afbeelding afbeelding

Rian Govers

Rian Govers is raadslid namens Lokaal Realisme. Ze richt zich op de thema's eco­no­mie en werk­gelegen­heid.


Telefoon: 06-27354216
E-mail: riangovers@lokaalrealisme.nl

Over Rian Govers

Ik ben geboren en getogen op de Welberg in een agrarisch ondernemersgezin. In de polders opgegroeid met de invloeden van weer en wind, heb ik op jonge leeftijd kennis gemaakt met de betekenis van water. Water is een "rode draad" in mijn leven. De ramp van 1953 had grote impact op moeders familie. In de zomer van 1974 was het zo nat, dat vele soldaten ons kwamen helpen met de aardappel en uien oogst. Ik liep de hele dag met kannen koffie om de militairen van warm drinken te voorzien.

In 1984 werd ik de eerste vrouwelijke klaarmeester op de afvalwaterzuivering te Rilland-Bath bij het Waterschap. Zo heette dat toen nog, nu ben je een operator. Ik heb alle opleidingen afvalwaterbehandeling gedaan.

Iedereen vind het vanzelfsprekend dat als het toilet wordt doorgetrokken, het afval weg is. Dat er schoon water in sloten, beken en kreken staat, waarin ook nog diverse soorten planten en dieren voorkomen. Alles wat daartussen gebeurt, doet een waterschap. Sinds 2019 ben ik Algemeen Bestuurslid bij het Waterschap Brabantse Delta.

Sinds 1993 woon ik in het mooie buitengebied van Halsteren, in een huis dat na 1953 is herbouwd. Ook hier heeft de ramp van 1953 haar sporen achter gelaten. Ook hier leven we met de invloeden van zon, wind en water en bestemmings­plannen.

In 2013 ben ik eens op de publieke tribune in de Raadzaal gaan zitten. Hoe werkt dat nou, die Bergse gemeenteraad? Daar worden besluiten genomen die van grote betekenis zijn voor de inwoners van onze gemeente. Dat varieert van het vaststellen van een bestemmingsplan - waar willen we wonen, winkels, bedrijven enzovoort - tot het vaststellen van de afvalstoffenverordening: hoe vaak wordt het afval opgehaald en tegen welke kosten? Daar heb ik wel een mening over. Ik weet inmiddels dat er besluiten worden genomen, terwijl de feiten die er toe doen onvoldoende bekend zijn of besproken worden in de gemeenteraad.

Ik neem graag deel aan de maatschappij. Zo ben ik nu secretaris van de Zonnebloem Halsteren en toezichthouder bij Mamaloe kinderopvang. Iedere generatie heeft zijn charmes. Ik vind het leerzaam om daaraan een bijdrage te mogen leveren.

Rian: "Met alle kennis die ik op doe en gedaan heb, beoordeel ik diverse onderwerpen in de gemeenteraad. Het is belangrijk het eerlijke verhaal te vertellen. Helder uitleggen welke keuzes waarom worden gemaakt. Zodat het hier lokaal voor iedereen leuk wonen, leven en werken is en blijft."

afbeelding

Verkiezingsprogramma

Lokaal Realisme wil orde op zaken stel­len. In ons verkiezings­programma kunt u lezen hoe we dat gaan doen. Lees verder
afbeelding

Team Lokaal Realisme

Lokaal Realisme is een snel groei­en­de be­we­ging van in­woners uit Bergen op Zoom, Halsteren en Lepel­straat die orde op zaken wil­len stel­len, zodat Bergen op Zoom weer een mooie toe­komst gaat heb­ben. Lees verder