afbeelding afbeelding

Realistisch en betaalbaar omgaan met afvalstoffen

16-09-2023 | Rian Govers
Afgelopen woensdag sprak de gemeenteraad over een nieuw afvalbeleid. Rian Govers pleitte voor een realistische aanpak. Zadel onze inwoners niet op met nóg meer gescheiden afvalbakken, maar laat de afvalbedrijven het restafval "nascheiden". Op die manier houden we het ook betaalbaar.

De bijdrage van Rian Govers in de raadsvergadering:

Ons afvalbeleid vraagt nu om een herziening. Ein-de-lijk! Lokaal Realisme is blij dat ons om een richting gevend advies wordt gevraagd.

Inmiddels is iedereen ervan doordrongen dat hergebruik de voorkeur heeft in plaats van verbranding. Dan is het belangrijk een goede kwaliteit van stoffen stromen an te bieden. Hoe en waar de stoffen gescheiden kunnen worden, daarover verschillen we van mening.

Iedereen van ons is al jaren bekend met het scheiden van glas - papier - textiel - AGF. Inmiddels is klein electrisch , batterijen en KCA (klein chemisch afval) ook al aardig ingeburgerd. Wat resteert, is restafval. Dat kan middels nascheiding heel goed gesorteerd worden tot stromen die te vermarkten zijn als grondstoffen. De huidige manier van plastic inzamelen is dat totaal niet. Dat wordt alsnog verbrand omdat de kwaliteit onjuist is.

Wat willen wij nou echt? Een schone leefomgeving en een betaalbaar afvalstoffenbeleid waarmee stoffen weer hergebruikt kunnen worden.

We verwijzen graag nogmaals naar de marktconsultatie die al eerder in Oost Brabant is gehouden met betrekking tot het nascheiden van afvalstoffen. Dan zal het in West Brabant niet veel anders zijn.

Ik doe een beroep op de aandeelhouders van Saver (en dat zijn wij, de gemeente(raden) in West Brabant), zet in op nascheiding van het restafval ,zodat we een goede kwaliteit grondstoffen beschikbaar krijgen en er minimaal of geen verbranding meer nodig is!

Lokaal Realisme wil een afvalbeleid dat haalbaar en betaalbaar is voor onze inwoners.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Clusteren van culturele instellingen

Kijk eens goed naar de huisvesting van de culturele instellingen, zoals CKB, Markiezenhof en archeologisch depot. Want door te clusteren kun je de binnenstad versterken en efficiënter omgaan met gemeentelijke gebouwen. Dat pleidooi hield onze fractievoorzitter Julien Voets in de afgelopen raadsvergadering. Lees verder
afbeelding

Column: financiële verbetering zet door

De jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 5,3 miljoen euro. Daarvan zorgt 3 miljoen voor aansterking van het eigen vermogen. De financiële verbetering zet door, zo legt onze wethouder Joost Pals uit in deze nieuwe column. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!