afbeelding afbeelding

Jeugdzorg kan echt beter

03-11-2023 | Antoinette Harteveld
Vaak is jeugdzorg niet effectief, omdat enkel naar het kind zélf gekeken wordt. Terwijl het bijna altijd gaat om problematiek in het gezin als geheel. En sommige dingen horen gewoon thuis bij de opvoeding. Ons raadslid Antoinette Harteveld pleit daarom voor een andere aanpak.

Met de regiovisie jeugd - en ook op landelijk niveau - wordt ons gevraagd veel breder te kijken binnen een gezin. Lokaal Realisme heeft hier al eerder op gewezen. Help jeugdigen door éérst hun ouders te helpen. Er worden nu veel arrangementen ingezet op de jeugdige vanuit de jeugdwet.

Probleem vaak niet bij kind, maar bij ouders

Een logische stap lijkt dit daar, als we het over kinderen hebben, we niet willen dat er een kind in de kou staat. Echter, bij driekwart van de vragen die ouders stellen betreffende hun kind, ligt er een probleem bij ouders. Dit zal je eerst op moeten lossen.

Een voorbeeld. Moeder meldt zich bij de gemeente met een vraag over haar zoon Pietje. Hij luistert niet en slaat om zich heen. Ze wil dat hij onderzocht wordt op ADHD en wellicht kan hij daar dan medicijnen voor krijgen. Hij lijkt precies op zijn vader, een nare man, geeft zij aan. Ze liggen in scheiding.

Haar ex-man heeft een grote mond en gooit en smijt met spullen als het tegen zit. Daarnaast blijft haar ex-man in hun koophuis, heeft zij geen geld meer en krijgt zij steeds meer rekeningen die ze niet kan betalen. Het voorliggende veld, dus de maatschappelijk werkers, jeugdprofessionals et cetera, zullen zich sámen in moeten gaan zetten op hulp bieden aan ouders.

De vraag achter de vraag

Eerst moet bij deze ouders alles op de rit komen. Daarna moet er gekeken worden wat Pietje nog nodig heeft. Wellicht is optrekken met een jongerenwerker al voldoende. Kijk naar de vraag, achter de vraag! Ga van "aanvraagafhandeling" naar "hulpvraagoplossing".

Veel ouders kampen met geldproblemen, verslavingsproblemen, scheidingen et cetera. Allemaal van invloed op het welbevinden van kinderen. En sterker nog, mogelijk hoeft Pietje niet onderzocht te worden, als we zorgen dat zijn ouders geholpen zijn.

Zelf aan het werk

Dit vergt wel iets van het college en de raad. De moeder van Pietje kan namelijk boos worden en zeggen: "ja dat is lekker, ik kom om een arrangement voor onderzoek en medicijnen bij Pietje en nu moet ik zélf aan het werk!"

Zij kan gaan klagen bij de wethouders of wellicht klaagt zij bij een van ons. Als wij allen vertrouwen op de bovengenoemde professionals en dit aangeven bij deze moeder dan zal zij zich uiteindelijk schikken en wordt Pietje niet belast met onnodige jeugdzorg.

We moeten normaliseren

Er zijn kinderen die al ellenlang gebruik maken van de jeugdwet, zonde voor het kind en de tekorten in de jeugdzorg lopen op bij gemeenten. We moeten normaliseren, accepteren dat de ontwikkeling van kinderen vaak met hobbels verloopt.

Veel ouders geven aan het zat te zijn en moe te zijn. En willen dan vaak dat hun kinderen naar dagbesteding gaan, op de woensdagmiddag of zaterdag. Dit kan bij start een idee zijn om ouders even te ontlasten, maar daarna moet er gezorgd worden dat zij het thuis zélf aankunnen met de kinderen.

Inzet op gezin

Wat nodig is, is nodig. Is er sprake van kindeigen problematiek dan moet daar zeker op ingezet worden. Maar er blijkt wel degelijk, dat als er wordt ingezet op het gezin, dit echt tonnen jeugdzorg geld kan opleveren. Kortom: zet in op de ouders en blijf achter deze aanpak als politiek staan.


In dezelfde raadsbijeenkomst sprak Julien Voets ook over de gemeentelijke begroting voor 2024. U kunt zijn bijdrage hier lezen.

afbeelding

De zorg voor elkaar

Degelijke sociale voorzieningen, waar je een beroep op kunt doen wanneer dat nodig is. Lees verder
afbeelding

Column: financiële verbetering zet door

De jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 5,3 miljoen euro. Daarvan zorgt 3 miljoen voor aansterking van het eigen vermogen. De financiële verbetering zet door, zo legt onze wethouder Joost Pals uit in deze nieuwe column. Lees verder
afbeelding

Onze inwoners mogen dienen

‘Orde op zaken stellen’ is óók aandacht hebben voor een betere dienstverlening. Onze wethouder Joost Pals is daarmee bezig. Geen gemakkelijke klus, maar wel belangrijk. VVD-raadslid Tommy van der Veer onderstreepte het belang om inwoners centraal te stellen op ludieke wijze in de raadsvergadering. Beiden delen ze de motivatie om de dienstverlening te verbeteren. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!