afbeelding afbeelding

Scheurende scooters tegengaan in het winkelgebied

03-09-2023 | Maarten van 't Hof
Ons burgerlid Maarten van 't Hof is al jaren nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de Bergse binnenstad. In dit artikel vertelt hij over het voetgangersgebied en het tegengaan van scheurende scooters.

Succesvolle ondernemersvereniging Sterck

De binnenstad van Bergen op Zoom heeft het net als elke binnenstad van gemeenten van onze grootte moeilijk. Gelukkig is er nu weer een effectief samenwerkende groep ondernemers. Ze hebben zich verenigd in de ondernemersvereniging Sterck. De succesvolle Krabbenfoor is - bijvoorbeeld - één van de mooie resultaten. Ook hebben ze voortvarend de promotie van de stad op zich genomen. Iets wat door de gemeente de laatste jaren niet goed van de grond was gekomen.

Scooters en verkeersveiligheid

Recent is er veel te doen over de manier waarop de binnenstad bereikbaar is en vooral het scooterverkeer door het voetgangersgebied. Helemaal nadat er een zeer te betreuren ongeval is gebeurd met een scooter en winkelend publiek.

Al minstens een jaar of 3 wordt er gewerkt aan een nieuw verkeersregime in de binnenstad. Dat is de technische term voor alle regels over de toegang voor verkeer in de binnenstad. In zo’n regeling staat bijvoorbeeld onder welke voorwaarden de winkels en horeca bevoorraad mogen worden - en op welke momenten. Het bepaalt wanneer bewoners bij hun woning mogen komen met hun auto. Of er in de avond geparkeerd mag worden enzovoorts enzovoorts.

Paaltjes achterhaald

Het voetgangersgebied wordt in de huidige situatie afgesloten met paaltjes. Zo'n 2 jaar geleden is al geconcludeerd dat dat weliswaar werkt voor auto’s maar niet om scooters tegen te houden. En juist déze geven de meeste overlast. Door de manier waarop scooterrijders dikwijls menen te moeten rijden - met hoge snelheid - zijn ze een groot risico en irritatie voor de voetgangers. Maar ook voor de bediening van de terrassen, onder andere op de Grote Markt.

Daarnaast is het werken met paaltjes kostbaar. Elke dag die paaltjes omhoog en omlaag doen is niet efficiënt. En het onderhoud is ook fors. De paaltjes worden regelmatig aangereden en dan zijn er kostbare reparaties nodig. Dat gaat om duizenden euro's.

Camera's en kentekens

De conclusie was toen al dat je dit beter kunt regelen met camera’s die kentekens kunnen lezen. Want met handhavers ("BOA's") is dat echt niet te doen. Daar is gewoon geen capaciteit voor en dat verder uitbreiden is te kostbaar.

Recent stond in BNdeStem een artikel over de plannen van de gemeente die nu eindelijk lijken te worden uitgevoerd. Dat heeft naar de mening van Lokaal Realisme veel te lang op zich laten wachten.

Voetgangersgebied duidelijk aangeven

In bijvoorbeeld Dordrecht hebben ze zo'n systeem al in gebruik. De weg is gewoon open, maar als iemand buiten de toegestane tijden - of zonder vergunning - doorrijdt, krijgt ie automatisch een bekeuring. Natuurlijk staat duidelijk aangegeven wáár het voetgangersgebied begint, want je wil natuurlijk wel voorkomen dat iemand per ongeluk een overtreding begaat.

Het grote voordeel is dat je dan ook de scooters kunt tegengaan op de momenten dat het niet is toegestaan toch door de binnenstad te rijden.

Bewoners behouden toegang

Bewoners van de binnenstad kunnen digitaal eenvoudig hun kentekens doorgeven. Natuurlijk kunnen zij nog gewoon - buiten de winkeltijden - met de auto bij hun woning komen. Ook als een tijdelijke ontheffing nodig is, kan dat zo worden verleend.

En voor de volledigheid: ook scootmobielen en elektrische rolstoelen kunnen vanzelfsprekend in het voetgangersgebied blijven komen. Ook als ze zijn voorzien van een kentekenplaat.

Kortom, een flexibel en goed te regelen systeem. Het heeft (te) lang geduurd, maar eindelijk gaat het er dan toch van komen. Ook hier geldt dus: "orde op zaken"!

Lokaal Realisme is blij dat het huidige college nu doorpakt en binnenkort met concrete plannen naar de raad komt.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Clusteren van culturele instellingen

Kijk eens goed naar de huisvesting van de culturele instellingen, zoals CKB, Markiezenhof en archeologisch depot. Want door te clusteren kun je de binnenstad versterken en efficiënter omgaan met gemeentelijke gebouwen. Dat pleidooi hield onze fractievoorzitter Julien Voets in de afgelopen raadsvergadering. Lees verder
afbeelding

Column: financiële verbetering zet door

De jaarstukken 2023 sluiten met een positief resultaat van 5,3 miljoen euro. Daarvan zorgt 3 miljoen voor aansterking van het eigen vermogen. De financiële verbetering zet door, zo legt onze wethouder Joost Pals uit in deze nieuwe column. Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!