afbeelding afbeelding

Hoogspanningsstation 380kV

30-10-2023 | Joost Pals
Afgelopen week discussieerde de gemeenteraad over de bouw van een 380kV hoogspanningsstation in de polder bij Kladde. Daarbij werd ook de suggestie gewekt alsof de locatie "De Spie", naast Sabic, een beter alternatief zou zijn. Lokaal Realisme vroeg om meer duiding van de geluidsrapporten.

In de raadsvergadering legde onze wethouder Joost Pals uit dat "De Spie" geen realistisch alternatief is. Door de nabijheid van Natura2000 en "Natuur Netwerk", maar ook door de windmolens is die locatie niet haalbaar: 3 "no go’s" . Bovendien is er in de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt aan een uitwerking voor locatie "BOZ02", bij het gemaal De Pals. Nu zwalken zou leiden tot een enorm tijdsverlies.

De Spie is geen alternatief

De pleitbezorgers van locatie "De Spie" gaan er bovendien aan voorbij dat die plek weliswaar een bestemming "Bedrijf" heeft, maar niet de juiste milieucategorie (4.2 in plaats van de benodigde 5.1). Daarmee zou ook dáár een bestemmingsplanwijziging nodig zijn en vervalt daarmee hun argument van versnelling. In tegendeel, het zou leiden tot vertraging. Plus: door de 3 "no go’s" is "De Spie" niet haalbaar.

Meer duiding van geluidsrapporten

Vanuit onze fractie benadrukte Lokaal Realisme dat meer duidelijkheid nodig is over de geluidsrapporten. Er is een rapport van bureau Peutz en eentje van bureau Cauberg Huijgen. De laatste geldt als "second opinion". Beide geven een andere uitkomst voor de geluidsmaatregelen. Daarom kwamen we met een amendement om binnen de verdere procedure te zorgen voor duiding van deze geluidsrapporten. Het college sprak steun uit aan het amendement dat daarna door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen. In de loop van 2024 zal een definitief bestemmingsplan worden besproken in de gemeenteraad.

Lokaal Realisme wil snel een oplossing voor de ‘netcongestie’. Niet zwalken over onrealistische locaties. Wel meer duiding over geluidsrapporten.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Column: financiën gaan goede kant op

Ook accountantskantoor BDO ziet dat het de goede kant op gaat met de gemeentelijke financiën in Bergen op Zoom. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column. Lees verder
afbeelding

Eerst zichtbare resultaten bij aanpak daklozenproblematiek Plein 13

Lokaal Realisme wil eerst zichtbare resultaten bij de aanpak van de daklozenproblematiek rondom Plein 13. Dus niet alleen praten en vergaderen. Ook zorg en veiligheid moeten vóóraf goed geregeld zijn. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!