afbeelding afbeelding

Peter Rampart

Peter Rampart is kandidaat namens Lokaal Realisme. Peter staat op plaats 17 bij de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen van 16 maart 2022.


E-mail: peterrampart@lokaalrealisme.nl

Over Peter Rampart

Ik ben geboren in Bergen op Zoom (1981), getogen in Halsteren en woon hier, met uitzondering van enkele jaren in Bergen op Zoom, mijn hele leven.

Sinds 2002 ben ik werkzaam in de psychiatrie, eerst als be­geleider op ver­schillende afdelingen en de laatste 8 jaar op de Service­desk van de interne ICT af­deling van de­zelfde in­stel­ling.

Ik ben opgegroeid in een gezin waar betrokken­heid bij de lokale samen­leving een gemeen­goed was, ben o.a. lid (geweest) van dweil­bands, een vastenavend­bouw­club, was trainer/leider van een voetbal­team, vrijwilliger bij een soos voor mensen met een ver­stande­lijke be­perking, lid van Kinder­vakantie­spel "Onder de Panne" en bestuurslid van de Oldtimer­show in Lepel­straat.

Als inwoner van onze gemeente verbaas ik mij al jaren over de bijzondere gang van zaken omtrent aanpak van problemen, waarbij ik mij stoor aan de mate waarin gemeen­schaps­geld wordt uitgegeven. Mega­lomane projecten onder andere die samen tot een ont­zettend hoge schulden­last hebben geleid, terwijl het geld veel beter in reguliere gemeente­lijke ver­ant­woor­delijk­heden als bijvoorbeeld onder­houd van de open­bare ruimte of het open­baar groen gestopt had kunnen worden. Eerst de basis op orde lijkt mij een gezonde gedachte voor de toekomst.

Daarnaast denk ik dat de gemeente op het gebied van dienst­verlening naar de burgers nog een hoop kan verbeteren. Klacht­afhandeling van door burgers gemelde zaken waarbij er simpelweg geen reactie komt of waar de gemeente om on­duide­lijke redenen tegen­werkt zijn niet acceptabel. De gemeente mist daarmee ook een grote kans om in de basis (normaal met elkaar omgaan) een beter gemeente te zijn.

Peter: "Het voorbeeld van de Halsterse­weg is voor mij exemplarisch voor hoe slecht de gemeente functio­neert. Al sinds de vroege jaren 2000 herinner ik me dat er plannen waren voor het op­knappen van de Halsterse­weg in Halsteren. Pas 22 jaar later zijn de werkzaam­heden begonnen. Dat moet toch sneller kunnen?"

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder