afbeelding afbeelding

Hoogspanningsstation 380kV

30-10-2023 | Joost Pals
Afgelopen week discussieerde de gemeenteraad over de bouw van een 380kV hoogspanningsstation in de polder bij Kladde. Daarbij werd ook de suggestie gewekt alsof de locatie "De Spie", naast Sabic, een beter alternatief zou zijn. Lokaal Realisme vroeg om meer duiding van de geluidsrapporten.

In de raadsvergadering legde onze wethouder Joost Pals uit dat "De Spie" geen realistisch alternatief is. Door de nabijheid van Natura2000 en "Natuur Netwerk", maar ook door de windmolens is die locatie niet haalbaar: 3 "no go’s" . Bovendien is er in de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt aan een uitwerking voor locatie "BOZ02", bij het gemaal De Pals. Nu zwalken zou leiden tot een enorm tijdsverlies.

De Spie is geen alternatief

De pleitbezorgers van locatie "De Spie" gaan er bovendien aan voorbij dat die plek weliswaar een bestemming "Bedrijf" heeft, maar niet de juiste milieucategorie (4.2 in plaats van de benodigde 5.1). Daarmee zou ook dáár een bestemmingsplanwijziging nodig zijn en vervalt daarmee hun argument van versnelling. In tegendeel, het zou leiden tot vertraging. Plus: door de 3 "no go’s" is "De Spie" niet haalbaar.

Meer duiding van geluidsrapporten

Vanuit onze fractie benadrukte Lokaal Realisme dat meer duidelijkheid nodig is over de geluidsrapporten. Er is een rapport van bureau Peutz en eentje van bureau Cauberg Huijgen. De laatste geldt als "second opinion". Beide geven een andere uitkomst voor de geluidsmaatregelen. Daarom kwamen we met een amendement om binnen de verdere procedure te zorgen voor duiding van deze geluidsrapporten. Het college sprak steun uit aan het amendement dat daarna door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen. In de loop van 2024 zal een definitief bestemmingsplan worden besproken in de gemeenteraad.

Lokaal Realisme wil snel een oplossing voor de ‘netcongestie’. Niet zwalken over onrealistische locaties. Wel meer duiding over geluidsrapporten.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Clusteren van culturele instellingen

Kijk eens goed naar de huisvesting van de culturele instellingen, zoals CKB, Markiezenhof en archeologisch depot. Want door te clusteren kun je de binnenstad versterken en efficiënter omgaan met gemeentelijke gebouwen. Dat pleidooi hield onze fractievoorzitter Julien Voets in de afgelopen raadsvergadering. Lees verder
afbeelding

Column: financiële verbetering zet door

De jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 5,3 miljoen euro. Daarvan zorgt 3 miljoen voor aansterking van het eigen vermogen. De financiële verbetering zet door, zo legt onze wethouder Joost Pals uit in deze nieuwe column. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!