afbeelding afbeelding

Julien Voets

Julien Voets is raadslid namens Lokaal Realisme. Hij komt vanuit het om­buds­werk op tegen on­recht.


E-mail: julienvoets@lokaalrealisme.nl

Over Julien Voets

Ik ben geboren en getogen in Roosendaal in een middenklasse gezin met een migratieachtergrond (Frans). Van kinds af aan ben ik opgegroeid met het nemen van verantwoordelijkheid voor mijn daden. Dit is met de paplepel ingegoten door mijn ouders.

Wanneer iemand anders geen ver­antwoordelijk­heid wilde nemen voor zijn of haar fouten, kon ik daar slecht tegen. Dit voelde als oneerlijk en ik kreeg dan ook gauw een allergische reactie hiervan. Mensen verdienen zeker wel kansen voor herstel, maar de bal ligt eerst bij jezelf. Mijn allergie is dan ook mijn motivatie: het uitbannen van onrecht.

Nadat ik op mijn 12e verhuisde naar een andere wijk, te vergelijken met de Bergse Plaat, kwam ik ook op de middelbare school terecht. Hier door­liep ik vier jaar van de theoretische leerweg om vervolgens de opleiding onderwijs­assistent te volgen op het Kellebeek College

In eerste instantie voelde het niet als mijn roeping, maar ik heb toen geleerd dat je iedere kans moet pakken om verder te kunnen. Na een stroeve studieperiode, heb ik besloten om vanaf mijn 19e te verhuizen naar Bergen op Zoom. Aldaar vervolgde ik mijn opleiding in Breda op het Vitalis College en studeerde in korte tijd af. Zeker gaf ik mijzelf in deze periode ook de prioriteit om goed in te burgeren in de Bergse cultuur en samen­leving.

Zoals iedere jongere heb je in je jeugd ups-en-downs. Wanneer je deze overwint, kom je verder en leer je zelfdiscipline. Met deze overwinning op zak besloot ik, na enkele jaren op de Steenspil in Halsteren te hebben gewerkt als onderwijs­assistent, weer een studie op te pakken. Sinds 2019 ben ik student Bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool.

Tussentijds begon ik ook met mijn loopbaan in de gemeenteraad als burger­raads­lid en heb mijzelf gestort op problematieken en kansen in onder andere Gageldonk (West en Oost) en Fort Zeekant. Ik voel me enorm gemotiveerd om problematieken die ik tegenkom om te zetten in kansen en verbeteringen voor wijkbewoners. Deze studie helpt me daar dan ook feilloos bij om te weten hoe de hazen op het stads­kantoor lopen.

Ook ben ik in mijn privétijd voorzitter van bewoners­commissie Hof van Asselbergs om sociale huurders van Stadlander persoonlijk te ver­tegen­woordigen. Maat­schap­pelijk betrokken zijn, zit dan ook inmiddels in mijn genen.

De gemeenteraad is bovendien een belangrijke plek om wijk­bewoners op grotere schaal te ver­tegen­woordigen. Niet het college van b&w, maar de gemeenteraad is degene die in de gemeente het meest te vertellen heeft.

Wat nog veel belangrijker is, is dat er mensen in de gemeenteraad komen die een eerlijk en helder verhaal hebben richting wijkbewoners. Als je ergens voor staat, dien je ook je verantwoordelijkheid voor te kunnen nemen.

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder