afbeelding afbeelding

Ondermaatse aanpak openbare orde en veiligheid

02-01-2022
Burgemeester Petter spreekt intern over een "gemoe­delijke jaar­wisseling". Raadsleden Joost Pals en Rian Govers vinden die typering on­gepast. Tal van vernielingen en gewelds­incidenten. Met tevoren al meerdere schiet­partijen in de afgelopen maan­den. Dat mag niet nor­maal ge­vonden worden. Dat is niet "gemoedelijk". Er moet méér prio­ri­teit naar open­bare orde en veilig­heid.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Halsteren, 2 januari 2022

Betreft: Ondermaatse aanpak openbare orde en veiligheid

Geacht College,

Lokaal Realisme maakt zich zorgen over de hand­having van de openbare orde in Bergen op Zoom. Wij staan pal achter de hulp­verleners die hun uiterste best doen, ook de afgelopen jaar­wisseling weer. Maar wat ontbreekt is een bestuur­lijke aanpak die hen de middelen geeft om hun werk te doen. En daar faalt het in Bergen op Zoom.

Een greep uit de incidenten

Bushokjes verwoest aan de Sterrelaan en de Holleweg. In de Rode Schouw werd een speel­toestel in de fik gezet. Aan de Burgemeester Blomlaan iemand knock-out geslagen en naar het ziekenhuis gebracht. De auto gestolen. Een trauma­helicopter opgeroepen. Een opgeblazen elektriciteits­kastje. Vandaag weer een steekpartij aan de Kastanjelaan en Plataanstraat. Een greep uit de incidenten in slechts een paar dagen tijd.

Petter: "Gemoedelijke jaarwisseling"

Wat ons dan in hoge mate stoort, is het baga­tel­liseren van dergelijke gebeurtenissen. Burge­meester Petter spreekt intern over een "gemoe­de­lijke jaar­wisseling". Gemoedelijk?!

Natuurlijk rekenen wij het de burgemeester niet aan dat er idioten zijn die ellende ver­oorzaken. Daar gaat het niet om. Maar wat moeten onze hulpverleners - en ook onze inwoners - ervan denken, als het bestuur van deze gemeente dit allemaal maar normaal gaat vinden? Dat kan niet en dat mag niet.

Onvoldoende capaciteit

De gemeente Bergen op Zoom geeft 1,1 miljoen euro uit aan openbare orde en veiligheid, waar je voor een gemeente met deze omvang 2,2 miljoen euro zou verwachten. Daardoor is er on­voldoen­de capa­citeit.

Bij de begrotings­behandeling deed onze fractie het voorstel om 2 ton budget te verschuiven ten gunste van veilig­heid. Helaas werd dit ge­blok­keerd door de college­partijen GBWP, VVD, CDA en D66. Ook vanuit de burgemeester, portefeuille­houder veiligheid, kwam geen steun.

Het kan ook anders

Lokaal Realisme verbaast zich over deze bizarre prioriteiten. Dat het ook anders kan, zien we bij onze buren in Roosendaal, waar burgemeester Han van Midden stevig heeft ingegrepen na de incidenten van de vorige jaarwisseling. UV-spray gebruiken om rel­schoppers op te sporen. Drones inzetten. De brandweer beschermen. Dat is het verschil dat een bestuurder kan maken.

Schietpartijen

Niet alleen de gebeurtenissen rondom de jaar­wisseling baren ons zorgen. De schiet­partij in de Kastanjelaan, oktober 2021, staat ons nog vers in het geheugen. Eerder vorige maand werd dan weer aan de Antwerpsestraatweg een pand be­schoten.

Er zit een dunne lijn tussen overlast door straat­intimidatie en ronduit onder­mijnende crimi­nali­teit. Geen grenzen stellen bij het één, zorgt voor een voedings­bodem bij het andere.

Ondermijnende criminaliteit

Jaren geleden sloten Bergen op Zoom en Roosendaal de coffee­shops. Cruciaal onder­deel was de actieve en intensieve aanpak van dealers. Project Courage. Dat is bestuurlijk op z’n beloop gelaten. Het enige wat we nog horen zijn de moralistische beschouwingen over wiet­gebruik. Op veiligheid en openbare orde is het stil. Onder­tussen verweeft de onder­wereld zich met de bovenwereld.

