afbeelding afbeelding

Joost Pals

Joost Pals is onze wethouder in het college van B&W. Hij heeft in portefeuille de onderwerpen financiën, bedrijfsvoering, dienstverlening en ruimtelijke ordening.


Schoolstraat 86
4661 JM Halsteren
Telefoon: 06 2412 2416
E-mail: joostpals@lokaalrealisme.nl

Over Joost Pals

Geboren in Bergen op Zoom (1980) en opgegroeid in de Heimolen. Ik woon nu in Halsteren en heb beroepsmatig een achtergrond als ICT-er. Mijn politieke overtuiging is dat mensen hun leven willen leiden zonder betutteling door de overheid. En dat de meeste mensen dat ook prima kunnen. Voor de overheid past een terug­houdende en vooral dienende rol.

In het gemeentebestuur zet ik mij in voor een zorgvuldige omgang met gemeenschapsgeld. Bijvoorbeeld door gewoon kritische vragen te stellen. Of door te verlangen dat bij een plan éérst het maatschappelijk nut wordt aangetoond voordat er geld wordt uitgegeven aan de realisatie ervan. Wat Bergen op Zoom nodig heeft, zijn plannen die gebaseerd zijn op feiten. Met een realistische onderbouwing, voorzien van een cijfermatige doorrekening. Het gaat immers wel om de belastingcenten die wij als inwoners met z’n allen betalen.

Een ander speerpunt is dienstbaarheid. Het bestaansrecht van de gemeente is om inwoners, ondernemers en verenigingen te mogen dienen. Vaak kun je ook niet om de gemeente heen. Zo kun je een bouwvergunning alleen aanvragen bij je éigen gemeente. Door dat monopolie hoort de lat voor de gemeente hoger te liggen dan bij een "gewone" dienstverlener.

Het gaat vaak om kleine dingen: proactief communiceren over de voortgang. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En wanneer het linksom niet kan, meedenken of het dan rechtsom wél kan. Natuurlijk met het realisme dat soms "nee" ook een antwoord kan zijn, bijvoorbeeld als de wet iets simpelweg niet toestaat. Maar dan altijd wel voorzien van een goede onderbouwing.

Joost: "Mijn doel is om orde op zaken te stellen bij de gemeente. Financieel, maar ook door een optimale dienstverlening richting inwoners en onder­nemers."

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder