afbeelding afbeelding

Column: Joost mag het weten

In deze column schrijft Joost Pals over de gemeentelijke actualiteit. Hij zet zijn ervaring in om de financiële luchtkastelen van de gemeente door te prikken. Ook laat hij zien wat de alter­natieven zijn om wél een deugdelijk beleid te voeren.

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

De financiële weg omhoog

21 januari - In recent onderzoek van accountantsbureau BDO scoort Bergen op Zoom een rapportcijfer zeven. Positief nieuws! Wethouder Joost Pals licht toe waarom het beter gaat. Maar ook waar nog risico’s zitten.
Lees verder
afbeelding

Digitale veiligheid verbeteren

2 december - In deze column schrijft wethouder Joost Pals over digitale veiligheid. Risico’s op dat vlak gaan om veel meer dan alleen ICT. Zo kan ransomware de complete bedrijfsvoering lamleggen. Belangrijk is dat een organisatie goed getraind is.
Lees verder
afbeelding

Financiële discipline blijft nodig

23 oktober - In deze column vertelt wethouder Joost Pals hoe het ervoor staat met de gemeentelijke financiën. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet: financiële discipline blijft nodig.
Lees verder
afbeelding

Ruimtelijke plannen

2 september - In deze column gaat onze wethouder Joost Pals in op ruimtelijke ordening. Heldere communicatie is van groot belang bij ruimtelijke initiatieven. Op een manier waarbij je zo goed mogelijk recht kunt doen aan uiteenlopende belangen. Daar is nog wel ruimte voor verbetering.
Lees verder
afbeelding

Onzekere inkomsten

6 augustus - Gemeenten dreigen in 2026 flink gekort te worden door de rijksoverheid. Er wordt al gesproken over een financieel ravijn. In deze column legt Joost Pals uit waarom dat ook voor de komende begroting gevolgen kan hebben.
Lees verder
afbeelding

Binnen en buiten

3 juli - In deze column gaat Joost Pals in op de externe activiteiten die hij als wethouder heeft. Bijvoorbeeld de Maria Ommegang en het VNG congres.
Lees verder
afbeelding

Bouwplannen

19 juni - In deze column gaat wethouder Joost Pals in op de bouwplannen. Een positief resultaat van 5,7 miljoen euro, maar welke kansen en bedreigingen zijn er?
Lees verder
afbeelding

Aan de slag

4 juni - In deze column schrijft Joost Pals over zijn eerste week als wet­houder. Kennis­maken, in­lezen op dos­siers en aan de slag in de com­mis­sie­ver­gadering.
Lees verder
afbeelding

13 miljoen euro

15 mei - Vrijdag verschenen de jaar­stukken 2021. Een mee­valler van 13 miljoen. In deze column geeft Joost Pals een toe­lichting hoe dat komt en wat de be­tekenis daar­van is.
Lees verder
afbeelding

Gouden bergen

3 mei - Eerder schreef Joost Pals al over de finan­ciële lucht die het zaken­college in de begroting 2021 had ge­stopt. Nog even en die lucht moet er­uit: bij het presen­teren van de jaar­rekening. Wor­den het gouden ber­gen?
Lees verder
afbeelding

Meer zakelijkheid

24 april - Afgelopen week bleek er flink meer geld nodig voor het "Huis van de wijk". Het gevolg van de aanpak van het vertrekkende "zaken­college". Daar ligt een taak voor de nieuwe lichting om dat beter te doen, zo betoogt Joost Pals in deze column.
Lees verder
afbeelding

Waarom meer realisme nodig is

12 maart - Een gemeente met 250 miljoen euro schuld en veel poli­tieke partij­en die op­nieuw gouden bergen be­loven. Joost Pals wijst in deze column op een aan­tal van die on­betaal­bare lucht­kastelen. Zal Bergen op Zoom woens­dag kie­zen voor ver­andering?
Lees verder
afbeelding

Een oneerlijk onderscheid

4 maart - De ambtelijke organisatie wordt door het college met fluwelen hand­schoentjes behandeld. Men speelt elkaar de bal toe, ter­wijl maat­schap­pe­lijke organisaties met de botte bijl te maken krijgen. Ook de college­partijen geven op­nieuw steun als lakei­en. Hoog tijd voor ver­andering, be­toogt Joost Pals in deze column.
Lees verder
afbeelding

De discussie hoort te gaan over werkgelegenheid

19 februari - Bedrijvigheid in de Auvergne­polder. Bij elke verkiezingen komt het onder­werp terug. Joost Pals vertelt erover in deze column. Ook legt hij uit dat de échte discussie over werk­gelegen­heid hoort te gaan.
Lees verder
afbeelding

De ambtelijke organisatie

12 februari - In deze column gaat raads­lid Joost Pals in op de be­zuinig­ingen op de ambte­lijke organi­satie. Het college zegt dat ambte­naren "op hun tand­vlees lopen", maar is dat écht zo? Want nog geen 20% van de af­spraak is ge­reali­seerd.
Lees verder