Mensen

afbeelding

Joost Pals

Joost Pals is onze wethouder in het college van B&W.
Lees verder
afbeelding

Rian Govers

Rian Govers richt zich op eco­no­mie en werk­gelegen­heid.
Lees verder
afbeelding

Antoinette Harteveld

Antoinette Harteveld is pro­fes­sio­nal in het sociaal domein.
Lees verder
afbeelding

Julien Voets

Julien Voets komt vanuit het om­buds­werk op tegen on­recht.
Lees verder
afbeelding

Conny Steketee

Conny Steketee is des­kun­di­ge op het onder­werp veilig­heid.
Lees verder
afbeelding

Maarten van 't Hof

Maarten van 't Hof richt zich op cul­tuur en ruimte­lijke ont­wik­ke­ling.
Lees verder
afbeelding

Daan Dries

Daan Dries is student bestuurs­kunde en komt op voor voor­zieningen voor jongeren.
Lees verder
afbeelding

Joris Völker

Joris Völker benadrukt de kansen voor het bedrijfs­leven in onze gemeente.
Lees verder
afbeelding

Jan Couvert

Jan Couvert wil zijn ervaring als onder­nemer in­zetten voor Bergen op Zoom.
Lees verder
afbeelding

Christine Veraart

Christine Veraart brengt het be­lang van kunst en cultuur over het voet­licht.
Lees verder
afbeelding

Pierre Passier

Pierre Passier zet zich in voor een open en transparant gemeentebestuur.
Lees verder
afbeelding

Tessa Govers

Tessa Govers richt haar pijlen op sport en gezond­heids­zorg.
Lees verder
afbeelding

Annemieke Bogers

Annemieke Bogers wil meer politieke aan­dacht voor verkeers­veiligheid.
Lees verder
afbeelding

Peter Rampart

Peter Rampart pleit voor een betere dienst­verlening door de gemeente.
Lees verder
afbeelding

Cokkie Passier

Cokkie Passier wil een gemeente die zich eerlijk opstelt naar de inwoners.
Lees verder
afbeelding

Marcia van den Brand

Marcia van den Brand legt nadruk op sport en bewegen.
Lees verder
afbeelding

Maarten Koudenburg

Maarten Koudenburg is lijst­duwer en focust op natuur en milieu.
Lees verder