afbeelding afbeelding

Maarten Koudenburg

Maarten Koudenburg is onze lijstduwer bij de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen van 16 maart 2022.


E-mail: maartenkoudenburg@lokaalrealisme.nl

Over Maarten Koudenburg

Ex-ondernemer, gepensioneerd, gehuwd, 2 kinderen en 4 kleinkinderen.

Ik ben geboren in Vlaardingen en via technische en commerciële opleidingen in de kunst­stof­wereld terecht gekomen en heb daardoor veel inter­nationale ervaring op­gedaan. Hierbij is mijn speciale interesse ontstaan voor milieu, energie­gebruik en natuur­waarden. Dit zijn onder­werpen die voor mij en onze gemeen­schap nu en in de toe­komst belang­rijk zijn.

De vaak onnodige uitgaven/investeringen, die door ons bestuur in Bergen op Zoom, gedaan zijn, ver­storen dit beeld, dat voor mij zo belang­rijk is. Het is daarom de basis om DIE politieke organisatie steun te geven, die de vinger durft te leggen op on­nodig beleid en de finan­ciële problemen van onze gemeente.

Durf daarom met mij te stemmen op Lokaal Realisme voor betere kansen en een betere toekomst voor de burgers van ons Bergen op Zoom!

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder