afbeelding afbeelding

Fietspad Halsters Laag

12-06-2022 | Rian Govers
De af­gelopen weken stel­de Lokaal Realisme nut en nood­zaak van een fiets­pad door het Halsters Laag ter dis­cussie. Samen met Reinoud Krijnen van Samen0164 dien­den we een motie in. Na een plotse wen­ding in de raads­vergadering is het resul­taat dat het on­wense­lijke noord-zuid tracé geschrapt is. Een mooie uit­komst!

Landschappen van Allure

Het fietspad is onderdeel van de zogenoemde Landschappen van Allure. Een programma vanuit de provincie Noord-Brabant om toeristisch recreatieve ontwikkelingen mogelijk te maken. Een heleboel mooie dingen zijn de afgelopen jaren onder die vlag gerealiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de "route van de turf" en het opknappen van de historische vestingwerken.

Oost-west en noord-zuid

Ook het fietspad door het Halsters Laag maakte daar deel van uit. Nu bestaat dat uit twee delen. Oost-west, waarmee een route ontstaat van Moerstraten naar Lepelstraat, net ten zuiden van de Dassenplas. Een prima route die ook later dit jaar aangelegd zal worden. En noord-zuid, vanaf de A4 langs de Ligne naar het noorden, om dan aan te sluiten op het oost-west tracé. Dat laatste gaat dus niet meer door.

Gebiedsvreemde stoffen in natuurgebied

Noord-zuid zou door een beschermd natuurgebied (EHS/NNB) gaan, terwijl een paar honderd meter oostelijker al een bestaande route is. Bovendien zou er enorme hoeveelheden gebiedsvreemde stoffen in het natuurgebied gebracht worden: betonpuin en Eiffel gesteente. Bizar, want juist een aantal jaar geleden is er een heleboel gebiedsvreemd materiaal weggehaald. Nu zou dan weer het omgekeerde gebeuren. Niet uitlegbaar.

Tijdsdruk

Tegelijkertijd sleepte het dossier zich al jaren voort. Het fietspad is nog het laatste deel van Landschappen van Allure dat gerealiseerd moest worden. Ook was er tijdsdruk, want de provincie had al een paar keer uitstel gegeven en wil het programma afronden. Begrijpelijk vanuit hun positie.

Plotse wending

Een plotse wending kwam in de raadsvergadering. Onze wethouder Joost Pals noemde dat de provincie kort tevoren had aangegeven geen verder uitstel meer te dulden: 31 december 2022 moet het klaar zijn. En ook dat omwonenden voor het noord-zuid tracé beroep hadden ingesteld bij de rechter. Een plus een is twee. Dat betekent dat "noord-zuid" niet voor de deadline klaar kan zijn.

Positieve uitkomst

Alle energie kan zich nu richten op het oost-west tracé: een mooie recreatieve fietsroute die wél van toegevoegde waarde is. Het onwenselijke noord-zuid tracé zal dus niet worden aangelegd. Geen gemeenschapsgeld dat daaraan wordt verspijkerd. En de toeristische fietsers kunnen gewoon gebruik (blijven) maken van de bestaande route, net iets oostelijker. Al met al een positieve uitkomst.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Column: financiën gaan goede kant op

Ook accountantskantoor BDO ziet dat het de goede kant op gaat met de gemeentelijke financiën in Bergen op Zoom. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
afbeelding

Eerst zichtbare resultaten bij aanpak daklozenproblematiek Plein 13

Lokaal Realisme wil eerst zichtbare resultaten bij de aanpak van de daklozenproblematiek rondom Plein 13. Dus niet alleen praten en vergaderen. Ook zorg en veiligheid moeten vóóraf goed geregeld zijn. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!