Overlast, dag in dag uit

Een bewoner aan de Antwerpse­straat­weg, nabij de Langeweg, vertelde ons het schrijnende verhaal over de overlast van drugs­dealers waarmee zij te maken heeft. Dag in dag uit. De auto’s naast elkaar op de parkeerplaats. Heen en weer rijden. Drugs­zakjes in de buurt. Jongeren van 16 tot eind 20 die stoned rondhangen. Het dealen dat tot diep in de nacht doorgaat, tot 5 - 6 uur ’s ochtends toe.

Triest, maar ook nog eens niet uniek. Bewoners aan de Boulevard hebben met soortgelijke proble­matiek te maken. Vanuit Gageldonk de­zelfde signalen. De Augustalaan in Fort-Zeekant, ook daar slepende voorvallen van over­last.

Bestuurlijke nalatigheid

Met de gelaten aanpak en de bagatelliserende reacties vragen wij ons af of het college - en in het bijzonder de burgemeester - nog wel in contact staat met de werkelijkheid. Met deze zorgelijke ontwikkeling van de veiligheid en openbare orde in onze gemeente.

Nogmaals, we rekenen het geen bestuurder aan dat er idioten zijn die ellende veroorzaken. Maar wél als daar nauwelijks actie op komt. Of als de burgemeester als portefeuille­houder veiligheid niet vecht voor zijn beleids­terrein. Dat valt een bestuurder wél aan te rekenen en die nalatig­heid is een forse tekort­koming.

Vragen

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen we u de volgende vragen:

  1. Waarop is de verbijstering wekkende typering "gemoe­de­lijke jaar­wisseling" gebaseerd?
  2. Begrijpt u dat zo’n typering een klap in het gezicht is van de hulp­verleners die hun uiter­ste best doen, maar ook van de inwoners die dagelijks met ernstige vormen van overlast te maken hebben?
  3. Welke maatregelen gaat u nemen om de vol­gen­de jaar­wisseling daad­werkelijk "gemoe­de­lijk" te laten zijn?
  4. Bent u voornemens om bij de evaluatie van de jaarwisseling ook de resultaten van uit Roosendaal te betrekken, zodat de nuttige maat­regelen aldaar ook in Bergen op Zoom toe­gepast gaan worden?
  5. Onderkent u de grote impact van de schiet­partijen en andere gewelds­incidenten op het veiligheids­gevoel van onze inwoners? Welke maat­regelen gaat u nemen?
  6. Onderkent u dat er een dunne lijn zit tussen overlast door straat­intimidatie en ronduit onder­mijnende criminaliteit?
  7. Welke betekenis geeft u aan de teloor­gang van het project Courage?
  8. We wezen u op de concrete overlast aan de Antwerpse­straat­weg en de Augustalaan. We hebben u hier ook eerder al meer­maals op gewezen. Welke concrete maat­regelen gaat u nemen om de rust te herstellen?
  9. Welke financiële middelen acht u nodig om te komen tot een fatsoen­lijke aanpak op het gebied van openbare orde en veiligheid? Wanneer kan de gemeente­raad een voorstel daartoe tegemoet zien?

Met vriendelijke groet,

Joost Pals
Lijsttrekker

Rian Govers
Fractievoorzitter

Lokaal Realisme wil een serieuze aanpak van openbare orde en veiligheid. We verwachten van de burgemeester dat hij opkomt voor zijn "eigen" portefeuille.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Meer preventie in sociaal domein

Ons raadslid Antoinette Harteveld bepleit een meer preventieve aanpak in het sociaal domein. Dat kan armoede en allerlei verdere sociale problematiek voorkomen. Preventie kan ook dure zorgtrajecten voorkomen. Lees verder
afbeelding

Column: ruimtelijke plannen

In deze column gaat onze wethouder Joost Pals in op ruimtelijke ordening. Heldere communicatie is van groot belang bij ruimtelijke initiatieven. Op een manier waarbij je zo goed mogelijk recht kunt doen aan uiteenlopende belangen. Daar is nog wel ruimte voor verbetering. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!