afbeelding afbeelding

Onze resultaten (zomer 2021)

01-08-2021

Op deze pagina leest u over de resultaten die Lokaal Realisme in de afgelopen periode bereikt heeft. Zeggen wat je doet - en doen wat je zegt: dat is onze werkwijze.

Ondernemersfonds

Lokaal Realisme heeft de toon kunnen zetten bij het ondernemersfonds voor de binnenstad. Zo is het ons gelukt om een onhandig besluit van een raads­meerderheid terug te draaien. Daardoor is er weer toekomst­perspectief voor het ondernemers­fonds. Het geeft ondernemers­vereniging Sterck en kartrekker Kees van Male alsnog de kans om de boel vlot te trekken.

Enkele nieuwsberichten over dit onderwerp:

Kansen voor de kermis

Een ander mooi resultaat is het weer mogelijk maken van een kermis in Bergen op Zoom. We zijn immers niet voor niets een kermisstad! Lokaal Realisme heeft het college en de burgemeester aangespoord om vooral te kijken wat wél mogelijk is. Ook hier met een mooi resultaat: Frank Vale en zijn team hebben er een prachtige kermis van gemaakt!

Enkele nieuwsberichten over dit onderwerp:

Betere dienstverlening

Lokaal Realisme maakt zich sterk voor meer dienstbaarheid bij de gemeente. Daar is nog veel ruimte voor verbetering! Ook al heb je natuurlijk klantgerichte ambtenaren, toch worden inwoners nog vaak geconfronteerd met de arrogantie van het stadskantoor. Lokaal Realisme komt op voor inwoners die daarmee te maken krijgen.

Een aantal kwesties hebben inmiddels resultaat opgeleverd. Zo is na jaren een dispuut over een erfgrens beslecht. En bij een casus waar de gemeente na 9 maanden nog plotseling nieuwe gegevens eiste van een inwoner heeft de gemeente zowaar excuses aangeboden aan de persoon in kwestie.

Het hoort normaal te zijn dat inwoners op een correcte en klantgerichte manier worden be­handeld. Inwoners moeten niet overgeleverd zijn aan de grillen van een ambtenaar.

Enkele nieuwsberichten over dit onderwerp:

Lagere bouwhoogte plan-Mazairac

Ambtenaren waren maanden in gesprek met een project­ontwikkelaar die een appartementen­complex wil ontwikkelen op de locatie van de oude Mazairac garage. Ze waren alleen "even" vergeten om ook de gemeenteraad en de omwonenden goed te informeren.

Door politieke druk uit te oefenen is het ons gelukt om de bouwhoogte te beperken tot 22 meter. Zo past het beter in de omgeving en het doet recht aan de bezwaren van omwonenden.

Enkele nieuwsberichten over dit onderwerp:

Toekomstvisie

Het college van B&W presenteerde in juni een "Toekomstvisie". Het stond bol van het ambtelijk jargon, met hoogdravende "sustainable develop­ment goals" van de Verenigde Naties.

Maar concrete zaken zoals een schone, opgeruimde leef­omgeving en een goed voor-zieningen­niveau ontbraken. Ook de woorden "financiën" en "schuldenlast" kwamen er niet in voor.

In de raadsvergadering is besloten dat het college het "huiswerk" over moet doen. Samen met andere partijen hebben we de toekomstvisie van de agenda gehaald. De prullenbak in. Ambtenaren moeten leren dat broddelwerk niet wordt geaccepteerd.

Enkele nieuwsberichten over dit onderwerp:

Financiën op orde

Het zakencollege kwam met een reeks aan gekke financiële plannen. De ozb met 25% omhoog of het vernietigen van het minimabeleid: om maar twee voorbeelden te noemen. Onvoorstelbaar.

Meermaals heeft Lokaal Realisme een stokje weten te steken voor deze onzalige plannen. We trokken daarbij samen op met andere fracties in de gemeenteraad. Zo hielden we het college bij de les. Enkele belangrijke behaalde resultaten waar Lokaal Realisme het voortouw nam:

Niet alles is ons gelukt. Ook daar zijn we gewoon eerlijk over. Zo stemde een meerderheid van de gemeenteraad helaas in met:

Gemeente bij de les houden

Eén ding is duidelijk: om deze gemeente weer op orde te krijgen, is het nodig om continu de vinger aan de pols te houden. Het college van B&W loopt teveel aan de leiband van de ambtelijke organisatie. Maar het zal toch écht anders moeten.

Lokaal Realisme zal doorgaan om het college en de gemeente bij de les te houden. We leggen de vinger op de zere plek. Elke keer wanneer dat nodig is.

De gemeente Bergen op Zoom kan nog wel wat meer (lokaal) realisme gebruiken!

afbeelding

Doneren

Door een donatie help je mee om ons initiatief bij meer inwoners bekend te maken. Lees verder