afbeelding afbeelding

Kwantiteit of kwaliteit

20-02-2022 | Conny Steketee
Dertien partijen op het stem­biljet. Misschien veel, maar Conny Steketee betoogt dat het belang­rijker is om te kijken wat partij­en en raads­leden toe­voegen aan de gemeente­raad.

Al een paar jaar mag ik in mijn geboorte­plaats Poortvliet bij verkiezingen op het stem­bureau zit­ten. Dit jaar doen er in de gemeente Tholen 8 politieke partij­en mee aan de gemeente­raads­verkiezingen. Een veel­gehoorde op­merking, bij­voor­beeld in het debat in Halsteren, is dat er teveel politieke partijen zijn. Ik kan daar niets mee: of we er nu 13 hebben, of zoals op Tholen 8. Is het één veel en het ander weinig?

Kiesdrempel

Zou het dan eerlijk zijn om een drempel op te werpen? Als het aantal om­laag zou moeten, kom je vanzelf bij de vraag welke partijen dan wél en welke dan niét mee mogen doen. Een kies­drempel invoeren klinkt leuk, maar dat is enkel in het belang van de bestaande, grotere partijen. Hebben die altijd zo veel bereikt dan? Soms kan een kleine partij meer toevoegen. Het gaat niet om de kwan­titeit, maar om de kwa­liteit.

Dertien partijen kan misschien veel zijn, maar sinds ik burgerlid ben valt het mij meer op dat bij sommige partijen het woord wordt ge­voerd door een enkeling: de andere raads­leden van zo'n fractie brengen amper iets in. Sommigen moeten na vier jaar hun eerste speech nog houden. Dat vind ik raar, want als team sta je sterker.

Luisteren naar elkaar

Het grootste probleem blijft dat partijen geen ver­binding zoeken met elkaar. Niet luisteren naar elkaar. In een ver­gadering blijven ze hun eigen voor­bereide speech toch voor­lezen. Zonder aan te sluiten bij een voor­gaande spreker die dezelfde argu­menten noemde. En zonder in te gaan op de argu­menten van een tegen­stander en die te weer­leggen.

Ook de emotie speelt mee. Hoe kan het dat men in een ver­gadering van het water­schap wel rustig, kort en zakelijk ver­gaderd kan worden. Het gekke is dat daar menig raads­lid ook deel­neemt. Dezelfde mensen die elkaar in de gemeente­raad vliegen af­vangen kunnen in het water­schap veel constructiever met elkaar om­gaan. Dus het kán wel.

Meer op de inhoud

Naar mijn mening zou het goed zijn voor de gemeente, of het nu 8 of 13 partijen zijn, dat men constructiever en meer op de inhoud zou debat­teren. Als men in de gemeente­raad ook zo zou ver­gaderen zoals in andere bestuurs­overleggen, of zoals men beroeps­matig doet, dan draagt dat meer bij aan een goed gemeente­bestuur.

Conny Steketee, 20 februari 2022

afbeelding

Eerlijke en dienstbare gemeente

Meer dienstbaarheid vanuit de gemeente. Afspraken nakomen. De gemeente moet doen wat ze belooft. Lees verder
afbeelding

Brandweer moet er snel kunnen zijn

In de commissie werd afgelopen donderdag gesproken over hoe snel de brandweer in West-Brabant na een melding ter plekke kan zijn. Een kolfje naar zijn hand van ons burgerlid Maarten van ‘t Hof, oud leidinggevende bij de brandweer. Lees verder
afbeelding

Wat vindt u: schone buurten en straten

Wat vindt u over het schoon houden van buurten en straten? Mede op aandringen van Lokaal Realisme is daar sinds dit jaar meer budget voor. Komende zaterdag is er een themabijeenkomst waar u kunt aangeven wat er al goed gaat en wat nog beter kan. We zien u graag en de koffie staat klaar! Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!