afbeelding afbeelding

Gevaar biodiversiteit door Aziatische hoornaar

18-06-2023 | Rian Govers
De Aziatische hoornaar is een bedreiging voor bijen en andere insecten. Rian Govers vraagt om spoedige aandacht voor dit probleem, zodat een afname van de biodiversiteit kan worden voorkomen.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 18 juni 2023
Betreft: het in kaart brengen van de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar.

Geacht College,

De uitheemse Aziatische hoornaar (Vespa velutina) staat sinds augustus 2016 op de Europese Unielijst van invasieve exoten (verordening 1143/2014). Deze soort wordt gezien als een grote bedreiging.

In het kader van het bestrijden van invasieve exoten en berichten over o.a. de vangst van een Aziatische Hoornaar door een imker te Welberg, willen wij het navolgende onder de aandacht brengen en vragen.

De gemeente Bergen op Zoom heeft (natuur)gebieden/locaties in haar bezit en ligt rondom in de natuurgebieden. De Aziatische hoornaar is een wespachtige, die het niet alleen op bijen heeft gemunt, maar ook op andere bestuivende insecten evenals op regenwormen, etc. Vooral bijenkasten en insectenhotels zijn een waar walhalla voor deze exoot. Omdat de nesten van de Aziatische hoornaars nu nog dicht bij de grond zitten, is het nu de tijd om vallen te zetten om snel verdergaande afname van de biodiversiteit op ons grondgebied te voorkomen.

Vragen

Conform artikel 34 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

  1. Ondersteunt u de visie dat de Aziatische hoornaar een invasieve exoot is en een bedreiging is voor biodiversiteit in het algemeen en bijen in het bijzonder?
  2. Vindt u ook dat wij als gemeente er belang bij hebben en ons steentje kunnen bijdragen om verspreiding van deze invasieve exoot zoveel mogelijk te voorkomen?
  3. Bent u het met ons eens dat de gemeente haar (natuur)gebieden/locaties ter beschikking zou kunnen -en wellicht moeten- stellen voor het plaatsen van selectieve vallen?
  4. Bent u het met ons eens dat om op korte termijn in overleg te treden met imkers -dan wel de imkervereniging- om te kijken welke locaties op ons grondgebied zich het best lenen om vallen te plaatsen en te kijken hoe we hen daarin kunnen ondersteunen?
  5. Indien u het met een of meerdere van bovenstaande punten niet eens bent, vernemen wij ook graag waarom.

Met belangstelling zien wij de antwoorden op onze vragen tegemoet.

Lokale hartelijke groet,

Rian Govers - Gabriëls
Raadslid

Behoud van biodiversiteit is belangrijk voor een duurzame toekomst voor mens en dier.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Clusteren van culturele instellingen

Kijk eens goed naar de huisvesting van de culturele instellingen, zoals CKB, Markiezenhof en archeologisch depot. Want door te clusteren kun je de binnenstad versterken en efficiënter omgaan met gemeentelijke gebouwen. Dat pleidooi hield onze fractievoorzitter Julien Voets in de afgelopen raadsvergadering. Lees verder
afbeelding

Column: financiële verbetering zet door

De jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 5,3 miljoen euro. Daarvan zorgt 3 miljoen voor aansterking van het eigen vermogen. De financiële verbetering zet door, zo legt onze wethouder Joost Pals uit in deze nieuwe column. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!