afbeelding afbeelding

Marcia van den Brand

Marcia van den Brand is kandidaat namens Lokaal Realisme. Marcia staat op plaats 20 bij de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen van 16 maart 2022.


E-mail: marciavandenbrand@lokaalrealisme.nl

Over Marcia van den Brand

Geboren in Bergen op Zoom (1977), via Huijbergen en Nijmegen 20 jaar geleden naar Bergen op Zoom teruggekeerd. Getrouwd en trotse mama van een zoon en dochter.

In het dagelijks leven ben ik gewichts­consulent met een eigen praktijk. Daarnaast ben ik sinds 3 jaar power­walk­trainer. Je vindt mij bijna dagelijks buiten, bij voor­keur in de prachtige Bergse bos­sen, stevig aan de wan­del met diver­se groepen enthou­sias­te power­walkers.

Sport gaat mij dan ook zeer aan het hart. Sport is onmis­baar; dat hebben we met name in de covid-periode ervaren. Zowel kinderen als vol­wassen hebben sporten nodig voor hun fysieke en mentale gezondheid, als in­spanning en ont­spanning, om contacten en vriend­schappen te onder­houden, noem maar op; een ieder haalt uit sporten op de één of andere manier positieve energie.

Sporten zou voor iedereen mogelijk moeten zijn en daar ligt natuurlijk ook een taak voor de gemeente. Sinds 2018 is er het Sport­akkoord. Dit heeft als hoofd­doel om zo­veel moge­lijk mensen met plezier te laten sporten en be­wegen. Het is de bedoeling dat ieder­een, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toe­komst. On­gehinderd, in een veilige en gezonde om­geving. Een leven lang. Als sporter, vrij­williger of toe­schouwer.

Om deze ambities te realiseren is het belang­rijk dat de gemeente, sport- en beweeg­aanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal, en waar mogelijk regio­naal, niveau hun eigen sport­akkoorden ontwikkelen en die ook uitvoeren. In zo'n lokaal sport­akkoord maken lokale partijen af­spraken over hoe zij met elkaar hun eigen am­bi­ties op het ge­bied van sport en be­wegen willen be­reiken.

Helaas is de gemeente Bergen op Zoom één van slechts negen gemeenten in Nederland die hier­aan niet deelneemt. Mijns inziens een enorm gemiste kans. Hoe mooi zou het zijn als Bergen op Zoom hier­mee alsnog aan de slag gaat?!

Marcia: "Sport gaat mij zeer aan het hart. Het zorgt voor positieve energie en draagt bij aan een goede fysieke en mentale gezondheid."

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder