Nieuws

afbeelding afbeelding

Brandweer moet er snel kunnen zijn

26 mei - In de commissie werd afgelopen donderdag gesproken over hoe snel de brandweer in West-Brabant na een melding ter plekke kan zijn. Een kolfje naar zijn hand van ons burgerlid Maarten van ‘t Hof, oud leidinggevende bij de brandweer.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Wat vindt u: schone buurten en straten

5 mei - Wat vindt u over het schoon houden van buurten en straten? Mede op aandringen van Lokaal Realisme is daar sinds dit jaar meer budget voor. Komende zaterdag is er een themabijeenkomst waar u kunt aangeven wat er al goed gaat en wat nog beter kan. We zien u graag en de koffie staat klaar!
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: Sigaar uit eigen doos

3 mei - Hoera, het demissionaire kabinet schrapt een stukje van de bezuinigingen op de gemeenten. Maar als je goed kijkt, is het slechts een sigaar uit eigen doos. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Goede toekomst voor zorg en welzijn

30 maart - Lokaal Realisme vindt goede zorg heel belangrijk. Het gaat vaak om kwetsbare inwoners - van jong tot oud. We zien dat er elk jaar meer hulpvragen komen. Ook zwaardere zorg. Daarom moeten we dat beter organiseren. Ons voorstel kreeg steun van de gemeenteraad.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Opkomen voor starters op de woningmarkt

28 maart - De gemeente heeft een regeling om starters op de woningmarkt te steunen. Lokaal Realisme wil dat die regeling maximaal ten goede komt aan jongeren met een kleiner inkomen. Juist zij kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken. Ons voorstel werd uiteindelijk gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: financiën gaan goede kant op

28 januari - Ook accountantskantoor BDO ziet dat het de goede kant op gaat met de gemeentelijke financiën in Bergen op Zoom. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Eerst zichtbare resultaten bij aanpak daklozenproblematiek Plein 13

19 januari - Lokaal Realisme wil eerst zichtbare resultaten bij de aanpak van de daklozenproblematiek rondom Plein 13. Dus niet alleen praten en vergaderen. Ook zorg en veiligheid moeten vóóraf goed geregeld zijn.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Voorkom Aldi vestiging aan de Halsterseweg

16 december - Op initiatief van ons raadslid Rian Govers stemde een meerderheid van de gemeenteraad in om alsnog een vestiging van de Aldi aan de Halsterseweg te voorkomen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Betere bescherming van huurders

11 december - Per 1 januari treedt een nieuwe wet in werking die huurders van woningen een betere bescherming geeft. Julien Voets houdt namens Lokaal Realisme vinger aan de pols en checkt of de gemeente daar goed op is voorbereid.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Zorgen over PFAS in het Zoommeer

29 november - Rijkswaterstaat heeft Sabic eerder opgedragen om maatregelen te nemen om PFAS lozing op Volkerak-Zoommeer en Theodorushaven te voorkomen. Lokaal Realisme houdt vinger aan de pols en vraagt het college naar de actuele stand van zaken.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Waarom we tegen 4,5 miljoen voor bouwkoten stemden

12 november - Afgelopen donderdag trok een raadsmeerderheid 4,5 miljoen uit voor de bouwkoten. Lokaal Realisme stemde tegen. Natuurlijk gunnen we iedereen een fijne Vastenavend, maar de financiële positie van de gemeente is nog te kwetsbaar. De schuld is omlaag van 250 miljoen naar 180 miljoen. Een flinke verbetering, dat is het zeker, maar we zijn er nog niet.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Jeugdzorg kan echt beter

3 november - Vaak is jeugdzorg niet effectief, omdat enkel naar het kind zélf gekeken wordt. Terwijl het bijna altijd gaat om problematiek in het gezin als geheel. En sommige dingen horen gewoon thuis bij de opvoeding. Ons raadslid Antoinette Harteveld pleit daarom voor een andere aanpak.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Begroting 2024

3 november - Afgelopen dinsdag sprak de gemeenteraad over de Begroting 2024. Julien Voets is positief over het financieel herstel en de aandacht voor het onderwerp veiligheid. Ook nam hij stelling dat er wel belangrijkere zaken zijn dan bouwkoten. Alvast een schot voor de boeg: Lokaal Realisme wil géén miljoenen uitgeven aan bouwkoten.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: de begroting voor 2024

30 oktober - Een sluitende begroting. Werken aan financieel herstel. En toch ook meer budget voor veiligheid. Onze wethouder Joost Pals schrijft erover in deze column.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Hoogspanningsstation 380kV

30 oktober - Afgelopen week discussieerde de gemeenteraad over de bouw van een 380kV hoogspanningsstation in de polder bij Kladde. Daarbij werd ook de suggestie gewekt alsof de locatie "De Spie", naast Sabic, een beter alternatief zou zijn. Lokaal Realisme vroeg om meer duiding van de geluidsrapporten.
Lees verder