afbeelding afbeelding

Huisvesting arbeidsmigranten

23-10-2021 | Rian Govers
Afgelopen donderdag sprak de gemeenteraad over de huisvesting van arbeids­migranten. Raads­lid Rian Govers wees erop dat arbeids­migranten "een gegeven" zijn en dat het in ieders belang is dat ze deugdelijk gehuisvest zijn. Dat voor­komt mis­standen én overlast.

Beleidsregels huisvesting

Het college is bezig met het opstellen van beleidsregels voor humane huisvesting van arbeidsmigranten. Zodra die nota klaar is zal de gemeenteraad daar over debatteren.

Motie voor de bühne

Vooruitlopend hierop kwamen Lijst Linssen, VVD en Samen0164 met een motie die vooral stoere taal bevatte en ontkende dat arbeidsmigranten "een gegeven" zijn waar we mee te maken hebben. Je hoofd in het zand steken brengt niemand iets. Toch was dat de strekking van de motie. Een motie voor de bühne.

Inhumane omstandigheden en overlast

Het leidt er enkel toe dat inhumane om­standig­heden blijven bestaan. Net als de overlast voor omwonenden, die ontstaat door veel te veel arbeidsmigranten in een reguliere gezinswoning te laten verblijven. Een meerder­heid van de gemeenteraad prikte daar doorheen en de motie is dan ook verworpen.

Hieronder leest u de bijdrage die Rian Govers namens Lokaal Realisme in de gemeente­raads­vergadering heeft gegeven.

Omstandigheden verbeteren

Arbeidsmigranten leveren een essentiële bijdrage aan onze West-Brabantse economie. De gemeente Bergen op Zoom heeft samen met de andere regiogemeenten afgesproken om samen stappen te zetten om de omstandigheden voor arbeidsmigranten in onze regio te verbeteren. Alleen al in onze gemeente verblijven 1900 zo­genaamde arbeidsmigranten.

Uitbuiting voorkomen

Wij hebben een verantwoordelijkheid om uit­buiting te voorkomen c.q. tegen te gaan én er voor te zorgen dat iedereen humaan behandeld wordt. Uitbuiting door uitzendbureaus die huur direct verrekenen moeten we niet willen.

Wij willen niet weglopen voor de verant­woor­delijk­heid om te voorkomen dat zij worden uitgebuit. We dienen het "mede mogelijk te maken" dat er een fatsoenlijke huisvesting is voor hen en dat zij humaan worden behandeld.

Dus niet met vieren op een slaapkamer waar slechts 2 bedden staan. Dat voor een tube tand­pasta 7,50 euro op het loon wordt ingehouden enzovoorts enzovoorts. Er zijn teveel misstanden zoals ook het rapport "Roemer" beschrijft.

Verhuurdersvergunning

Als overheid zijn we niet overal verantwoordelijk voor. Maar we kunnen wel een aantal zaken sturen. Wij opteren ervoor om met een verhuurdersvergunning te willen werken. Dan halen we al heel veel uit de anonimiteit. En kunnen we data verzamelen zoals bijvoorbeeld waar de arbeidsmigranten nu écht verblijven. Meten is weten. Het blijkt dat de gemeente Bergen op Zoom nog echt geen idee heeft waar er zoals arbeidsmigranten verblijven.

Verdere toename woningschaarste voorkomen

De huidige woningschaarste dwingt ons allen er voor te zorgen dat die niet verder oploopt omdat huisjesmelkers de betaalbare reguliere gezins­woningen wegkapen.

Deze motie zullen wij niet steunen. We wachten de integrale behandeling van dit onderwerp af.

Deugdelijke huisvesting is zowel in het belang van de arbeidsmigranten en inwoners die nu met overlast te maken hebben.

afbeelding

De zorg voor elkaar

Degelijke sociale voorzieningen, waar je een beroep op kunt doen wanneer dat nodig is. Lees verder
afbeelding

Column: financiële verbetering zet door

De jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 5,3 miljoen euro. Daarvan zorgt 3 miljoen voor aansterking van het eigen vermogen. De financiële verbetering zet door, zo legt onze wethouder Joost Pals uit in deze nieuwe column. Lees verder
afbeelding

Onze inwoners mogen dienen

‘Orde op zaken stellen’ is óók aandacht hebben voor een betere dienstverlening. Onze wethouder Joost Pals is daarmee bezig. Geen gemakkelijke klus, maar wel belangrijk. VVD-raadslid Tommy van der Veer onderstreepte het belang om inwoners centraal te stellen op ludieke wijze in de raadsvergadering. Beiden delen ze de motivatie om de dienstverlening te verbeteren. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!