Nieuws

afbeelding afbeelding

Column: bouwplannen

19 juni - In deze column gaat wethouder Joost Pals in op de bouwplannen. Een positief resultaat van 5,7 miljoen euro, maar welke kansen en bedreigingen zijn er?
Lees verder
afbeelding afbeelding

Fietspad Halsters Laag

12 juni - De af­gelopen weken stel­de Lokaal Realisme nut en nood­zaak van een fiets­pad door het Halsters Laag ter dis­cussie. Samen met Reinoud Krijnen van Samen0164 dien­den we een motie in. Na een plotse wen­ding in de raads­vergadering is het resul­taat dat het on­wense­lijke noord-zuid tracé geschrapt is. Een mooie uit­komst!
Lees verder
afbeelding afbeelding

Recreatie op en om de Binnenschelde

6 juni - Lokaal Realisme vraagt om aandacht bij de gemeente voor aantrekkelijke en veilige recreatie op en om de Binnenschelde.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: aan de slag

4 juni - In deze column schrijft Joost Pals over zijn eerste week als wet­houder. Kennis­maken, in­lezen op dos­siers en aan de slag in de com­mis­sie­ver­gadering.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Beëdiging burgerlid Conny Steketee

24 mei - In de raadsvergadering van 24 mei 2022 is Conny Steketee beëdigd als burgerlid. In de vorige raadsperiode vervulde Conny ook al deze functie.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Beëdiging raadslid Julien Voets

24 mei - In de raadsvergadering van 24 mei 2022 is Julien Voets beëdigd als raadslid. Eerder al was hij burgerlid, nu gaat hij als raadslid aan de slag.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Beëdiging nieuwe wethouders

24 mei - Dinsdag 24 mei zijn de vijf nieuwe wet­houders beëdigd. Namens Lokaal Realisme neemt wethouder Joost Pals deel aan het college van B&W. De onder­werpen in zijn portefeuille zijn: financiën, bedrijfs­voering, dienst­verlening en ruimte­lijke ordening.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Ombudswerk: luiken echt open

24 mei - In de column Ombuds­werk gaat Julien Voets in op het bestuurs­akkoord. Daarin is ruime aan­dacht voor ver­betering van de dienst­verlening door de gemeente. Een speer­punt van Lokaal Realisme.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Toegankelijkheid van de Grote Markt

23 mei - De Grote Markt is om­wille van ver­keers­veilig­heid af­gesloten voor auto's. Begrijpe­lijk, maar het ver­mindert ook de toe­gankelijk­heid voor ge­handi­cap­te bezoekers. Maarten van 't Hof vraagt om aan­dacht bij de ge­meen­te en draagt een moge­lijke op­los­sing aan.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Beschouwing op het bestuursakkoord

18 mei - In de raads­vergadering van woensdag 18 mei 2022 sprak de gemeente­raad over het bestuurs­akkoord. Fractie­voorzitter Joost Pals gaf een toe­lichting op de speer­punten van Lokaal Realisme.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Bestuursakkoord

16 mei - Samen met VVD, PvdA/GL, D66 en CDA/V-BoZ! hebben we een bestuurs­akkoord be­reikt. Onder de titel "Samen Bergen Verzetten" zal aan de slag worden ge­gaan met het op orde brengen van de gemeente­lijke finan­ciën, werken aan een nieuwe bestuurs­cultuur en de kwaliteit van de organi­satie ver­beteren. Lokaal Realisme doet hieraan met volle kracht mee. We zien in het bestuurs­akkoord een goede ver­taling van ons motto "Orde op zaken" en zien ook de nodige aan­dacht voor onze speer­punten "schoon en veilig", "financiën op orde" en een "dienst­bare organisatie".
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: 13 miljoen euro

15 mei - Vrijdag verschenen de jaar­stukken 2021. Een mee­valler van 13 miljoen. In deze column geeft Joost Pals een toe­lichting hoe dat komt en wat de be­tekenis daar­van is.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: gouden bergen

3 mei - Eerder schreef Joost Pals al over de finan­ciële lucht die het zaken­college in de begroting 2021 had ge­stopt. Nog even en die lucht moet er­uit: bij het presen­teren van de jaar­rekening. Wor­den het gouden ber­gen?
Lees verder
afbeelding afbeelding

Column: meer zakelijkheid

24 april - Afgelopen week bleek er flink meer geld nodig voor het "Huis van de wijk". Het gevolg van de aanpak van het vertrekkende "zaken­college". Daar ligt een taak voor de nieuwe lichting om dat beter te doen, zo betoogt Joost Pals in deze column.
Lees verder
afbeelding afbeelding

Beëdiging raadsleden

30 maart - In de raadsvergadering van woensdag 30 maart zijn Rian Govers, Antoinette Harteveld en Joost Pals beëdigd als raadslid namens Lokaal Realisme.
Lees verder