Nieuws

afbeelding afbeelding

Zorgen over PFAS in het Zoommeer

29 november - Rijkswaterstaat heeft Sabic eerder opgedragen om maatregelen te nemen om PFAS lozing op Volkerak-Zoommeer en Theodorushaven te voorkomen. Lokaal Realisme houdt vinger aan de pols en vraagt het college naar de actuele stand van zaken.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Waarom we tegen 4,5 miljoen voor bouwkoten stemden

12 november - Afgelopen donderdag trok een raadsmeerderheid 4,5 miljoen uit voor de bouwkoten. Lokaal Realisme stemde tegen. Natuurlijk gunnen we iedereen een fijne Vastenavend, maar de financiële positie van de gemeente is nog te kwetsbaar. De schuld is omlaag van 250 miljoen naar 180 miljoen. Een flinke verbetering, dat is het zeker, maar we zijn er nog niet.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Jeugdzorg kan echt beter

3 november - Vaak is jeugdzorg niet effectief, omdat enkel naar het kind zélf gekeken wordt. Terwijl het bijna altijd gaat om problematiek in het gezin als geheel. En sommige dingen horen gewoon thuis bij de opvoeding. Ons raadslid Antoinette Harteveld pleit daarom voor een andere aanpak.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Begroting 2024

3 november - Afgelopen dinsdag sprak de gemeenteraad over de Begroting 2024. Julien Voets is positief over het financieel herstel en de aandacht voor het onderwerp veiligheid. Ook nam hij stelling dat er wel belangrijkere zaken zijn dan bouwkoten. Alvast een schot voor de boeg: Lokaal Realisme wil géén miljoenen uitgeven aan bouwkoten.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: de begroting voor 2024

30 oktober - Een sluitende begroting. Werken aan financieel herstel. En toch ook meer budget voor veiligheid. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Hoogspanningsstation 380kV

30 oktober - Afgelopen week discussieerde de gemeenteraad over de bouw van een 380kV hoogspanningsstation in de polder bij Kladde. Daarbij werd ook de suggestie gewekt alsof de locatie "De Spie", naast Sabic, een beter alternatief zou zijn. Lokaal Realisme vroeg om meer duiding van de geluidsrapporten.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Een nieuwe update van onze resultaten

29 oktober - Orde op zaken stellen: dat is het motto van Lokaal Realisme. En daarover leggen we periodiek verantwoording af. Op deze pagina leest u over de resultaten die we in de afgelopen periode bereikt heeft. Zeggen wat je doet - en doen wat je zegt: dat is onze werkwijze.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Werken aan betere dienstverlening

18 oktober - Een goede gemeentelijke dienstverlening. Voor Lokaal Realisme is dat een speerpunt. Een belangrijke stap werd afgelopen week gezet door heldere afspraken te maken: welke kwaliteit verwachten we van de gemeente? Dienstbaarheid zal echt moeten doordringen tot in de haarvaten van de gemeente. Dat zal morgen nog niet gerealiseerd zijn.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Een donatie is ieders eigen vrije keuze

21 september - Lokaal Realisme stemde tegen een voorstel van GBWP om de gemeente 68.000 euro te laten doneren vanwege de aardbeving in Marokko. Lokaal Realisme vindt dat een donatie de eigen vrije keuze van onze inwoners hoort te zijn. Het is géén taak voor de gemeente om dat met belastinggeld te doen.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Realistisch en betaalbaar omgaan met afvalstoffen

16 september - Afgelopen woensdag sprak de gemeenteraad over een nieuw afvalbeleid. Rian Govers pleitte voor een realistische aanpak. Zadel onze inwoners niet op met nóg meer gescheiden afvalbakken, maar laat de afvalbedrijven het restafval "nascheiden". Op die manier houden we het ook betaalbaar.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Scheurende scooters tegengaan in het winkelgebied

3 september - Ons burgerlid Maarten van 't Hof is al jaren nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de Bergse binnenstad. In dit artikel vertelt hij over het voetgangersgebied en het tegengaan van scheurende scooters.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: niet stiekem bezuinigen op ouderenzorg

2 september - In Den Haag circuleert een slecht idee om ouderenzorg over te hevelen naar gemeenten. En dan ook nog met een korting van 10%. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Verkeerslawaai Steenbergseweg

29 augustus - Verkeerslawaai aan de Steenbergseweg en Eenlandsweg. Meer dan je "normaal" gesproken zou verwachten. Ons burgerlid Maarten van 't Hof is gaan luisteren - en meten. Hij vraagt de gemeente om nader onderzoek te verrichten.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: de verkiezingen en het ravijn

26 augustus - In deze column beschrijft onze wethouder Joost Pals welke gevolgen de landelijke verkiezingen hebben voor de gemeentelijke financiën. In het bijzonder het "ravijn 2026" dat nog steeds boven de markt hangt.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Beter onderhoud woningen Stadlander

24 augustus - Wel vaker zijn er voorbeelden van langdurig onvoldoende onderhoud door Stadlander. Raadslid Julien Voets spreekt erover bij ZuidWest TV. Betere afspraken over goed onderhoud zijn nodig. Ook moeten huurders dat gewoon kunnen aankaarten.
Lees verder