afbeelding afbeelding

De zorg voor elkaar

Lokaal Realisme wil degelijke sociale voor­zieningen, waar je een beroep op kunt doen wanneer dat nodig is. We verwachten wel dat iedereen naar vermogen een bijdrage levert aan de samenleving. Een betaalde baan is de beste manier om armoede tegen te gaan. Ook daarom is het nodig om de werkgelegenheid te vergroten.

Voor Lokaal Realisme is toegankelijke ouderen­zorg van belang. Zoveel mogelijk in de eigen buurt. Ook de thuiszorg moet goed geregeld zijn en mag niet door de gemeente worden uitgeknepen.

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder

Nieuws over dit onderwerp

afbeeldingafbeelding

Goede toekomst voor zorg en welzijn

30 maart - Lokaal Realisme vindt goede zorg heel belangrijk. Het gaat vaak om kwetsbare inwoners - van jong tot oud. We zien dat er elk jaar meer hulpvragen komen. Ook zwaardere zorg. Daarom moeten we dat beter organiseren. Ons voorstel kreeg steun van de gemeenteraad. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Opkomen voor starters op de woningmarkt

28 maart - De gemeente heeft een regeling om starters op de woningmarkt te steunen. Lokaal Realisme wil dat die regeling maximaal ten goede komt aan jongeren met een kleiner inkomen. Juist zij kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken. Ons voorstel werd uiteindelijk gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Betere bescherming van huurders

11 december - Per 1 januari treedt een nieuwe wet in werking die huurders van woningen een betere bescherming geeft. Julien Voets houdt namens Lokaal Realisme vinger aan de pols en checkt of de gemeente daar goed op is voorbereid. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Jeugdzorg kan echt beter

3 november - Vaak is jeugdzorg niet effectief, omdat enkel naar het kind zélf gekeken wordt. Terwijl het bijna altijd gaat om problematiek in het gezin als geheel. En sommige dingen horen gewoon thuis bij de opvoeding. Ons raadslid Antoinette Harteveld pleit daarom voor een andere aanpak. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: niet stiekem bezuinigen op ouderenzorg

2 september - In Den Haag circuleert een slecht idee om ouderenzorg over te hevelen naar gemeenten. En dan ook nog met een korting van 10%. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Verklein kans op huidkanker door zonnebrandcrème

19 juni - De risico's van "zonuren" worden vaak onderschat. Terwijl zonnebrandcrème de kans op huidkanker fors kan verkleinen. Raadslid Antoinette Harteveld vraagt het college om aan te haken op een bestaand initiatief voor het plaatsen van zonnebranddispensers. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Stapeling van maatschappelijke opgaven

10 maart - De gemeente zoekt een plek voor een azc. Lokaal Realisme stelt vragen hoe Bergen op Zoom dat gaat bolwerken, bovenop alle andere maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Is er voldoende begeleidingscapaciteit om dat allemaal goed te kunnen doen? Lees verder
afbeeldingafbeelding

Zorgen over daklozenproblematiek

22 februari - De daklozenproblematiek bij de Groeshof: een triest voorbeeld van sociale veiligheid die onder druk staat. Onze raadsleden Julien Voets en Antoinette Harteveld pleiten voor een effectievere aanpak - met zowel handhaving áls zorg. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Meer preventie in sociaal domein

18 september - Ons raadslid Antoinette Harteveld bepleit een meer preventieve aanpak in het sociaal domein. Dat kan armoede en allerlei verdere sociale problematiek voorkomen. Preventie kan ook dure zorgtrajecten voorkomen. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: meer zakelijkheid

24 april - Afgelopen week bleek er flink meer geld nodig voor het "Huis van de wijk". Het gevolg van de aanpak van het vertrekkende "zaken­college". Daar ligt een taak voor de nieuwe lichting om dat beter te doen, zo betoogt Joost Pals in deze column. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Energietoeslag voor AOW-gerechtigden

2 maart - De rijksoverheid stelt geld beschik­baar om energie­armoede tegen te gaan. Mensen met AOW moeten daar­voor zelf een aan­vraag doen bij de gemeente. Antoinette Harteveld vraagt het college om hierover pro­actief te com­muni­ce­ren, zo­dat mensen dit niet mis­lopen uit on­bekend­heid met deze rege­ling. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Bezoek aan de dierenvoedselbank

17 januari - Vandaag is de dieren­voedsel­bank officieel ge­opend. Conny Steketee was er bij. Ze doet verslag van deze feestelijke gebeurtenis. De dieren­voedsel­bank is een mooi maat­schap­pelijk initiatief. Lees verder