers worden uitgesloten van het noodfonds. Er lijkt wel een allergie te zijn binnen het stadskantoor als het gaat om zzp-ers in de culturele sector. Het college haalde er zelfs de Grondwet bij om onze motie te ontraden. Flauwekul natuurlijk, de motie om zzp-ers te steunen zat juridisch goed in elkaar.

Ook gaf het college aan dat er door de motie meer aanvragen zullen komen. Die aanvragen moeten dan behandeld worden en dat zou tot werk leiden voor de gemeentelijke organisatie.

Een merkwaardige redenatie. Compensatie­middelen niet toekennen waar het voor bedoeld is, omdat het tot werk voor de gemeentelijke organisatie leidt. Dat is de omgekeerde wereld.

Eén weeffout hersteld

Lokaal Realisme kon de wethouder ervan over­tuigen dat de weeffout voor de verenigingen hersteld moest worden. Hij deed de toezegging dat het college dit zou repareren. Op dit punt dus resultaat.

Helaas was een meerderheid van de gemeente­raad tegen onze motie. Net als het college. Daar­mee blijven zzp-ers uitgesloten van het nood­fonds. Jammer, want juist ook voor hen is de rijkscompensatie bedoeld.

Evaluatie

Over enkele maanden wordt de regeling voor het nood­fonds geëvalueerd. Lokaal Realisme zal vast­houden aan ons pleidooi voor een zo breed mogelijke verdeling van de compensatie­middelen, dus ook voor zzp-ers.

Lokaal Realisme vindt dat zzp-ers in de culturele sector ook aanspraak kunnen maken op de rijkscompensatie. Die middelen zijn immers ook voor hen bedoeld.

afbeelding

Het belang van verenigingen

Het verenigings­leven van Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat verdient goede ondersteuning. Lees verder
afbeelding

Column: digitale veiligheid verbeteren

In deze column schrijft wethouder Joost Pals over digitale veiligheid. Risico‚Äôs op dat vlak gaan om veel meer dan alleen ICT. Zo kan ransomware de complete bedrijfsvoering lamleggen. Belangrijk is dat een organisatie goed getraind is. Lees verder
afbeelding

Zorgen over Aldi Halsterseweg

Vorige week werden we verrast met de mededeling dat supermarktketen Aldi interesse heeft getoond in een pand aan de onlangs opnieuw ingerichte Halsterseweg. Uiteraard is Lokaal Realisme voor een vrije economie, maar we hebben zorgen over een supermarkt op deze locatie. In het bijzonder over de verkeerveiligheid. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!