afbeelding afbeelding

Schoon en veilig

Lokaal Realisme wil een opgeruimde, groene leefomgeving. Het dumpen van rommel op straat of in de bossen is asociaal en willen we hard aanpakken door handhaving met een grote pakkans. Leegstaande panden zorgen voor verpaupering: dat willen we voorkomen door snelle procedures voor een nieuwe invulling.

Om criminaliteit en overlast in de wijken en kernen effectief te bestrijden is een combinatie van "hard en zacht" nodig. Politie, zorginstellingen en de gemeente moeten daarvoor nauw samenwerken en goed aanwezig zijn in elke buurt met herkenbare wijkagenten. Overlastgevers worden continu gevolgd tot ze hun gedrag verbeteren.

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder

Nieuws over dit onderwerp

afbeeldingafbeelding

Brandweer moet er snel kunnen zijn

26 mei - In de commissie werd afgelopen donderdag gesproken over hoe snel de brandweer in West-Brabant na een melding ter plekke kan zijn. Een kolfje naar zijn hand van ons burgerlid Maarten van ‘t Hof, oud leidinggevende bij de brandweer. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Wat vindt u: schone buurten en straten

5 mei - Wat vindt u over het schoon houden van buurten en straten? Mede op aandringen van Lokaal Realisme is daar sinds dit jaar meer budget voor. Komende zaterdag is er een themabijeenkomst waar u kunt aangeven wat er al goed gaat en wat nog beter kan. We zien u graag en de koffie staat klaar! Lees verder
afbeeldingafbeelding

Eerst zichtbare resultaten bij aanpak daklozenproblematiek Plein 13

19 januari - Lokaal Realisme wil eerst zichtbare resultaten bij de aanpak van de daklozenproblematiek rondom Plein 13. Dus niet alleen praten en vergaderen. Ook zorg en veiligheid moeten vóóraf goed geregeld zijn. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Zorgen over PFAS in het Zoommeer

29 november - Rijkswaterstaat heeft Sabic eerder opgedragen om maatregelen te nemen om PFAS lozing op Volkerak-Zoommeer en Theodorushaven te voorkomen. Lokaal Realisme houdt vinger aan de pols en vraagt het college naar de actuele stand van zaken. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Hoogspanningsstation 380kV

30 oktober - Afgelopen week discussieerde de gemeenteraad over de bouw van een 380kV hoogspanningsstation in de polder bij Kladde. Daarbij werd ook de suggestie gewekt alsof de locatie "De Spie", naast Sabic, een beter alternatief zou zijn. Lokaal Realisme vroeg om meer duiding van de geluidsrapporten. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Realistisch en betaalbaar omgaan met afvalstoffen

16 september - Afgelopen woensdag sprak de gemeenteraad over een nieuw afvalbeleid. Rian Govers pleitte voor een realistische aanpak. Zadel onze inwoners niet op met nóg meer gescheiden afvalbakken, maar laat de afvalbedrijven het restafval "nascheiden". Op die manier houden we het ook betaalbaar. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Scheurende scooters tegengaan in het winkelgebied

3 september - Ons burgerlid Maarten van 't Hof is al jaren nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de Bergse binnenstad. In dit artikel vertelt hij over het voetgangersgebied en het tegengaan van scheurende scooters. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Verkeerslawaai Steenbergseweg

29 augustus - Verkeerslawaai aan de Steenbergseweg en Eenlandsweg. Meer dan je "normaal" gesproken zou verwachten. Ons burgerlid Maarten van 't Hof is gaan luisteren - en meten. Hij vraagt de gemeente om nader onderzoek te verrichten. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Gevaar biodiversiteit door Aziatische hoornaar

18 juni - De Aziatische hoornaar is een bedreiging voor bijen en andere insecten. Rian Govers vraagt om spoedige aandacht voor dit probleem, zodat een afname van de biodiversiteit kan worden voorkomen. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Column: samen bergen verzetten

16 juni - Meer budget voor veiligheid. Aandacht voor betere dienstverlening. En een voorzichtig en duurzaam financieel beleid. Onze wethouder Joost Pals neemt in deze column het beleidskader 2024 door. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Eerst aanpak jarenlange overlast omgeving Plein 13

1 juni - Lokaal Realisme is kritisch op de plannen voor een azc. We zijn niet op voorhand tegen, maar betwijfelen of de gemeente wel in staat is om dat goed uit te kunnen voeren. Al jaren is er in de buurt veel overlast door de opvang van daklozen en drugsverslaafden. We willen dat dáár eerst een oplossing voor komt. Lees verder
afbeeldingafbeelding

Bijeenkomst Veiligheidsregio

9 mei - Dinsdagavond was Rian Govers aanwezig bij een bijeenkomst van de Veiligheidsregio. Directeur Jolanda Trijselaar vertelde enthousiast over haar mensen en werkzaamheden. Afsluitend was er een rondleiding langs de meldkamer. Lees verder