afbeelding afbeelding

Schoon en veilig

Lokaal Realisme wil een opgeruimde, groene leefomgeving. Het dumpen van rommel op straat of in de bossen is asociaal en willen we hard aanpakken door handhaving met een grote pakkans. Leegstaande panden zorgen voor verpaupering: dat willen we voorkomen door snelle procedures voor een nieuwe invulling.

Om criminaliteit en overlast in de wijken en kernen effectief te bestrijden is een combinatie van "hard en zacht" nodig. Politie, zorginstellingen en de gemeente moeten daarvoor nauw samenwerken en goed aanwezig zijn in elke buurt met herkenbare wijkagenten. Overlastgevers worden continu gevolgd tot ze hun gedrag verbeteren.

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder

Nieuws over dit onderwerp

afbeeldingafbeelding

Column: Een schoner Bergen op Zoom

22 december - Een schone en veilige leefomgeving is een speerpunt van Lokaal Realisme. In 2023 komt er 200.000 euro extra budget voor het schoonmaken van de binnenstad, de wijken en de bossen. Een eerste stap naar een echt schoner Bergen op Zoom. Julien Voets schrijft erover in deze column. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: digitale veiligheid verbeteren

2 december - In deze column schrijft wethouder Joost Pals over digitale veiligheid. Risico’s op dat vlak gaan om veel meer dan alleen ICT. Zo kan ransomware de complete bedrijfsvoering lamleggen. Belangrijk is dat een organisatie goed getraind is. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Zorgen over Aldi Halsterseweg

18 november - Vorige week werden we verrast met de mededeling dat supermarktketen Aldi interesse heeft getoond in een pand aan de onlangs opnieuw ingerichte Halsterseweg. Uiteraard is Lokaal Realisme voor een vrije economie, maar we hebben zorgen over een supermarkt op deze locatie. In het bijzonder over de verkeerveiligheid. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Meer geld voor schonere straten en plantsoenen

14 november - Jarenlang is er bezuinigd op het schoon houden van de straten en plantsoenen. In de begroting 2023 komt er eindelijk weer geld bij. Lokaal Realisme wil dit vooral inzetten om zwerfvuil tegen te gaan. De gemeenteraad stemde in met onze motie. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Meer bomen in de buurt: 3-30-300

4 oktober - Een groene leefomgeving draagt bij aan gezondheid en welzijn. Maarten van ‘t Hof vraagt de gemeente om de "3-30-300" regel te gaan toepassen: actief zorgen voor meer bomen en goed onderhouden groen in de buurten en wijken. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Schade door plofplek bij Heimolen

30 september - Houdt de gemeente zich wel aan de afspraken bij het opruimen van "niet gesprongen explosieven"? Bewoners aan de Huijbergsebaan constateren van niet. Rian Govers bevraagt de burgemeester over deze kwestie. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Fietspad Halsters Laag

12 juni - De af­gelopen weken stel­de Lokaal Realisme nut en nood­zaak van een fiets­pad door het Halsters Laag ter dis­cussie. Samen met Reinoud Krijnen van Samen0164 dien­den we een motie in. Na een plotse wen­ding in de raads­vergadering is het resul­taat dat het on­wense­lijke noord-zuid tracé geschrapt is. Een mooie uit­komst! Lees verder
afbeeldingafbeelding

Recreatie op en om de Binnenschelde

6 juni - Lokaal Realisme vraagt om aandacht bij de gemeente voor aantrekkelijke en veilige recreatie op en om de Binnenschelde. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Scooters zorgen voor onveiligheid bij terrassen

7 maart - Scooters die langs en tussen de ter­ras­sen door scheu­ren. Maarten van 't Hof vraagt om aan­dacht voor de on­veilige situa­ties die dat op­levert. Hij vraagt het college hoe het staat met het verbeter­plan dat vorig jaar werd aan­gekondigd. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Gevaarlijke chemicaliën opruimen

28 februari - Geloosde chemi­caliën zitten na een jaar nog in de grond. Lokaal Realisme wil dat het college bij de provincie aandringt om éérst de drugs­dump op te ruimen. Daarna kan het juridische traject van kosten­verhaal volgen. Eerst op­ruimen, want anders wordt de schade voor milieu en volks­gezondheid alleen maar groter. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Statiegeld op blik

24 februari - Eind dit jaar zal statie­geld op blik worden ingevoerd. Fijn, want dat zal helpen bij de strijd tegen zwerf­afval in de plant­soenen en bij de snelwegen. Toch zijn er nog wat strub­be­lingen. Rian Govers ver­telt wat er aan de hand is. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Bescherming van monumenten

22 februari - In de commissie Ruimte werd gesproken over de Omgevingswet en het aan­wijzen en schrap­pen van gemeente­lijke monu­men­ten. Maarten van 't Hof kondigde een amen­de­ment aan om niet lukraak de monu­men­tale status te kunnen schrappen. Lees verder