afbeelding afbeelding

Dringend ingrijpen bij ruimtelijke ordening

16-12-2021 | Joost Pals
Lokaal Realisme wil dat het college dringend ingrijpt op het gebied van ruimtelijke ordening. Het is een puinhoop en inwoners en onder­nemers zijn de dupe daarvan. Vandaag berichtte BN de Stem over de schrijnende situatie van een gezin bij wie het huis op in­storten staat. Door een fout van de ge­meen­te zitten zij al drie jaar in de ellende.

Brief

Betreft: college moet dringend ingrijpen bij ruimtelijke ordening

Geacht College,

Meermaals stelde onze fractie u al vragen over de gang van zaken op het gebied van ruimtelijke ordening. Nog steeds blijkt het uw college niet te lukken om basale zaken als een ordentelijk beheer van bestemmingsplannen voor elkaar te krijgen. Onze inwoners en onder­nemers zijn daar­van de dupe.

Bestemmingsplannen niet op orde

Denk aan het jarenlang aanslepen van de procedure voor bestemmingsplan Buitengebied Oost. Terwijl het plan slechts conserverend van aard is en er bovendien nog steeds geen zicht is op de behandeling van de initiatieven in dat gebied. Maar denk ook aan het bestemmings­­plan Binnenstad dat al sinds 12 jaar niet meer is ge­actuali­seerd.

Woning op instorten

Vandaag schreef BN de Stem over de schrijnende situatie van een inwoner die al drie jaar wacht op een bouwvergunning. Drie jaar, terwijl zijn woning op instorten staat en wordt gestut door palen. Drie jaar. En dat alles door een fout van de ge­meen­te in het bestemmings­plan.

Het is één ding dat er een fout gemaakt is door de gemeente. Maar dat het herstel inmiddels al drie jaar moet duren is ronduit schandelijk te noemen.

Laconieke houding

Lokaal Realisme is minstens zo geschokt door de laconieke houding van de wethouder in het artikel: "We zijn afhankelijk van het oordeel van de omgevingsdienst en of Van Trijen zijn huiswerk goed heeft gedaan."

Is de wethouder soms vergeten dat hij als wethouder hiervoor politiek-bestuurlijke ver­antwoor­delijk­heid draagt? De wethouder en de ambtenaren kunnen aan het eind van elke werk­dag fijn naar huis. Maar dit gezin leeft ál die tijd in een schrijnende situatie van onzekerheid.

Schrijnende situatie van onzekerheid

Om dan te stellen dat de doorlooptijd van het herstel afhankelijk is van of zij (!) hun huiswerk goed hebben gedaan? Dat vinden we een on­gepaste opmerking.

Maar ook de zakelijk kant van het verhaal is on­navolgbaar. De gemeente Bergen op Zoom wéét dat deze problematiek ook van toepassing is op tientallen andere woningen in dit bestemmings­plan. En toch wil de wethouder dat pas aan­pakken wanneer de lopende kwestie is af­gehandeld.

Gemeentelijke fout raakt nog tientallen andere gezinnen

Dat is een gang van zaken die echt niet kan. 1) Weten dat je als gemeente een fout hebt gemaakt. 2) Pappen en nathouden in een acute situatie die al drie jaar aansleept. En dan 3) ook nog eens treuzelen voor het herstel dat potentieel tientallen gezinnen raakt. College, het is zaak om zo spoedig mogelijk deze gemeentelijke fout te herstellen.

Vragen

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

  1. De gemeente Bergen op Zoom levert reeds gedurende ruime tijd - en bij herhaling - een onder­maatse prestatie op het gebied van ruimtelijke ordening. Waarom heeft uw college nog steeds niet ingegrepen om verbetering te bewerkstelligen? Waarom accepteert u indirect dat onze inwoners en ondernemers hiervan al jaren de dupe zijn?
  2. Waarom duurt het nu al drie jaar voordat een geconstateerde fout wordt gerepareerd? Welk tijdspad wordt gehanteerd voor de verdere behandeling van de bouwvergunning van de familie Van Trijen?
  3. De Omgevingsdienst is een verbonden partij die werkt in opdracht van (o.a.) de gemeente Bergen op Zoom. Wat heeft uw college gedaan om bij de Omgevingsdienst de voortgang te bevorderen, vooral gezien het hier gaat om inwoners die de dupe zijn van een door de gemeente gemaakte fout?
  4. Wat bezielt u om de algemene fout in het bestemmingsplan niet zo spoedig mogelijk te repareren? Bent u alles overwegende voor­nemens om deze aanpak van pappen en nathouden te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?
  5. Welke verbeterpunten haalt u uit deze gang van zaken?

Met vriendelijke groet,

Joost Pals
Raadslid

Lokaal Realisme wil dat de gemeente zich dienstbaar opstelt. Inwoners moeten niet de dupe worden dat de gemeente zijn eigen zaakjes niet op orde heeft.

afbeelding

Eerlijke en dienstbare gemeente

Meer dienstbaarheid vanuit de gemeente. Afspraken nakomen. De gemeente moet doen wat ze belooft. Lees verder
afbeelding

Eerst aanpak jarenlange overlast omgeving Plein 13

Lokaal Realisme is kritisch op de plannen voor een azc. We zijn niet op voorhand tegen, maar betwijfelen of de gemeente wel in staat is om dat goed uit te kunnen voeren. Al jaren is er in de buurt veel overlast door de opvang van daklozen en drugsverslaafden. We willen dat dáár eerst een oplossing voor komt. Lees verder
afbeelding

Beëdiging burgerlid Daniël Rothuizen

In de raadsvergadering van 1 juni 2023 is Daniël Rothuizen beëdigd als burgerlid. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!