Nieuws

afbeelding afbeelding

Schade door plofplek bij Heimolen

30 september - Houdt de gemeente zich wel aan de afspraken bij het opruimen van "niet gesprongen explosieven"? Bewoners aan de Huijbergsebaan constateren van niet. Rian Govers bevraagt de burgemeester over deze kwestie.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Meer preventie in sociaal domein

18 september - Ons raadslid Antoinette Harteveld bepleit een meer preventieve aanpak in het sociaal domein. Dat kan armoede en allerlei verdere sociale problematiek voorkomen. Preventie kan ook dure zorgtrajecten voorkomen.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: ruimtelijke plannen

2 september - In deze column gaat onze wethouder Joost Pals in op ruimtelijke ordening. Heldere communicatie is van groot belang bij ruimtelijke initiatieven. Op een manier waarbij je zo goed mogelijk recht kunt doen aan uiteenlopende belangen. Daar is nog wel ruimte voor verbetering.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Interview wethouder Joost Pals

17 augustus - Financiële discipline blijft nodig om Bergen op Zoom er weer bovenop te krijgen. Dat zegt onze wethouder Joost Pals in een interview met de Halsterse Krant. Met een nuchtere en analytische aanpak wil hij orde op zaken stellen.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: Onzekere inkomsten

6 augustus - Gemeenten dreigen in 2026 flink gekort te worden door de rijksoverheid. Er wordt al gesproken over een financieel ravijn. In deze column legt Joost Pals uit waarom dat ook voor de komende begroting gevolgen kan hebben.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: De koers is gezet

2 augustus - Sinds 24 mei is Julien Voets aan de slag gegaan als raadslid. In deze column vertelt hij over zijn eerste dagen als Bergse volksvertegenwoordiger. Hij ziet het als een belangrijke doelstelling om het contact tussen de gemeente en de inwoners en ondernemers te verbeteren.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Toekomstperspectief voor onze boeren

15 juli - De discussie over stikstof heeft geleid tot heftige reacties en grote zorgen bij agrarische ondernemers over het voortbestaan van hun bedrijf en de gevolgen voor hun inkomen, gezin en werknemers. Een ingrijpende beperking van de stikstofuitstoot is misschien onvermijdelijk, maar sowieso is het nodig dat de overheid voldoende toekomstperspectief biedt voor de agrarische sector.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: binnen en buiten

3 juli - In deze column gaat Joost Pals in op de externe activiteiten die hij als wethouder heeft. Bijvoorbeeld de Maria Ommegang en het VNG congres.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Beëdiging burgerlid Daan Dries

23 juni - In de raadsvergadering van 23 juni 2022 is Daan Dries beëdigd als burgerlid.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: bouwplannen

19 juni - In deze column gaat wethouder Joost Pals in op de bouwplannen. Een positief resultaat van 5,7 miljoen euro, maar welke kansen en bedreigingen zijn er?
Lees verder
afbeelding afbeelding

Fietspad Halsters Laag

12 juni - De af­gelopen weken stel­de Lokaal Realisme nut en nood­zaak van een fiets­pad door het Halsters Laag ter dis­cussie. Samen met Reinoud Krijnen van Samen0164 dien­den we een motie in. Na een plotse wen­ding in de raads­vergadering is het resul­taat dat het on­wense­lijke noord-zuid tracé geschrapt is. Een mooie uit­komst!
Lees verder
afbeelding afbeelding

Recreatie op en om de Binnenschelde

6 juni - Lokaal Realisme vraagt om aandacht bij de gemeente voor aantrekkelijke en veilige recreatie op en om de Binnenschelde.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: aan de slag

4 juni - In deze column schrijft Joost Pals over zijn eerste week als wet­houder. Kennis­maken, in­lezen op dos­siers en aan de slag in de com­mis­sie­ver­gadering.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Beëdiging burgerlid Conny Steketee

24 mei - In de raadsvergadering van 24 mei 2022 is Conny Steketee beëdigd als burgerlid. In de vorige raadsperiode vervulde Conny ook al deze functie.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Beëdiging raadslid Julien Voets

24 mei - In de raadsvergadering van 24 mei 2022 is Julien Voets beëdigd als raadslid. Eerder al was hij burgerlid, nu gaat hij als raadslid aan de slag.
Lees verder