afbeelding afbeelding

Scooters zorgen voor onveiligheid bij terrassen

07-03-2022 | Maarten van 't Hof
Scooters die langs en tussen de terrassen door scheuren. Maarten van 't Hof vraagt om aan­dacht voor de on­veilige situaties die dat op­levert. Hij vraagt het college hoe het staat met het verbeter­plan dat vorig jaar werd aan­gekondigd.

Brief

Aan het College van B & W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Bergen op Zoom, 7 maart 2022
Betreft: Veilig­heid bij de terrassen in de binnen­stad

Geacht College,

Eindelijk kan onze mooie binnenstad weer ont­dooien van de ingrijpende corona­maatregelen. Voor de detail­handel, maar zeker ook voor de horeca heeft dit bij elkaar grote impact gehad die we niet moeten onder­schatten.

Grotere terrassen groot succes

Lokaal Realisme steunt dan ook het besluit om de horeca opnieuw de mogelijk­heid te geven om grotere terrassen neer te zetten. Afgelopen jaar hebben we dit als een groot succes ervaren. We horen veel positieve reacties van de bezoekers van onze binnen­stad. De levendigheid is hier zeker bij gebaat.

De horeca verdient ook deze kans in deze moeilijke economische omstandig­heden. Om duide­lijk­heid te ver­schaffen aan de horeca lijkt het ons goed om, in goede samen­spraak met de sector, te onderzoeken of we de maat­regel een permanent karakter kunnen geven.

Gevaarlijke situaties door scheurende scooters

Er is helaas wel een onder­deel dat ons zorgen baart, namelijk de verkeers­veiligheid als gevolg van scooters en soms auto's die langs en tussen de terrassen door scheuren. Dat geeft met regelmaat gevaar­lijke situaties. Zeker bij de Grote Markt, maar ook door de Moeregreb­straat met de terrassen aan het Beurspleintje. Vooral bezoekers met kinderen slaat de schrik om het hart dat het maar nét goed is gegaan.

Ook het bedienend personeel heeft te kampen met bijna botsingen door scooters die met grote snel­heid door de open ruimten tussen de terrassen rijden. Gelukkig weten ze daad­werke­lijke botsingen te voor­komen. Meestal niet te danken aan de scooter­rijders, maar door snel handelen van de obers en serveersters zelf.

De verbodsborden voor scooters - die bij­voor­beeld om de Grote Markt staan - werken niet, dat is wel duidelijk. Bij gebrek aan hand­having trekken de bestuur­ders zich er niets van aan.

Flexibele toegang tot de binnenstad

Dit is een serieus probleem en we vragen ons af waarom een belang­rijke op­los­sing nog steeds niet tot uitvoering is gekomen.

Want inmiddels alweer meer dan een jaar geleden kondigde uw college aan om te gaan werken met slimme camera's voor de toegang tot de binnen­stad. Bergen op Zoom kon daarvoor gebruik maken van geld van de provincie Noord-Brabant. BN de Stem berichtte op 6 maart 2021 hierover in het artikel "Zo gaat Bergse binnen­stad op slot: met slimme camera's ont­snapt niemand aan be­keuring".

Het plan zit, kort gezegd, zo in elkaar, dat toegang mogelijk is voor de bewoners en voor de be­voor­rading van de winkels en horeca, maar dat auto's en scooters die er niets te zoeken hebben kunnen worden geweerd uit het voetgangers­gebied. Veel flexibeler voor alle betrokkenen. Goed voor de verkeers­veiligheid en de be­leving van de be­zoekers van onze binnen­stad. Met minder kosten om­dat de paal­tjes niet meer hoeven te worden be­diend.

Steun van de provincie

Natuurlijk is de aanleg van zo'n systeem niet goedkoop, maar zoals gezegd wilde de provincie financieel bij­springen om dit moge­lijk te maken. Sinds­dien is het helaas stil geworden en we betreuren dat uw college dit zo op z'n beloop laat gaan. We zien dit als een gebrek aan daadkracht, zeker omdat hier ook een financieel sluitende business case voor op te stellen valt en er subsidies vanuit de provincie zijn om de verkeers­veiligheid te bevorderen. Nu is het een jaar later en mogelijk is dit geld verdampt.

Zowel verkeers­veiligheid als een aan­trekke­lijke binnen­stad horen volgens Lokaal Realisme juist speer­punten te zijn.

Vragen

Conform artikel 36 van het reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:

  1. Deelt u onze zorgen met betrekking tot de verkeers­veiligheid rond de terrassen in de binnen­stad, met name bij de Grote Markt en het Beurspleintje?
  2. Wat is de stand van zaken met het plan dat u vorig jaar aan­kondigde?
  3. Uw college gaf aan dat realisatie van het plan uiterlijk begin 2022 zou plaats­vinden. Waarom is hier tot op heden niets meer over ver­nomen?
  4. De provincie stelde geld beschik­baar voor het plan. Kan de gemeente nog steeds aan­spraak maken op deze middelen, of zijn deze - door uw getreuzel - in­middels ver­dampt?
  5. Welke mogelijk­heden ziet u om het plan als­nog te verwezen­lijken?

Met vriendelijke groet,

Maarten van 't Hof
Raadslid

Lokaal Realisme wil dat mensen prettig en veilig op de terrassen kunnen zitten. Genieten van de horeca zonder scheurende scooters.

afbeelding

Schoon en veilig

Aanpakken van de verrommeling in de straten en de natuur. Overlastgevers volgen tot ze hun gedrag verbeteren. Lees verder
afbeelding

Brandweer moet er snel kunnen zijn

In de commissie werd afgelopen donderdag gesproken over hoe snel de brandweer in West-Brabant na een melding ter plekke kan zijn. Een kolfje naar zijn hand van ons burgerlid Maarten van ‘t Hof, oud leidinggevende bij de brandweer. Lees verder
afbeelding

Wat vindt u: schone buurten en straten

Wat vindt u over het schoon houden van buurten en straten? Mede op aandringen van Lokaal Realisme is daar sinds dit jaar meer budget voor. Komende zaterdag is er een themabijeenkomst waar u kunt aangeven wat er al goed gaat en wat nog beter kan. We zien u graag en de koffie staat klaar! Lees verder
contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Bel met onze raadsleden of stuur een e-mail naar: fractie@lokaalrealisme.nl
afbeelding

Aanmelden op onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief via dit webformulier.
doe met ons mee!

Doe met ons mee!

Bergen op Zoom vooruit helpen? Doe met ons mee!