afbeelding afbeelding

Een sterke economie

Lokaal Realisme wil een sterke economische structuur. Met ruimte voor ondernemers om de werkgelegenheid in Bergen op Zoom te vergroten. De gemeente moet initiatiefnemers goed faciliteren: door te denken in kansen en slimme verbindingen te leggen. Bijvoorbeeld door contact te leggen in de regio of met Den Bosch en Den Haag. Zo verbeteren we het vestigingsklimaat.

Voor Lokaal Realisme staat het lokale MKB voorop: de ruggengraat voor een bloeiende economie. We steunen de lokale middenstand, de horeca en toeristische bedrijven en zien grote innovatieve kansen in de agrofood sector en de techniek.

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder

Nieuws over dit onderwerp

afbeeldingafbeelding

Zorgen over Aldi Halsterseweg

18 november - Vorige week werden we verrast met de mededeling dat supermarktketen Aldi interesse heeft getoond in een pand aan de onlangs opnieuw ingerichte Halsterseweg. Uiteraard is Lokaal Realisme voor een vrije economie, maar we hebben zorgen over een supermarkt op deze locatie. In het bijzonder over de verkeerveiligheid. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Toekomstperspectief voor onze boeren

15 juli - De discussie over stikstof heeft geleid tot heftige reacties en grote zorgen bij agrarische ondernemers over het voortbestaan van hun bedrijf en de gevolgen voor hun inkomen, gezin en werknemers. Een ingrijpende beperking van de stikstofuitstoot is misschien onvermijdelijk, maar sowieso is het nodig dat de overheid voldoende toekomstperspectief biedt voor de agrarische sector. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Promotie van Bergen op Zoom

3 maart - Er is een lande­lijk initia­tief om de Tachtig­jarige Oorlog met allerlei activi­teiten te her­denken. Bergen op Zoom lijkt niet mee te liften op dit breed gedragen ini­tia­tief. Een ge­mis­te kans voor de pro­motie van onze histo­rische vesting­stad. Maarten van 't Hof be­vraagt het college. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Meer aandacht voor werkgelegenheid

21 februari - Lokaal Realisme wil dat het college meer ini­tia­tief neemt om de werk­gelegen­heid te be­vor­de­ren. De wet­houders doen daar nu veel te weinig aan, ter­wijl dat wel de op­dracht is. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: de discussie hoort te gaan over werkgelegenheid

19 februari - Bedrijvigheid in de Auvergne­polder. Bij elke verkiezingen komt het onder­werp terug. Joost Pals vertelt erover in deze column. Ook legt hij uit dat de échte discussie over werk­gelegen­heid hoort te gaan. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Samen optrekken met ondernemers

1 februari - Lokaal Realisme wil dat de gemeente actiever het contact onder­houdt met onze onder­nemers. Recht­streeks en niet met een om­weg. Rian Govers kaartte dit aan, toen bleek dat de gemeente een brief aan de onder­nemers slechts had ver­stuurd naar de ondernemers­verenigingen en niet naar de onder­nemers zelf. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Maak van het Suikerlab geen bodemloze put

4 januari - In 2018 kocht de gemeente het voormalige Suiker­lab voor 2,2 miljoen euro. In beperkte mate zijn de doelstellingen gerealiseerd. Maar nu overweegt het college om het pand op­nieuw te gaan ver­bouwen, onder het mom van ver­duur­zaming. Julien Voets en Joost Pals herinneren het college van B&W aan de af­spraak: ver­koop binnen een termijn van vijf jaar. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Onnodige bureaucratie bij steun aan zelfstandigen tijdens lockdown

23 december - De gemeente is onnodig star en bureau­cratisch bij de onder­steuning van zelf­standigen tijdens de lock­down. Rian Govers en Julien Voets roepen het college op om ge­hoor te geven aan het ad­vies van de Rijks­overheid en hier soepel mee om te gaan. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Normaal doen met de toeristenbelasting

16 december - Het college wilde de toeristen­belasting met 30% verhogen. Samen met andere partijen heeft Lokaal Realisme ervoor gezorgd dat de verhoging beperkt is gebleven tot een inflatiecorrectie. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Binnenstad: hoe nu verder? Lokaal Realisme dringt aan op alternatieven

9 december - Helaas stopt de bizone. Maar de schade is mogelijk nog groter. Zonder onder­nemers­vereniging zullen activiteiten ver­dwijnen. Daarmee neemt de aan­trekkelijkheid van de binnenstad af. Lokaal Realisme wil dit voorkomen. We dienen een motie in om de gemeente samen met Sterck naar alter­natieven te laten zoeken. Om zo enorme schade voor de binnenstad te voor­komen. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Bizone eindelijk vastgesteld door gemeenteraad

10 november - In de raadsvergadering van 10 november stelde de gemeente­raad eindelijk de verordening "bizone" vast. Lokaal Realisme heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt voor het ondernemers­fonds. We zijn dan ook blij dat de onder­nemers in de binnen­stad nu aan de slag kunnen met de laatste fase: de formele draag­vlak­meting. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Horeca en de impact van corona

4 november - De gemeente blijft door­gaan met meer horeca-gelegen­heden toe te staan. Dat lijkt misschien leuk, maar het onder­mijnt de kansen voor de bestaande horeca om te her­stellen van de ernstige impact van de corona pandemie. Raadslid Maarten van 't Hof kaart, samen met Sander Siebelink van Lijst Linssen, de kwestie aan bij het college van B&W. Lees verder