afbeelding afbeelding

Eerst zichtbare resultaten bij aanpak daklozenproblematiek Plein 13

19-01-2024 | Julien Voets
Lokaal Realisme wil eerst zichtbare resultaten bij de aanpak van de daklozenproblematiek rondom Plein 13. Dus niet alleen praten en vergaderen. Ook zorg en veiligheid moeten vooraf goed geregeld zijn.

De asieldiscussie is iets wat al langer boven ons hoofd zweefde. Het roept gevoelens en weerstand op in onze samenleving die we niet kunnen negeren. Lokaal Realisme is dan ook de afgelopen tijd het gesprek meermaals aangegaan met inwoners, onze partijleden en met wethouder Van Aken. En wat we daarin voornamelijk terug hoorden, waren de zorgen hoe we een asielzoekerscentrum moeten bolwerken. Dit in combinatie met alle andere maatschappelijke opgaven in onze gemeente.

Druk op onze maatschappelijke voorzieningen

Als reactie hierop heeft Lokaal Realisme een brief gestuurd aan het college en hierin onze zorgen uitgesproken. Dat er met de azc-plannen huisvesting gerealiseerd zal worden voor onze eigen inwoners komt positief over, maar weegt dit op ten opzichte van de mogelijke druk op onze voorzieningen? En hebben wij als gemeente dan ook voldoende begeleidingscapaciteit om dit te organiseren? Deze vragen blijven met de plannen die voor ons liggen nog onbeantwoord. Er zitten namelijk nog veel open eindes in de concept-afspraken met het COA.

Lokaal Realisme richt zich dan ook op de volgende aandachtspunten: veiligheid, integratie, werk, gezondheidszorg en onderwijs. Hier komt nog onvoldoende in terug hoe de gemeente dit goed denkt te gaan organiseren.

Niet alleen praten, maar zichtbare actie

Bewoners hebben terecht weer hun zorgen geuit over de overlast door verslaafde daklozen en drugsdealers. Wat we als fractie tot nu toe zien, is dat het voornamelijk bij praten blijft. Lokaal Realisme wil dat we per direct fors meer zichtbare boa’s inzetten rondom Plein 13, in de binnenstad en stationsgebied.

Inwoners moeten hierdoor de boa’s makkelijker kunnen benaderen en meldingen moeten hierdoor beter opgepakt worden in combinatie met zorg. Inwoners hebben namelijk behoefte aan een aanspreekpunt en verbeteringen zodat ze zich serieus genomen voelen.

Doorpakken met zorg en veiligheid

De nieuwe aanpak dient dan ook te worden dat bij een melding van overlast -vanwege een verslaafde dakloze- de boa mét een welzijnswerker en OGGZ-medewerker naar de juiste zorg wordt gebracht. En daar moeten geen weken overheen gaan.

Voer deze aanpak sneller in door OGGZ en WijZijn Traverse medeverantwoordelijk te maken door de opdracht aan te passen, en de sociaal werker een outreachende rol te laten vervullen. Uiteindelijk beslist de gemeente, als betaler en opdrachtgever, hoe de aanpak dient te worden en niet deze partijen. Spreek als wethouder ze dan ook hierop harder aan en zorg dat omliggende bewoners van Plein 13 en het Glacis hier nog voor de zomer verbetering in gaan zien.

Extra rijksgeld inzetten voor veiligheid

De kostenpost voor aan asielzoekerscentrum moet niet ten koste gaan van onze eigen begroting en boa-apparaat. Zodra het asielzoekerscentrum mogelijk opent, moeten vanaf dat moment alle veiligheidskosten volledig betaald worden uit het €250.000 budget, dat we als gemeente kunnen ontvangen. Onze plannen voor de uitbreiding van het boa-apparaat waren niet bedoeld voor een asielzoekerscentrum. Monitor daarbij ook incidenten die door asielzoekers zijn veroorzaakt. Wees hier transparant bij en communiceer hierover.

Deelnemen aan de maatschappij

Voor onze fractie ligt voornamelijk de zorg bij de groep die niet langer dan een halfjaar mag werken. Ze moeten vanaf dag één begeleid kunnen worden na halfjaarlijks werk en erna dient er voldoende activiteiten of vrijwilligerswerk georganiseerd te worden zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Zorg dat dit aangepast wordt in de concept-afspraken. Maak specifieker in de afspraken hoe asielzoekers en statushouders vanaf dag één aan werk en dagbesteding worden geholpen.

Eerst voldoende zorg en onderwijs regelen

Als het gaat om gezondheidszorg en onderwijs mag dit eveneens niet ten koste gaan van onze eigen inwoners. Bij onderwijs is het zo geregeld dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is. Althans, bij de groep statushouders. Al vanaf dag één moet dit geregeld zijn. Dat geldt eveneens voor huisartsen, waar het COA zich over zal ontfermen. Voor de kinderen is het nodig dat er direct structuur is en ook met onderwijs. In de concept-contractafspraken is dit niet specifiek genoeg. Pas dit aan.

Voor het organiseren van een asielzoekerscentrum zijn harde randvoorwaarden nodig om het goed te kunnen organiseren. Bovenstaande punten móeten wat Lokaal Realisme betreft op orde zijn, voordat we hieraan kunnen beginnen. Een asielzoekerscentrum mag niet ten koste gaan van onze lokale inwoners en ondernemers.

Lokaal Realisme verlangt dat vooraf de noodzakelijke voorzieningen goed zijn geregeld. Ook de daklozenproblematiek rondom Plein 13 moet eerst merkbaar afnemen.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Clusteren van culturele instellingen

Kijk eens goed naar de huisvesting van de culturele instellingen, zoals CKB, Markiezenhof en archeologisch depot. Want door te clusteren kun je de binnenstad versterken en efficiënter omgaan met gemeentelijke gebouwen. Dat pleidooi hield onze fractievoorzitter Julien Voets in de afgelopen raadsvergadering. Lees verder
afbeelding

Column: financiële verbetering zet door

De jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 5,3 miljoen euro. Daarvan zorgt 3 miljoen voor aansterking van het eigen vermogen. De financiële verbetering zet door, zo legt onze wethouder Joost Pals uit in deze nieuwe column. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!