afbeelding afbeelding

Gevaarlijke chemicaliën opruimen

28-02-2022 | Joost Pals
Geloosde chemi­caliën zitten na een jaar nog in de grond. Lokaal Realisme wil dat het college bij de provincie aandringt om eerst de drugs­dump op te ruimen. Daarna kan het juridische traject van kosten­verhaal volgen. Eerst op­ruimen, want anders wordt de schade voor milieu en volks­gezondheid alleen maar groter.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 28 februari 2022
Betreft: Gevaarlijke chemi­ca­liën "drugsput" na een jaar nog niet opgeruimd

Geacht College,

Vandaag berichten BN de Stem en dagblad Trouw over de "drugsput" in de bossen bij Halsteren. Zij doen dit nadat zij docu­men­ten en mails in bezit kregen door middel van een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Essentie is dat al bijna een jaar wordt ge­steg­geld over wie de kosten zal dragen. Nog altijd zitten de chemi­ca­liën in de grond.

Onaanvaardbaar risico

Lokaal Realisme vindt het on­aanvaard­baar dat de provincie, de OMWB en grondeigenaar Brabants Landschap al die tijd kennelijk een groot risico voor de volks­gezond­heid accepteren. Natuurlijk zijn er forse kosten gemoeid met het op­ruimen, maar het kan niet zo zijn dat deze zware ver­ontreiniging zich alsmaar verder in de bodem kan ver­spreiden. Ook voor het grondwater geeft deze drugslozing - die is te vergelijken met veertig volle zeecontainers - een niet te onder­schatten risico.

Doorbraak forceren

We verzoeken uw college met klem om al uw middelen aan te wenden om een door­braak te forceren. Een door­braak die in elk geval leidt tot het saneren van de chemi­ca­liën. Daarbij zien we primair een rol weg­gelegd voor de provincie Noord-Brabant als het be­voegd gezag ter zake. Het touw­trekken over wie de kosten gaat dragen kan dan nog steeds plaats­vinden, maar niet ter­wijl de milieu­schade door deze giftige stof­fen alleen maar groter wordt.

Vragen

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

  1. Bent u bereid om al uw bestuur­lijke middelen in te zetten om een doorbraak te forceren, waar­bij u de provincie Noord-Brabant ver­zoekt om zo spoedig mogelijk de bodem te saneren - en daar­na de dis­cussie over het dragen van de kosten te voeren?
  2. Is de burgemeester bereid om zijn positie binnen het bestuur van Brabants Landschap te be­nutten om bij te dragen aan een op­los­sing?
  3. De provincie is het bevoegd gezag ter zake. Toch vragen we u om te reflecteren op de wijze waarop u in­vulling hebt gegeven aan artikel 169 van de Gemeentewet, de actieve informatie­plicht van het college aan de gemeente­raad. Het is nu immers de pers die vanuit haar journa­lis­tieke rol de infor­matie verschaft.

Met vriendelijke groet,

Joost Pals
Lijsttrekker

Rian Govers
Fractievoorzitter

Lokaal Realisme vindt het on­aanvaard­baar dat juridisch gesteggel ervoor zorgt dat giftige stoffen na een jaar nog niet zijn opgeruimd. We willen dat het college met alle middelen bij de provincie aandringt op spoedige sanering van de grond.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Meer preventie in sociaal domein

Ons raadslid Antoinette Harteveld bepleit een meer preventieve aanpak in het sociaal domein. Dat kan armoede en allerlei verdere sociale problematiek voorkomen. Preventie kan ook dure zorgtrajecten voorkomen. Lees verder
afbeelding

Column: ruimtelijke plannen

In deze column gaat onze wethouder Joost Pals in op ruimtelijke ordening. Heldere communicatie is van groot belang bij ruimtelijke initiatieven. Op een manier waarbij je zo goed mogelijk recht kunt doen aan uiteenlopende belangen. Daar is nog wel ruimte voor verbetering. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!