afbeelding afbeelding

Gemeente pikt geld dat bedoeld is voor corona compensatie

24-09-2021 | Joost Pals

De overheid gaf Bergen op Zoom 1,4 miljoen euro om noodlijdende verenigingen, stichtingen en ondernemers in de cultuursector te steunen. Om de gevolgen van de corona­maatregelen te ver­lichten.

Maar wat doet de gemeente? Het merendeel is uitgegeven aan salarissen voor interim-directeuren en managers van de gemeente zelf. Lokaal Realisme is furieus. Het college zal zich in de raadsvergadering moeten verantwoorden.


Het is een schande wat het college heeft gedaan

In de commissievergadering van 23 september stond de raadsmededeling over de verdeling van de corona compensatiemiddelen op de agenda. Hieronder staat de bijdrage die raadslid Joost Pals namens Lokaal Realisme heeft gegeven.

De raadscommissie was ernstig geschrokken van wat het college heeft gedaan. De reactie van wethouder Patrick van der Velden schoot al helemaal in het verkeerde keelgat. Hij vroeg de gemeenteraad om toch maar in te stemmen met het voorstel, dan zou het later nog wel eens uitleggen. Een schande!


Commissievergadering

Voorzitter, hier gaat iets enorm mis. Het is dus maar goed dat de gemeenteraad destijds heeft aangegeven dat het college moest terugkomen met deze raadsmededeling.

De gemeente Bergen op Zoom heeft 1,4 miljoen euro ontvangen van de rijksoverheid om de ellende die corona heeft veroorzaakt voor de culturele sector wat te verzachten. Die ellende is groot. De corona maatregelen hebben een gigantische impact gehad - en hebben die nog steeds - zeker ook voor de culture sector.

675.000 euro corona compensatie niet uitgegeven

En nu bespreken we dan deze raadsmededeling. Waarbij het college aangeeft dat er nog 675.000 euro is overgebleven. 675.000 euro die niet besteed is om de impact van corona op de culturele sector te verzachten? Hoe is dit mogelijk?

Waar is de gemeente Bergen op Zoom de afgelopen maanden mee bezig geweest?

Het antwoord op die vraag is goed te geven. De gemeente Bergen op Zoom is vooral bezig geweest met de gemeente Bergen op Zoom.

Gemeente geeft 516.000 euro aan zichzelf

Van de 1,4 miljoen euro is slechts 78.000 euro naar de culturele sector gegaan. Dat staat in schril contrast tot de maar liefst 516.000 euro die is gegaan naar de gemeentelijke organisatie. Van die 516.000 euro gaat:

  • 100.000 euro voor een interimdirecteur Markiezenhof
  • 100.000 euro naar een interimdirecteur Centrum voor de Kunsten
  • 75.000 euro naar een projectleider
  • 100.000 euro naar een HR-manager
  • 70.000 euro naar een projectsecretaris.

En daar bovenop is er een dik jaarsalaris besteed, 71.000 euro, om de compensatiemiddelen te ver­delen.

516.000 euro naar ambtelijke overhead

Een half miljoen, bedoeld voor de culturele sector, besteden aan het optuigen van ambtelijke overhead. Het is duidelijk waar de prioriteiten van dit college liggen!

87% van de verdeelde middelen gaf de gemeente Bergen op Zoom dus uit aan zichzelf. Aan de eigen organisatie. Terwijl het eerdere signaal, zowel van Lokaal Realisme als breed vanuit de andere fracties, was om deze middelen vooral ten goede te laten te komen van de culturele sector en juist niét primair aan de gemeentelijke instituties.

Voorzitter, het is een schande hoe middelen die bedoeld zijn om de ellende waar de culturele sector mee te maken heeft, worden besteed aan de eigen gemeentelijke organisatie. En wie verdeelt die middelen? De gemeente zélf.

Slechte communicatie

We wijzen ook op de signalen vanuit meerdere verenigingen en stichtingen die kanttekeningen plaatsen bij de communicatie vanuit de gemeente. Daar heeft het duidelijk aan geschort. Het college doet er verstandig aan om niet in de verdediging te schieten, maar deze signalen vanuit het veld serieus te nemen.

Waak ook voor de valkuil dat de culturele sector met hangen en wurgen toch probeert om de financiële problemen zélf op te lossen. Dat klinkt misschien leuk en aardig, maar daarmee creëren we tot in lengte van jaren een kwetsbaar cultureel veld. Deze compensatiemiddelen zijn bedoeld om dat juist te voorkomen.

Interim-directeuren en managers

Er is 1.470.000 euro compensatie van het rijk. Die hoort te gaan naar de culturele sector zélf. Niks interim-directeuren, managers en projectleiders. Het moet gaan naar de verenigingen en stichtingen in het maatschappelijk veld die de dragers zijn van de cultuur in onze gemeente. En als compensatie voor de ellende waar de culturele ondernemers in onze gemeente mee te maken hebben.

Er gaat wat Lokaal Realisme betreft verder geen euro, geen enkele euro, meer naar de eigen gemeentelijke organisatie. Er wordt geen euro compensatiegeld meer verspild aan uitstel van de bezem die door de eigen gemeentelijke organisatie moet worden gehaald.

We vragen van het college de duidelijke toe­zegging dat de 516.000 euro aan ambtenaren­baantjes absoluut uit dit verhaal wordt geschrapt. Dit is geld voor de verenigingen, stichting en ondernemers in de culturele sector. Niet voor interim directeuren en managers bij de gemeente Bergen op Zoom.

Lokaal Realisme vindt dat de compensatiemiddelen niet door de gemeente mogen worden ingepikt voor de salarissen van interim directeuren en managers. Het is een schande!


College op het matje

Uit de beantwoording van wethouder Van der Velden bleek dat het college het geld aan ambtelijke overhead al heeft uitgegeven. Dat is in strijd met de afspraken met de gemeenteraad: eerst zou het college met een voorstel komen.

Dit gaat alle perken te buiten. Het college zal in de komende raadsvergadering (donderdag 30 september) op het matje moeten komen. Het zal zich moeten verantwoorden over deze gang van zaken. Vervolgens zal de gemeenteraad daar een oordeel over geven.

afbeelding

Financiën op orde

Het gemeentelijke huishoudboekje op orde brengen. Minder ambtenaren. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Lees verder
afbeelding

Zorgen over PFAS in het Zoommeer

Rijkswaterstaat heeft Sabic eerder opgedragen om maatregelen te nemen om PFAS lozing op Volkerak-Zoommeer en Theodorushaven te voorkomen. Lokaal Realisme houdt vinger aan de pols en vraagt het college naar de actuele stand van zaken. Lees verder
afbeelding

Waarom we tegen 4,5 miljoen voor bouwkoten stemden

Afgelopen donderdag trok een raadsmeerderheid 4,5 miljoen uit voor de bouwkoten. Lokaal Realisme stemde tegen. Natuurlijk gunnen we iedereen een fijne Vastenavend, maar de financiële positie van de gemeente is nog te kwetsbaar. De schuld is omlaag van 250 miljoen naar 180 miljoen. Een flinke verbetering, dat is het zeker, maar we zijn er nog niet. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!