afbeelding afbeelding

Onderhoud van straten en plantsoenen

11-09-2021 | Joost Pals

Bezuinigingen op het onderhoud van straten en plantsoenen zijn door de gemeenteraad tegen­gehouden. Toch bezuinigt het college op de onderhouds­kwaliteit. Dat is niet zoals af­gesproken. Lokaal Realisme wil meer prioriteit voor een schone en veilige leef­omgeving.


Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 11 september 2021

Betreft: Onderhoud van straten en plantsoenen

Geacht College,

De afgelopen periode heeft Lokaal Realisme meermaals gewezen op het belabberde beheer en onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente. Naar aanleiding daarvan hebben we nogal wat reacties gekregen van inwoners die zich ergeren aan het gebrekkige onderhoud van de straten en plantsoenen.

Uit de reacties zijn een aantal patronen te herkennen. Inwoners die contact opnemen met de gemeente krijgen vaak te horen dat het gebrekkige onderhoud het gevolg is van de financiële situatie van de gemeente. Nu zijn wij de laatste om te ontkennen dat de gemeentelijke financiën penibel zijn, maar toch bevreemdt ons de gemakkelijke dooddoener van de financiën.

Bezuinigingen op onderhoud van tafel geveegd

Wanneer we kijken naar de begroting 2021, dan heeft uw college weliswaar een aantal ontzettend slechte voorstellen gedaan om te bezuinigen op het onderhoud van de straten en plantsoenen, maar zijn die voorstellen - gelukkig - telkens door een meerderheid van de gemeenteraad van tafel geveegd.

Bijvoorbeeld uw plan om geen indexatie toe te passen (1e begrotingswijziging) is geschrapt door de gemeenteraad. Maar ook het verlagen van de onderhoudskwaliteit: de gemeenteraad heeft daar een stokje voor gestoken. Niet vreemd, want ook in het Focusakkoord staat klip en klaar om terughoudend te zijn met verdere versobering op dit onderwerp.

Bij de 2e begrotingswijziging heeft u zelf aan­gegeven om niet meer terug te komen met een bezuiniging op het onderhoud van de openbare ruimte. Sterker, u verwees ook naar een enquête waar 72% van de deelnemende inwoners aangaf niet akkoord te zijn met verdere be­zuinigingen op dit onderwerp.

Gemeente beknibbelt alsnog op onderhouds­kwaliteit

Toch lijkt uw college en de ambtelijke organisatie op eigen houtje alsnog te beknibbelen op de onderhoudskwaliteit. Onderhoud dat "simpelweg" niet meer uitgevoerd wordt.

Er is een duidelijke achteruitgang te zien in veel straten en plantsoenen. Dat is niet zoals af­gesproken in de begroting en bij de bezuinigings­voorstellen.

Een voorbeeld betreft het Nonnetje in de Markiezaten. Daar is door omwonenden gewezen op een berm die niet werd gemaaid. Het bleek dat de straat niet was opgenomen in de onder­houds­plannen.

Na veel hangen en wurgen is dat alsnog gebeurd, maar enkel een smal strookje langs de straat. Het achterliggende deel van de groenstrook wordt niet onderhouden. Ook hier werd het onterechte excuus van bezuinigingen gebruikt. Zelfs inwoners die gemotiveerd zijn om zelf flink bij te dragen om hun buurt netjes te onderhouden zinkt op die manier de moed in de schoenen.

Belabberd onderhoud werkt demotiverend voor omwonenden

Vanuit meerdere straten, bijvoorbeeld aan de Augustalaan, ontvingen we meldingen over het onkruid tussen de bestrating. Natuurlijk is het mooi als mensen meehelpen om hun eigen straat te onderhouden, maar het lijkt niet enkel meer te gaan om "meehelpen", maar om geheel af­schuiven op omwonenden. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Ook zijn niet alle inwoners in staat om zo intensief mee te helpen. We hebben voorbeelden van 70+-ers die wel willen, maar simpelweg niet (meer) kunnen.

Vragen

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

  • Deelt u onze opvatting dat het de spuigaten uit­loopt wat betreft het gebrekkige onderhoud van straten en plantsoenen?
  • Wat gaat u doen om te voorkomen dat in­woners die meehelpen om hun buurt netjes te houden gaan afhaken omdat het dweilen met de kraan open is?
  • Wat vindt u zelf van zo’n voorbeeld als bij het Nonnetje, waar omwonenden moeten sleuren om basaal maaiwerk voor elkaar te krijgen, om vervolgens te zien dat enkel een smal strookje wordt gemaaid? Welke verbeterpunten ziet u en wat gaat u hiermee doen?
  • Hoe kijkt u aan tegen situaties waarin om­wonenden best wel willen meehelpen, maar dat - bijvoorbeeld door hun leeftijd - niet meer kunnen?
  • Durft u - met ons - de conclusie te trekken dat de versobering van het onderhoud van straten en plantsoenen te ver is doorgeschoten?

Met vriendelijke groet,

Joost Pals
Raadslid

Lokaal Realisme wil meer prioriteit voor een schone en veilige leefomgeving. Het moet anders dan zoals het college nu doet.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Column: digitale veiligheid verbeteren

In deze column schrijft wethouder Joost Pals over digitale veiligheid. Risico’s op dat vlak gaan om veel meer dan alleen ICT. Zo kan ransomware de complete bedrijfsvoering lamleggen. Belangrijk is dat een organisatie goed getraind is. Lees verder
afbeelding

Zorgen over Aldi Halsterseweg

Vorige week werden we verrast met de mededeling dat supermarktketen Aldi interesse heeft getoond in een pand aan de onlangs opnieuw ingerichte Halsterseweg. Uiteraard is Lokaal Realisme voor een vrije economie, maar we hebben zorgen over een supermarkt op deze locatie. In het bijzonder over de verkeerveiligheid. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!